Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Az Európai Bizottság 54,3 millió eurónyi KAP-kiadást fizettet vissza a tagállamokkal

Brüsszel, 2012. február 16. – Az Európai Bizottság az ún. számlaelszámolási eljárás keretében ma elfogadott határozata értelmében a tagállamoknak összesen 115,2 millió eurónyi, az Európai Unió agrárköltségvetéséből finanszírozott és jogosulatlanul felhasznált összeget kell visszatéríteniük. Mivel az említett összeg egy részét már visszafizettették a tagállamokkal, a pénzügyi hatás valamivel alacsonyabb (54,3 millió). Ezt a pénzt azért kell visszajuttatni az uniós költségvetésbe, mert felhasználása során nem tartották be az uniós előírásokat, vagy nem voltak megfelelőek a mezőgazdasági kiadások ellenőrzésére szolgáló eljárások. A közös agrárpolitika (KAP) keretébe tartozó kifizetések folyósításáért és ellenőrzéséért a tagállamok felelősek, és a Bizottság feladata meggyőződni arról, hogy a tagállamok szabályosan használták fel a támogatást.

A főbb pénzügyi korrekciók

A mostani határozat értelmében Belgiumnak, Ciprusnak, a Cseh Köztársaságnak, Dániának, az Egyesült Királyságnak, Észtországnak, Finnországnak, Franciaországnak, Görögországnak, Hollandiának, Írországnak, Lengyelországnak, Litvániának, Magyarországnak, Máltának, Németországnak, Olaszországnak, Portugáliának, Spanyolországnak és Svédországnak kell visszatérítenie támogatási összegeket. A legjelentősebb egyedi korrekciók a következők:

 • Az Egyesült Királyság 29,8 millió EUR-t (pénzügyi hatás*: 29,5 millió EUR) fizet vissza a szankciórendszer hiányosságai, valamint a kölcsönös megfeleltetési kötelezettségek tekintetében a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények és a jó mezőgazdasági és ökológiai állapotra vonatkozó követelmények nem megfelelő végrehajtása miatt.

 • Olaszország 27,3 millió EUR-t (pénzügyi hatás*: 0) fizet vissza a mezőgazdasági termelők késedelmes kifizetése miatt;

 • Olaszország továbbá 21,5 millió EUR-t fizet vissza az olajsajtoló-üzemekre és az olívabogyó-terméshozamok kompatibilitására vonatkozó ellenőrzések elégtelenségei miatt;

 • Hollandia 14,6 millió EUR-t (pénzügyi hatás*: 14,5 millió EUR) fizet vissza elégtelen szankciórendszer, valamint a kölcsönös megfeleltetési kötelezettségek tekintetében a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények és a jó mezőgazdasági és ökológiai állapotra vonatkozó követelmények ellenőrzésének hiánya miatt.

A tagállamok felelősek a legtöbb KAP-kifizetés kezeléséért, főleg kifizető ügynökségeik révén. Az ő feladatuk az ellenőrzés is, például a mezőgazdasági termelők közvetlen kifizetésre vonatkozó igényei esetében. A Bizottság évente több mint 100 ellenőrzést végez, melyek során megbizonyosodik arról, hogy megfelelőek-e a tagállami ellenőrzések és a hiányosságok kezelése. A Bizottság továbbá jogosult utólag visszakövetelni a támogatásokat, ha az ellenőrzések arról tanúskodnak, hogy a tagállami intézkedések nem biztosítják megfelelően az uniós támogatások helyes felhasználását.

Az éves számlaelszámolási rendszer működésével kapcsolatos további részletek a MEMO/12/109 számú dokumentumban és a mezőgazdasági költségvetés helyes kezeléséről szóló tájékoztatóban találhatók az alábbi címen:

http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf

Az egyedi korrekciókat a mellékelt táblázatok tagállamonkénti és ágazatonkénti bontásban ismertetik (I. és II. melléklet).

I. melléklet: Az EMGA és az EMVA számláinak elszámolása

37. határozat: Korrekciók tagállamonként (millió EUR)

Az ágazat megnevezése és a korrekció oka

A korrekció összege

A korrekció pénzügyi hatásának összege*

Belgium

Vidékfejlesztés – az agrár-környezetvédelmi és a természeti hátrányokkal küzdő területekre vonatkozó intézkedések ellenőrzésében fennálló hiányosságok miatt a 2008–2010-es pénzügyi évekre vonatkozóan javasolt korrekció

2,762

2,762

Késedelmes kifizetések – a fizetési határidők be nem tartása és nem támogatható kiadások miatt a 2009-es pénzügyi évre javasolt korrekció

0,370

0

Ciprus

 

Kölcsönös megfeleltetés – a jó mezőgazdasági és ökológiai állapot meghatározásának elmulasztása és a helyszíni ellenőrzések hiányosságai miatt a 2006–2009-es pénzügyi évekre vonatkozóan javasolt korrekció

0,118

0,103

A 2010-es pénzügyi év pénzügyi felső határainak túllépése miatt javasolt korrekció.

0,024

0

Cseh Köztársaság

A 2010-es pénzügyi év pénzügyi felső határainak túllépése miatt javasolt korrekció.

0,011

0

Dánia

 

A 2010-es pénzügyi év pénzügyi felső határainak túllépése miatt javasolt korrekció.

0,001

0

Észtország

Késedelmes kifizetések – a fizetési határidők be nem tartása miatt a 2010-es pénzügyi évre javasolt korrekció

0,010

0

Finnország

 

Vidékfejlesztés - nem támogatható kiadások miatt a 2007–2008-as pénzügyi évekre javasolt korrekció

0,045

0,045

Késedelmes kifizetések – a fizetési határidők be nem tartása miatt a 2010-es pénzügyi évre javasolt korrekció

0,011

0

Franciaország

Vidékfejlesztés – a 2007–2009-es pénzügyi évekre vonatkozóan javasolt korrekció, tekintettel a következő intézkedések ellenőrzésében fennálló hiányosságokra: a mezőgazdasági üzemek korszerűsítése; a vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése

0,764

0,764

A 2008. évi pénzügyi elszámolás keretében fennálló legvalószínűbb hiba és ismert hiba miatt javasolt korrekció

0,046

0,046

Németország

 

Késedelmes kifizetések – a pénzügyi záróelszámolási határozatnak megfelelő csökkentés miatt a 2010-es pénzügyi évre javasolt korrekció

7,108

0

Egyéb korrekciók – a 2008. évi pénzügyi záróelszámolás keretében az EMGA III. melléklet alapsokaságában feltárt, a lényegességi szintet meghaladó összes hiba miatt javasolt korrekció

0,036

0,036

Görögország

 

Késedelmes kifizetések – a fizetési határidők be nem tartása és a pénzügyi felső határok túllépése miatt a 2009-es pénzügyi évre javasolt korrekció

8,672

visszatérítés: 0,142

A 2009-es pénzügyi év pénzügyi felső határainak túllépése miatt javasolt korrekció

0,190

0,190

A Bíróság T-344/05. sz. ügyben hozott ítélete – a Bíróság 2011. szeptember 9-i ítéletével részben megsemmisítette a 2055/555/EK határozatot

visszatérítés: 34,531

visszatérítés: 34,531

Magyarország

Területetalapú támogatások – a 2007–2008-as pénzügyi évben a MePAR/FIR hiányosságai és az adminisztratív keresztellenőrzésekhez és a helyszíni ellenőrzésekhez kapcsolódó hiányosságok miatt javasolt korrekció

5,243

5,243

Késedelmes kifizetések – a fizetési határidők be nem tartása miatt a 2010-es pénzügyi évre javasolt korrekció

0,022

0

Írország

Intervenciós raktározás – a cukor és gabonafélék közraktározására vonatkozó, a szabályozás szerinti minimális ellenőrzési arány nem teljesítése miatt a 2005–2006-os pénzügyi évekre javasolt korrekció

0,004

0,004

Vidékfejlesztés – a mezőgazdasági támogatások hibás felhasználása miatt a 2002–2005-ös pénzügyi évekre javasolt korrekció

0,137

0,137

Késedelmes kifizetések – a fizetési határidők be nem tartása miatt a 2010-es pénzügyi évre javasolt korrekció

0,095

0

Olaszország

 

  Olívaolaj és más olajok és zsírok – az olajsajtoló-üzemek és az olívabogyó-terméshozamok kompatibilitásának ellenőrzésében fennálló hiányosságok miatt a 2005–2006-os pénzügyi évekre javasolt korrekció

21,456

21,456

  Késedelmes kifizetések – a fizetési határidők be nem tartása miatt a 2007-es pénzügyi évre javasolt korrekció

27,293

0

  Késedelmes kifizetések – a fizetési határidők be nem tartása, a pénzügyi felső határok túllépése és a cukorágazat ideiglenes szerkezetátalakítása miatt a 2009-es pénzügyi évre javasolt korrekció

8,483

0

Litvánia

Területalapú támogatás – MePAR/FIR-ben fennálló hiányosságok, a kockázatelemzés eredménytelensége, a helyszíni ellenőrzések nem megfelelő időzítése (beleértve a területalapú vidékfejlesztési intézkedéseket is) miatt a 2006–2008-as pénzügyi évekre javasolt korrekció

8,563

8,563

Málta

  Kölcsönös megfeleltetés – a 7. és 8. számú, jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmény vonatkozásában a minimális ellenőrzési arány teljesítésének, valamint a jó mezőgazdasági és ökológiai állapot hatékony ellenőrzésének elmulasztása miatt a 2006–2007-es pénzügyi évekre javasolt korrekció

0,001

0,001

Hollandia

  Állatállomány-alapú támogatások – a potenciálisan támogatható állatok esetében a szankciók alkalmazásának elmulasztása miatt a 2007–2008-as pénzügyi évekre javasolt korrekció

1,548

1,548

  Kölcsönös megfeleltetés – a hiányos szankciórendszer és az egyes jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények és a jó mezőgazdasági és ökológiai állapotra vonatkozó követelmények ellenőrzésének elmulasztása miatt a 2006–2009-es pénzügyi évekre javasolt korrekció

14,598

14,485

Vidékfejlesztés – az agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó állatállomány-sűrűség adminisztratív ellenőrzéseiben, az agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalások és a műtrágyamennyiség ellenőrzésében, a helyszíni ellenőrzések előzetes bejelentésében, a helyszíni ellenőrzésekkel összefüggő intézkedések nyomon követhetőségében, az állatállomány-sűrűség ellenőrzésében és a szankciórendszerben tapasztalt hiányosságok miatt a 2007–2009-es pénzügyi évekre javasolt korrekció

2,040

2,018

Lengyelország

2008. évi pénzügyi elszámolás: az EMGA-alapsokaság vissza nem térített visszafizettetései miatt javasolt korrekció

0,281

0,281

Portugália

 

  Gyümölcs- és zöldségágazat – a csomagolás környezetgazdálkodási vonatkozásainak hiányosságai és a forgalmazott termékek értékének hibás számítása miatt a 2006–2008-as pénzügyi évekre javasolt korrekció

0,038

0,038

Spanyolország

  Gyümölcs- és zöldségágazat – a fizetési határidők be nem tartását követően az uniós költségvetés számára helytelenül felszámított kamat miatt a 2006–2007-es pénzügyi évekre javasolt korrekció

0,378

0,378

Késedelmes kifizetések – a pénzügyi felső határ túllépése, késedelmes kifizetések és a tejilleték behajtása miatt a 2010-es pénzügyi évre javasolt korrekció

6,576

0

  A 2007-es pénzügyi záróelszámolás keretében az EMVA nem-IIER alapsokaságában feltárt szisztematikus hibák miatt javasolt pénzügyi korrekció

0,126

0,126

  A 2008. évi pénzügyi záróelszámolás keretében az elszámolásban és/vagy az adósnyilvántartásban található, jelentős és ismert hibákkal kapcsolatos problémák miatt javasolt korrekció

0,028

0,028

  A 2008-as pénzügyi év pénzügyi felső határainak túllépése és nem támogatható kiadások miatt javasolt korrekció

0,933

0,933

Svédország

Állatállomány-alapú támogatások – a potenciálisan támogatható szarvasmarhafélék tekintetében a szankciók alkalmazásának elmulasztása miatt a 2007–2008-as pénzügyi évekre javasolt korrekció

0,108

0,108

Késedelmes kifizetések – a fizetési határidők be nem tartása és a pénzügyi felső határok túllépése miatt a 2010-es pénzügyi évre javasolt korrekció

0,044

0

Egyesült Királyság

  Kölcsönös megfeleltetés – a szankciórendszer hiányosságai, valamint a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények és a jó mezőgazdasági és ökológiai állapotra vonatkozó követelmények nem megfelelő végrehajtása miatt a 2007–2010-es pénzügyi évekre javasolt korrekció

29,846

29,547

  Vidékfejlesztés – a költségek ésszerűségének igazolására vonatkozó hiányosságok miatt a 2008–2010-es pénzügyi évekre vonatkozóan javasolt korrekció

0,250

0,157

  Késedelmes kifizetések – a fizetési határidők be nem tartása és a pénzügyi felső határ túllépése miatt a 2010-es pénzügyi évre javasolt korrekció

1,466

0

   ÖSSZESEN

  115,222

  54,324

  II. melléklet: Az EMGA és az EMVA számláinak elszámolása

  37. határozat: Korrekciók ágazatonként (millió EUR)

  Ágazat

  A korrekció összege

  A korrekció pénzügyi hatásának összege*

  Gyümölcs- és zöldségágazat

  0,416

  0,416

   

   

  Intervenciós raktározás

  0,004

  0,004

  Állatállomány-alapú támogatások

  (beleértve egy visszafizetést a Bíróság T-344/05. sz. ügyben hozott ítélete alapján)

  -32,875

  -32,875

  Területalapú támogatás

  13,807

  13,807

  Kölcsönös megfeleltetés

  44,563

  44,136

  Olívaolaj, más olajok és zsírok

  21,456

  21,456

  Vidékfejlesztés

  5,997

  5,883

  Késedelmes kifizetések

  60,151

  -0,142

  Egyéb korrekciók

  1,676

  1,639

  ÖSSZESEN

  115,222

  54,324

   

  Kapcsolattartó:

  Roger Waite (+32 2 296 14 04)

  * :

  A pénzügyi hatás a már visszatartott összegek miatt alacsonyabb.

  * :

  A korrekció pénzügyi hatása figyelembe veszi a korábbi párhuzamos korrekciókat és az Európai Bizottság által már visszafizettetett összegeket.

  * :

  A korrekció pénzügyi hatása figyelembe veszi a korábbi párhuzamos korrekciókat és az Európai Bizottság által már visszafizettetett összegeket.


  Side Bar