Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. gruodžio 20 d., Briuselis

Įsigalioja ES taisyklės dėl lyčių atžvilgiu neutralios draudimo kainodaros

2012 m. gruodžio 20 d., Briuselis. Pagal rytoj įsigaliosiančias taisykles Europos draudikai, nediskriminuodami dėl lyties, už tokius pat draudimo produktus moterims ir vyrams turės nustatyti tokias pat kainas. Tai reiškia, kad tam tikrų kategorijų klientams draudimo kainos artimiausiu metu galėtų padidėti arba sumažėti, tačiau tikėtina, kad ilgainiui jos susilygins. Permainas lėmė Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimas, kuriame nustatyta, kad tik dėl lyties vyrams ir moterims nustatytos skirtingos įmokos yra nesuderinamos su abiem lytims vienodos kainodaros principu, nustatytu ES lyčių lygybės teisės aktuose ir ES pagrindinių teisių chartijoje.

Lyčių lygybė – viena pagrindinių teisių Europos Sąjungoje, todėl Teisingumo Teismas nepaliko jokių abejonių, kad ji turi būti užtikrinta ir draudimo kainodaros srityje“, – teigė už teisingumą atsakinga Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Per daugiau kaip metus draudimo sektorius turėjo pasirengti pereiti prie abiem lytims vienodos kainodaros. Europos Komisija padėjo sektoriui prisitaikyti šiuo laikotarpiu ir stebės, kaip jis praktiškai įgyvendins naująsias taisykles.“

2011 m. kovo 1 d. sprendime byloje Test-Achats (C-236/09) ES Teisingumo Teismas nustatė, kad iki 2012 m. gruodžio 21 d. draudikai turi pakeisti kainodaros politiką, abiejų lyčių klientams nustatydami vienodas draudimo įmokas bei išmokas (MEMO/11/123).

Po Teismo sprendimo, 2011 m. rugsėjo mėn., už teisingumą atsakinga Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding susitiko su ES draudimo bendrovių vadovais aptarti, kaip Komisija gali sektoriui padėti pritaikyti Teismo sprendimą (MEMO/11/624). 2011 m. gruodžio 22 d. Komisija pateikė sektoriui konkrečias sprendimo įgyvendinimo gaires (IP/11/1581).

Pagrindiniai faktai

Byla Test-Achats (C-236/09), kurią Teismui perdavė nagrinėti Belgijos Konstitucinis Teismas, susijusi su diskriminacija dėl lyties draudimo kainodaros srityje. 2011 m. kovo 1 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas pripažino, kad nuo 2012 m. gruodžio 21 d. nebegalioja ES teisės aktuose dėl vienodo požiūrio numatyta išimtis, pagal kurią valstybės narės galėjo toliau vyrams ir moterims taikyti skirtingas įmokas bei išmokas.

ES Ministrų Tarybos vienbalsiai priimta Tarybos direktyva 2004/113/EB, įgyvendinančia vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis, draudžiama tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija dėl lyties su darbo rinka nesusijusiose srityse.

Kol nebuvo priimtas Teismo sprendimas, pagal direktyvos 5 straipsnio 2 dalį valstybės narės turėjo teisę nukrypti nuo taisyklės dėl abiem lytims vienodų draudimo sutarčių. Visos valstybės narės šią išimtį taikė kai kurioms arba visoms draudimo sutartims. Antai Belgijoje teisėje numatyta gyvybės draudimo išimtis. Tiesą sakant, Europos Teisingumo Teismo byla Test-Achats prasidėjo kilus ginčui būtent dėl Belgijos išimties teisėtumo.

Teismas padarė išvadą, kad 5 straipsnio 2 dalyje nustatytos abiem lytims vienodo draudimo taisyklės išimtis yra nesuderinama su direktyva, o todėl ir su ES pagrindinių teisių chartija. Teismas nusprendė, kad nuo 2012 m. gruodžio 21 d. išimtis nebegalioja.

Sprendimas byloje Test-Achats nereiškia, kad moterys visada mokės tokias pat automobilio draudimo įmokas kaip ir vyrai.

Atsargus jaunas vairuotojas už automobilio draudimą dabar moka daugiau tik todėl, kad yra vyras. Remiantis sprendimu, draudikai nebegali lyties laikyti vieninteliu lemiamu rizikos veiksniu, kad pateisintų skirtingas asmenų įmokas. Tačiau atsargių vairuotojų – tiek vyrų, tiek moterų – mokamos įmokos toliau mažės priklausomai nuo jų vairavimo būdo. Sprendimu neribojamas kitų teisėtų rizikos vertinimo veiksnių (pavyzdžiui, amžiaus ar sveikatos būklės) paisymas, todėl kainose rizika ir toliau atsispindės.

Lytis yra lemiamas bent trijų pagrindinių kategorijų draudimo – automobilių draudimo, gyvybės draudimo ir (arba) metinės rentos ir privataus sveikatos draudimo – rizikos vertinimo veiksnys. Tikėtina, kad perėjimas prie abiem lytims vienodos kainodaros turės pasekmių visų trijų kategorijų įmokoms ir (arba) išmokoms, kurios skaičiuojamos atskiriems abiejų lyčių klientams. Priklausomai nuo konkretaus produkto, tam tikrų kategorijų klientams įmokos gali padidėti arba sumažėti.

Draudimo sektorius yra konkurencingas ir novatoriškas. Neturėtų kilti kliūčių prisitaikyti prie permainų ir pasiūlyti abiejų lyčių klientams vienodų patrauklių produktų, nepagrįstai nekeičiant bendro kainų lygio. Dėl abiem lytims vienodos kainodaros taikymo mažinant klientams kainas turėtų būti vadovaujamasi tokiais pačiais teisingumo principais kaip ir didinant kainas.

Sprendimo pasekmės aptartos per 2011 m. birželio 20 d. įvykusį Forumo lyčių ir draudimo klausimais, kurį 2009 m. įsteigė Komisija, susitikimą su valstybėmis narėmis ir suinteresuotosiomis šalimis. Be to, 2011 m. rugsėjo 21 d. įvyko už teisingumą atsakingos Komisijos narės Viviane Reding susitikimas su Europos draudimo bendrovių vadovais (MEMO/11/624).

2011 m. gruodžio 22 d. Komisija priėmė gaires, skirtas draudimo sektoriui padėti įgyvendinti abiem lytims vienodą kainodarą (IP/11/1581). Gairėse pateikta praktinių patarimų dėl Teismo sprendimo pasekmių, naudingų tiek klientams, tiek draudimo bendrovėms.

Išsamesnė informacija

MEMO/12/1012

Europos Komisija. Lyčių lygybė

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56


Side Bar