Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. december 20.

Uniszex biztosítási árazást előíró uniós szabályok lépnek életbe

Brüsszel, 2012. december 20. – A holnap hatályba lépő új szabályok szerint Európában a biztosítótársaságok nem állapíthatnak meg eltérő árakat a nők és a férfiak számára ugyanazon biztosítási termékre. Ennek megfelelően egyes ügyfélkategóriák számára a biztosítások árai rövid távon nőhetnek vagy csökkenhetnek majd, ám idővel valószínűleg kiegyenlítődnek. A változás oka az az európai bírósági ítélet, amely szerint az Európai Unió Alapjogi Chartájával és a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó uniós joganyagban foglalt uniszex árazás elvével ellentétes az, hogy a nők és a férfiak pusztán nemük különbözősége miatt eltérő biztosítási díjakat fizessenek.

A nemek közötti egyenlőség alapjog az Európai Unióban, és a Bíróság világossá tette, hogy ez a biztosítások árazására is vonatkozik” – jelentette ki Viviane Reding alelnök, az EU jogérvényesülési biztosa. „A biztosítási ágazatnak több mint egy éve volt arra, hogy felkészüljön az uniszex árazásra, és az Európai Bizottság segítette a felkészülést. A Bizottság nyomon követi majd, hogyan hajtják végre a biztosítók az új szabályokat a gyakorlatban.

A Test-Achats-ügyben 2011. március 1-jén hozott ítéletében (C–236/09) az Európai Unió Bírósága 2012. december 21-éig adott határidőt a biztosítóknak arra, hogy egyenlő bánásmódot alkalmazzanak a férfi és női egyéni ügyfelekkel szemben a biztosítási díjak és juttatások tekintetében (MEMO/11/123).

Az ítéletet követően Viviane Reding 2011 szeptemberében vezető uniós biztosítók képviselőivel találkozott, hogy megvitatassák, hogyan segíthetné az Európai Bizottság az ágazat alkalmazkodását az új helyzethez (MEMO/11/624). A találkozó eredményeként 2011. december 22-én a Bizottság konkrét útmutatást adott a biztosítóknak az ítélet alkalmazására vonatkozóan (IP/11/1581).

Előzmények

A belga alkotmánybíróság által az Európai Unió Bírósága elé utalt Test-Achats-ügy (C-236/09) tárgya a biztosítási árazásban érvényesülő, nemi alapú megkülönböztetés volt. 2011. március 1-jén az Európai Unió Bírósága 2012. december 21-i hatállyal érvénytelennek nyilvánította az EU egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogszabályaiban engedélyezett azon eltérést, amely lehetővé teszi, hogy a tagállamok különbségtételt tartsanak hatályban a férfiak és nők biztosítási díjai és juttatásai között.

A nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról szóló (az Európai Unió Tanácsa által egyhangúlag elfogadott) 2004/113/EK tanácsi irányelv tiltja a munkaerőpiacon kívüli, közvetlen és közvetett nemi alapú megkülönböztetést.

Az ítéletet megelőzően az irányelv 5. cikkének (2) bekezdése feljogosította a tagállamokat a biztosítási szerződésekkel kapcsolatos uniszex szabálytól való eltérésre. Néhány vagy valamennyi biztosítási szerződés esetében minden tagállam élt az eltérés lehetőségével. A belga nemzeti jog például az életbiztosításra vonatkozóan tartalmaz eltérést. Voltaképpen a Belgium által alkalmazott eltéréssel kapcsolatos vita vezetett a Bíróság Test-Achats-ügyben hozott ítéletéhez.

A Bíróság úgy találta, hogy az uniszex szabálytól való – az 5. cikk (2) bekezdésében található – eltérés összeegyeztethetetlen az irányelv céljával, és ezért az EU Alapjogi Chartájával is. A Bíróság 2012. december 21-i hatállyal érvénytelenítette az eltérést.

A Test-Achats-ügyben hozott ítélet nem jelenti azt, hogy a nők mindig a férfiakkal azonos mértékű gépjármű-biztosítási díjat fognak fizetni.

Jelenleg egy gondos, fiatal férfi autóvezető pusztán azért fizet többet a gépjármű-biztosításért, mert férfi. Az ítélet értelmében a biztosítók a továbbiakban nem alkalmazhatják a nemi hovatartozást az egyének díjai közötti különbségeket igazoló, egyetlen meghatározó kockázati tényezőként. A gondos autóvezetők által fizetett díjak azonban az egyéni vezetési magatartás alapján továbbra is csökkenni fognak, a férfiak és nők esetében egyaránt. Az ítélet más jogszerű kockázatértékelési tényezők (például életkor, egészségügyi állapot) alkalmazását nem érinti, és az ár továbbra is tükrözni fogja a kockázatot.

A nemi hovatartozás legalább három fő termékkategóriában meghatározó kockázatértékelési tényező: a gépjármű-biztosítás, az életbiztosítás/életjáradék és a magán betegbiztosítás területén. Az uniszex árazás irányába történő átmenetnek valószínűleg mindhárom kategóriában következményei lesznek az egyéni ügyfelek biztosítási díjai és/vagy juttatásai szintjén. A díjak – az érintett terméktől függően – meghatározott fogyasztói kategóriák esetében emelkedhetnek, illetve csökkenhetnek.

A biztosítási ágazatban erős a verseny és nagyfokú az innováció. Az ágazatnak képesnek kell lennie e kiigazítások megtételére, valamint arra, hogy a nemi hovatartozástól független, vonzó termékeket kínáljon a fogyasztóknak, az általános árszint indokolatlan befolyásolása nélkül. Az uniszex árazásból eredő árcsökkenéseket ugyanolyan következetesen érvényesíteni kell a fogyasztókkal szemben, mint az áremeléseket.

Az ítélet következményeiről a tagállamokkal és az érdekeltekkel folytatott megbeszélésre 2011. június 20-án került sor, a Bizottság által 2009-ben alapított „Forum on Gender and Insurance” (A nemi hovatartozás és a biztosítás fóruma) keretében. Viviane Reding, az Európai Unió jogérvényesülési biztosa 2011. szeptember 21-én európai biztosítótársaságok vezetőivel is találkozott (MEMO/11/624).

2011. december 22-én a Bizottság útmutatót fogadott el, hogy segítse a biztosítótársaságok átállását az uniszex árazásra (IP/11/1581). Az útmutató a fogyasztók és a biztosítók számára egyaránt hasznos, konkrét iránymutatással szolgált az ítélet következményeivel kapcsolatban.

További információ

MEMO/12/1012

Európai Bizottság – Nemek közötti egyenlőség:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality.

Viviane Reding alelnök, uniós jogérvényesülési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

Kapcsolattartók:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar