Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 21. prosince 2012

Výzkumný projekt EU přináší naději na zdravější svátky

Evropští výzkumní pracovníci dosáhli pokroku při hledání alternativy k přidávání oxidu siřičitého do červeného vína a jiných potravin, jako je například sušené ovoce, a doufají, že tak v budoucnu budou pro miliony lidí svátky zdravější.

Oxid siřičitý (SO2), označovaný na obalech potravin jako E220, se používá jako konzervant některého sušeného ovoce a jako antimikrobiální látka a antioxidant při výrobě vína. Většina lidí snáší v potravinách malé množství SO2, ale u některých osob může vyvolat alergické reakce nebo mít jiné následky, například bolest hlavy.

Evropskému projektu „so2say“ financovanému Unií se pod vedením Technologie-Transfer-Zentrum (ttt) Bremerhaven, neziskového centra aplikovaného výzkumu v Německu, podle všeho podařilo objevit kombinaci dvou výtažků, kterou lze použít namísto oxidu siřičitého. Obě látky se přirozeně vyskytují ve víně. Podle účastníků tohoto projektu by mohlo dojít ke snížení přítomnosti SO2 např. ve víně o více než 95 %.

Vína obsahující nové přísady již byla ochutnávána ve Spojeném království, Španělsku a Německu a shledána stejně dobrými jako vína z referenčních lahví obsahujících síru. Další šarže byla plněna v květnu 2012 a bude otevřena devítičlenným konsorciem projektu v lednu 2013. Další testy budou následovat o čtyři měsíce později. Pokud budou úspěšné, bude tím prokázána technická proveditelnost používání nového extraktu a bude možné zahájit povolovací řízení.

Souvislosti

Hlavní výhodou SO2 je kombinace antioxidační činnosti se schopností zpomalovat „enzymatické hnědnutí“ potravin, například čerstvě nakrájených jablek. Kromě toho působí oxid siřičitý jako konzervační prostředek bránící mikrobiálnímu růstu. Oxid siřičitý a siřičitany však výrazně omezují vstřebávání vitamínu B1. Omezený příjem tohoto vitamínu může vést k vážným zdravotním problémům, například chronické bolesti hlavy a dočasné ztrátě paměti. Obzvlášť ohroženi jsou astmatici. U těchto pacientů může již příjem méně než 10 mg siřičitanu vyvolal astmatický záchvat.

Tříletý projekt byl zahájen v červnu 2009 s celkovým rozpočtem ve výši 4,1 milionu EUR, z čehož 3,0 milionu EUR pochází ze sedmého rámcového programu EU pro výzkum a technologický rozvoj (7. RP). Devíti členy konsorcia projektu jsou: ttz Bremerhaven, univerzita v Bonnu a Meyer Gemüsebearbeitung GmbH v Německu; univerzita ve Wageningenu a Frutarom Netherlands BV v Nizozemsku; Campden BRI, organizace pro výzkum potravin usazená ve Spojeném království; Biurko Gorri, producent vína, Tecnalia, společnost působící v oblasti aplikovaného výzkumu, a Ekolo Productos Ecológicos, producent biopotravin, ve Španělsku.

Další informace naleznete na adrese: www.so2say.eu

Kontaktní osoby:

Michael Jennings (+32 22963388)

Monika Wcislo (+32 22986595)


Side Bar