Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска kомисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 21 декември 2012 г.

Изследователски проект на ЕС дава надежда за по-здравословни празници

Европейски научни работници са постигнали напредък за намирането на алтернатива на серния диоксид, който се добавя в червеното вино и други хранителни продукти, като например сушени плодове — а това дава надежда, че занапред празниците ще бъдат по-здравословни за милиони хора.

Серният диоксид (SO2), отбелязван като Е220 върху етикетите на храните, се използва като консервант за някои сушени плодове и като противомикробно средство и антиоксидант при производството на вино. Повечето хора могат да понесат малки количества серен диоксид в храната си, но при други той може да предизвика алергични реакции или други последици, като например главоболие.

Изпълнителите на проекта „so2say“, финансиран от Европейския съюз и ръководен от ttz Bremerhaven — център за приложни научни изследвания с нестопанска цел в Германия, считат, че са открили комбинация от два екстракта, която може да се използва вместо серния диоксид. И двата съществуват в естествено състояние във виното. Според изследователите това би могло да намали наличието на SO2 например във виното с повече от 95 %.

Вино, съдържащо новата добавка, вече беше дегустирано в Обединеното кралство, Испания и Германия и беше счетено за толкова добро, колкото и референтната партида, съдържаща сяра. През май 2012 г. беше бутилирана още една партида, която ще бъде отворена през януари 2013 г. от деветчленния консорциум на проекта. След още четири месеца ще се проведат допълнителни изпитвания. Ако те се окажат успешни, техническата приложимост на новия екстракт ще се счита за доказана и могат да започнат процедурите за неговото разрешаване.

Контекст

Основното предимство на SO2 е комбинацията от антиоксидантни свойства със способността да предотвратява „оксидазно потъмняване“ на хранителни продукти, например прясно нарязани ябълки. Освен това серният диоксид действа като консервант за храни, който предотвратява развитието на микроби. Въпреки това SO2 и сулфитите силно намаляват усвояването на витамин B1. По-слабото усвояване на този витамин може да доведе до редица здравословни проблеми, като например хронично главоболие и временна загуба на паметта. Астматиците са изложени на особен риск. За страдащите от това заболяване приемането дори на по-малко от 10 mg сулфит може да бъде достатъчно, за да предизвика астматичен пристъп.

Тригодишният проект започна през юни 2009 г. с общ бюджет в размер на 4,1 милиона евро, от които 3 милиона се финансират от 7-та рамкова програма на ЕС за научни изследвания и технологично развитие (РП7). В проекта участват девет организации: ttz-Bremerhaven, университетът в Бон и Meyer Gemüsebearbeitung GmbH в Германия; университетът на Вагенинген и Frutarom Netherlands BV в Нидерландия; организацията за изследване на храните Campden BRI в Обединеното кралство; и Biurko Gorri, винопроизводител, Tecnalia, дружество за приложни научни изследвания, и Ekolo Productos Ecológicos, производител на биологични храни, в Испания.

За повече информация: www.so2say.eu

За контакти:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar