Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. gruodžio 21 d., Briuselis

Muitinė – ES konkurencingumo ir piliečių apsaugos XXI a. garantas

Šiandien Komisija priėmė Komunikatą „Muitų sąjungos padėtis“. Komunikate apžvelgiama dabartinė ES muitų sąjungos padėtis, nurodomi šiuo metu muitų sąjungai kylantys iššūkiai ir nustatomi prioritetiniai veiksmai, kurie turėtų užtikrinti jos tolesnę raidą. Komunikato tikslas – užtikrinti, kad artimiausioje ateityje ES muitų sąjunga būtų kuo šiuolaikiškesnė, efektyvesnė ir veiksmingesnė ir kad toliau būtų galima kurti saugią ir konkurencingą Europą.

Už mokesčius, muitų sąjungą, kovą su sukčiavimu ir auditą atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė:

„Jau daugiau kaip keturis dešimtmečius muitų sąjunga yra kertinis Europos Sąjungos akmuo ir patikimas vidaus rinkos garantas. Šiuo metu, kai siekiame skatinti ES konkurencingumą ir užkirsti kelią naujiems saugai ir saugumui pavojų keliantiems veiksniams, kaip niekad išaugo ES muitinės teikiamų paslaugų svarba. Mūsų piliečių apsauga, mūsų įmonių gerovė ir ES prekybos skatinimas priklauso nuo to, ar muitų sąjunga veiks be priekaištų ir muitinės paslaugos atitiks aukščiausios reikalavimus, – tai ir bus mūsų tikslas.“

Kiekvienais metais ES muitinė atlieka formalumus dėl prekių, kurių bendras svoris yra 2 mlrd. tonų, o vertė – 3,3 trilijonų eurų, ir surenka 16,6 mlrd. eurų muitų. Tačiau šiandien muitinė atsakinga ne tik už mokesčių surinkimą. Per pastaruosius keturiasdešimt metų muitų sąjunga pasikeitė: muitinė tiek verslui, tiek bendrai visuomenei ėmė teikti pačias įvairiausias paslaugas. Dabar ji ne tik rūpinasi prekybos srauto sklandumu ir saugo nuo grėsmių saugumui, bet ir padeda užtikrinti, kad būtų įgyvendinama kitų sričių politika, kaip antai visuomenės sveikatos, vartotojų apsaugos, intelektinės nuosavybės teisių apsaugos, aplinkosaugos ir žemės ūkio.

Viena vertus, našta muitinei vis didėja: praplėsta jos atsakomybės sritis, kyla vis daugiau pasaulinio masto iššūkių, kaip antai didėja prekybos srautai, itin sudėtingos darosi prekių tiekimo grandinės, auga verslo tempas ir daug kur pasaulyje kyla terorizmo grėsmė. Kita vertus, atėjus ekonomikos krizei, šioms užduotims atlikti reikalingi viešieji ištekliai sumažėjo. Kaskart muitų sąjungai jų skiriama vis mažiau, o veiklos daugėja.

Todėl šiandieniniame komunikate nurodoma, kaip ateinančiais metais muitų sąjunga bus modernizuojama, stiprinama ir racionalizuojama.

Pirmiausia prioriteto tvarka reikia užbaigti 2003 m. pradėtą muitų sąjungos modernizaciją. Komisija ragina Tarybą ir Parlamentą priimti ir įgyvendinti Sąjungos muitinės kodeksą, kuriuo remiantis procedūros taps paprastesnės, veiksmingesnės ir geriau pritaikytos prie šiuolaikinės prekybos poreikių.

Antra, būtina sparčiau šalinti aptiktas spragas. 2013 m. sausio mėn. Komisija paskelbs komunikatą, kuriame bus nurodoma, kaip gerinti rizikos valdymą muitinėje ir didinti prekių tiekimo grandinės saugumą. Be kita ko, 2013 m. numatyta pateikti pasiūlymą dėl muitinės sankcijų suderinimo, muitų tarifų taikymo sustabdymo ir kvotų taisyklių peržiūros, krizių valdymo plano įgyvendinimo ir procedūrų, kuriomis siekiama padidinti muitinės veiklos, susijusios su sveikatos, saugos ir aplinkosaugos taisyklių įgyvendinimu, veiksmingumo.

Galiausiai bus pradėta muitų sąjungos vidaus valdymo apžvalga. Ji bus rengiama glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis siekiant aptarti, kaip pagerinti bendros veiklos rezultatus ir dirbti darniau, kaip muitinėms teikti aukštos kokybės paslaugas ir pagerinti išteklių efektyvumą visoje ES.

Komunikatas „Muitų sąjungos padėtis“

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_strategy/index_en.htm

Vaizdo įrašas

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075692&videolang=en&sitelang=en

Komisijos nario A. Šemetos svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_lt.htm

Asmenys ryšiams:

Emer Traynor, tel. (+32 2) 292 15 48

Natasja Bohez Rubiano, tel. (+32 2) 296 64 70


Side Bar