Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 20 decembrie 2012

Normele UE privind prețurile unisex în sectorul asigurărilor intră în vigoare

Bruxelles, 20 decembrie 2012 – Noile norme care intră în vigoare mâine prevăd că asigurătorii din Europa vor trebui să perceapă, pentru aceleași produse de asigurare, aceleași prețuri atât pentru femei, cât și pentru bărbați, fără deosebiri pe criterii de sex. Aceasta înseamnă că primele de asigurare ar putea să crească sau să scadă pe termen scurt pentru anumite categorii de clienți, acestea urmând să se în timp. Această schimbare are loc pe fondul hotărârii pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene conform căreia primele diferite pentru bărbați și femei, stabilite doar pe criterii de sex, sunt incompatibile cu principiul prețurilor unisex prevăzut în legislația UE privind egalitatea de gen și cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Egalitatea de gen este un drept fundamental în Uniunea Europeană, iar Curtea de Justiție a clarificat faptul că acest drept se aplică și pentru stabilirea prețurilor asigurărilor”, a afirmat vicepreședintele Reding, comisarul UE pentru justiție. „Sectorul asigurărilor a avut la dispoziție mai mult de un an pentru a se pregăti pentru trecerea la prețurile unisex și, în toată această perioadă, Comisia Europeană a sprijinit adaptarea sectorului. Comisia va monitoriza punerea în practică a acestor noi norme de către sectorul asigurărilor.”

În hotărârea sa din 1 martie 2011 în cauza Test-Achats (C‑236/09), Curtea de Justiție a UE a acordat timp asigurătorilor până la 21 decembrie 2012 pentru a-și modifica politicile de stabilire a prețurilor în vederea aplicării unui tratament egal clienților de sex masculin și de sex feminin în ceea ce privește primele și prestațiile de asigurare (MEMO/11/123).

Ca urmare a hotărârii Curții, vicepreședintele Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție, s-a întâlnit, în septembrie 2011, cu reprezentanții principalelor companii de asigurare din UE pentru a discuta modul în care Comisia poate ajuta sectorul de asigurări să se adapteze la hotărârea Curții (MEMO/11/624). Drept urmare, la 22 decembrie 2011, Comisia a furnizat sectorului orientări concrete privind punerea în aplicare a hotărârii (IP/11/1581).

Context

Cauza Test-Achats (C-236/09), înaintată de către Curtea Constituțională a Belgiei, făcea referire la discriminarea pe criterii de sex în ceea ce privește primele de asigurare. La 1 martie 2011, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a declarat nevalidă începând cu 21 decembrie 2012 o derogare de la legislația UE privind egalitatea de tratament care permitea statelor membre să mențină o diferențiere între bărbați și femei în ceea ce privește primele și prestațiile pentru cei asigurați.

Directiva 2004/113/CE a Consiliului referitoare la egalitatea de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii (adoptată în unanimitate de Consiliul de Miniștri al UE) interzice discriminarea directă și indirectă pe criterii de sex în afara pieței muncii.

Înainte de pronunțarea hotărârii, articolul 5 alineatul (2) din directivă prevedea dreptul statelor membre de a deroga de la norma privind primele și prestațiile unisex în ceea ce privește contractele de asigurare. Toate statele membre au făcut uz de această derogare pentru o parte din contractele de asigurare sau pentru totalitatea acestora. Spre exemplu, legislația belgiană include o derogare pentru asigurarea de viață. Acesta a fost, de fapt, un litigiu privind legalitatea derogării acordate de Belgia care s-a aflat la originea hotărârii Curții Europene de Justiție în cauza Test-Achats.

Curtea a constatat că derogarea de la norma privind primele și prestațiile unisex prevăzută la articolul 5 alineatul (2) este incompatibilă cu scopul directivei și, prin urmare, cu Carta drepturilor fundamentale a UE. Curtea a hotărât că, începând cu 21 decembrie 2012, derogarea este nevalidă.

Hotărârea în cauza Test-Achats nu înseamnă că femeile vor plăti întotdeauna aceleași prime de asigurări auto ca și bărbații.

În prezent, un tânăr șofer prudent plătește mai mult pentru asigurarea auto doar pentru că este bărbat. În temeiul hotărârii, asigurătorii nu mai pot utiliza doar criteriile de sex ca unic factor de risc determinant pentru a justifica diferențele în ceea ce privește primele individuale. În schimb, primele plătite de către șoferii prudenți – bărbați și femei – vor continua să scadă pe baza comportamentului lor individual la volan. Hotărârea nu afectează utilizarea altor factori legitimi de evaluare a riscului (cum ar fi, de exemplu, vârsta sau starea de sănătate), iar prețul va continua să reflecte gradul de risc.

Sexul este un factor determinant de evaluare a riscului pentru cel puțin trei mari categorii de produse: asigurări auto, asigurări de viață/anuități și asigurări private de sănătate. În toate cele trei categorii, este probabil ca tranziția spre prețuri unisex să aibă consecințe în ceea ce privește primele și/sau prestațiile la nivel individual pentru bărbați și femei. În funcție de produsul în cauză, primele ar putea crește sau ar putea scădea pentru anumite categorii de consumatori.

Sectorul asigurărilor este competitiv și inovator. Acesta ar trebui să fie în măsură să efectueze aceste ajustări și să ofere clienților produse unisex atractive fără să provoace un impact nejustificat asupra nivelului general al prețurilor. Reducerile de preț care rezultă din aplicarea prețurilor unisex ar trebui să se răsfrângă asupra clienților cu același nivel de echitate ca în cazul creșterilor de prețuri.

Implicațiile hotărârii au fost discutate cu statele membre și părțile interesate la 20 iunie 2011, în cadrul Forumului privind egalitatea între femei și bărbați și în domeniul asigurărilor (Forum on Gender and Insurance) instituit de Comisie în 2009. La 21 septembrie 2011, comisarul european pentru justiție, Viviane Reding, s-a întâlnit și cu șefi ai companiilor europene de asigurări (MEMO/11/624).

La 22 decembrie 2011, Comisia a adoptat orientări care să ajute sectorul asigurărilor să pună în aplicare prețuri unisex (IP/11/1581). Orientările au oferit îndrumări practice cu privire la implicațiile hotărârii, atât în beneficiul consumatorilor, cât și al companiilor de asigurare.

Pentru informații suplimentare

A se vedea MEMO/12/1012

Comisia Europeană – Egalitatea de gen:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_ro.htm

Pagina de internet a dnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisarul UE pentru justiție:

http://ec.europa.eu/reding

Persoane de contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar