Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 21 december 2012

EU-forskningsprojekt ger hopp om sundare högtider

Forskare i Europa har tagit ett stort steg framåt i arbetet med att hitta ett alternativ till tillsatserna av svaveldioxid i rött vin och andra livsmedel, t.ex. torkad frukt. Det finns nu hopp om att miljoner människor kommer att få uppleva sundare högtider i framtiden.

Svaveldioxid (SO2) märks med E220 på livsmedelsförpackningar och används som konserveringsmedel för viss torkad frukt. Vid vinframställning används det som medel mot mikroorganismer och antioxidant. De flesta människor klarar en liten mängd svaveldioxid i maten, men vissa kan få allergiska eller andra reaktioner, t.ex. huvudvärk.

Det EU-finansierade projektet so2say leds av ttz Bremerhaven som är ett icke-vinstdrivande center för tillämpad forskning i Tyskland. Inom projektet tror man sig nu ha identifierat en kombination av två extrakt som kan användas i stället för svaveldioxid. Båda förekommer naturligt i vin. Forskarna menar att förekomsten av svaveldioxid i t.ex. vin skulle kunna minskas med över 95 %.

Vin med den nya tillsatsen har redan testats i Storbritannien, Spanien och Tyskland och bedömts vara lika bra som referensvinet med svavel. Ytterligare ett parti buteljerades i maj 2012 och kommer att öppnas i januari 2013 av de nio konsortiemedlemmarna i projektet. Fyra månader efter det kommer man att göra fler tester. Om de faller väl ut har man visat att det nya extraktet fungerar, varpå tillståndsförfarandet kan inledas.

Bakgrund

Den främsta fördelen med svaveldioxid är att den fungerar som antioxidant i kombination med att den förhindrar ”enzymatisk missfärgning” av livsmedel, som man kan se på t.ex. nyskurna äpplen. Svaveldioxid är dessutom ett konserveringsmedel som förebygger tillväxt av mikroorganismer. Svaveldioxid och sulfiter minskar dock kraftigt vår upptagningsförmåga av vitamin B1. Ett minskat upptag av vitamin B1 kan leda till en rad hälsoproblem som kronisk huvudvärk och tillfälliga minnesförluster. Astmatiker är särskilt utsatta, eftersom ett intag av mindre än 10 mg sulfiter kan vara tillräckligt för att framkalla en astmaattack.

Det treåriga projektet inleddes i juni 2009 med en total budget på 4,1 miljoner euro, varav 3,0 miljoner euro finansieras genom EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling. De nio projektdeltagarna är ttz Bremerhaven, Bonns universitet och Meyer Gemüsebearbeitung GmbH i Tyskland, Wageningens universitetet och Frutarom Netherlands BV i Nederländerna, forskningsorganisationen Campden BRI som arbetar med livsmedelsforskning i Storbritannien, samt vinproducenten Biurko Gorri, företaget Tecnalia som arbetar med tillämpad forskning och Productos Ecológicos som framställer ekologiska livsmedel i Spanien.

Läs mer www.so2say.eu

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar