Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Η Επιτροπή θα ανακτήσει 54,3 εκατ. ευρώ από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των δαπανών της ΚΓΠ

Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2012 – Στο πλαίσιο της αποκαλούμενης διαδικασίας εκκαθάρισης λογαριασμών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί σήμερα την ανάκτηση συνολικού ποσού 115,2 εκατ. ευρώ από τα κονδύλια της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ, το οποίο καταβλήθηκε αχρεωστήτως από τα κράτη μέλη. Επειδή ορισμένα από τα ποσά αυτά έχουν ήδη ανακτηθεί από τα κράτη μέλη, η δημοσιονομική επίπτωση είναι κάπως χαμηλότερη, ανερχόμενη σε 54,3 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα επιστραφεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ λόγω μη συμμόρφωσης με τους ενωσιακούς κανόνες ή λόγω πλημμελών διαδικασιών ελέγχου των γεωργικών δαπανών. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εκταμίευση και τον έλεγχο των δαπανών στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει τη σωστή χρησιμοποίηση των κονδυλίων από τα κράτη μέλη

Κυριότερες δημοσιονομικές διορθώσεις

Στο πλαίσιο της τελευταίας αυτής απόφασης, θα ανακτηθούν ποσά από το Βέλγιο, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι μεγαλύτερες επιμέρους διορθώσεις είναι οι εξής:

 • 29,8 εκατ. ευρώ (δημοσιονομική επίπτωση*: 29,5 εκατ. ευρώ) καταλογίστηκαν στο ΗΒ για αδυναμίες στο σύστημα επιβολής κυρώσεων της χώρας και για υλοποιούμενες κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης (ΚΑΔ) και ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες (ΟΓΠΣ) αναφορικά με την πολλαπλή συμμόρφωση

 • 27,3 εκατ. ευρώ (δημοσιονομική επίπτωση*: 0) καταλογίστηκαν στην Ιταλία αναφορικά με καθυστερημένες πληρωμές σε αγρότες

 • 21,5 εκατ. ευρώ καταλογίστηκαν στην Ιταλία για τις αδυναμίες στους ελέγχους των ελαιοτριβείων και τη συμβατότητα των αποδόσεων ελαιολάδου

 • 14,6 εκατ. ευρώ (δημοσιονομική επίπτωση**: 14,5 εκατ. ευρώ) καταλογίστηκαν στις Κάτω Χώρες για ελλιπές σύστημα επιβολής κυρώσεων και απουσία ελέγχου ορισμένων κανονιστικών απαιτήσεων διαχείρισης (ΚΑΔ) και ορθών γεωργικών και περιβαλλοντικών συνθηκών (ΟΓΠΣ) αναφορικά με την πολλαπλή συμμόρφωση.

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση των περισσότερων ενισχύσεων της ΚΓΠ, κυρίως μέσω των οργανισμών τους πληρωμών. Είναι, επίσης, υπεύθυνα για τους ελέγχους, για παράδειγμα τον έλεγχο των αιτήσεων άμεσων ενισχύσεων που υποβάλλουν οι γεωργοί. Η Επιτροπή διενεργεί πάνω από 100 ελέγχους κατ’ έτος για να εξακριβώσει ότι οι έλεγχοι των κρατών μελών και τα μέτρα που έλαβαν για την αντιμετώπιση των ελλείψεων είναι ικανοποιητικά, της έχει δε δοθεί η εξουσία να ανακτά τα οφειλόμενα χρήματα εάν από τους ελέγχους προκύψει ότι τα μέτρα που έλαβε το κράτος μέλος δεν επαρκούν για να εξασφαλιστεί ότι τα χρήματα της ΕΕ έχουν δαπανηθεί σωστά.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος εκκαθάρισης των ετήσιων λογαριασμών, βλ. MEMO/12/109 και το ενημερωτικό φυλλάδιο "Managing the agriculture budget wisely", (Συνετή διαχείριση του γεωργικού προϋπολογισμού), το οποίο υπάρχει στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf

Αναλυτικά στοιχεία των επιμέρους διορθώσεων, ανά κράτος μέλος και ανά τομέα, περιλαμβάνονται στους συνημμένους πίνακες (Παραρτήματα I και II).

Παράρτημα I: Εκκαθάριση λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ

Απόφαση 37: Διορθώσεις ανά κράτος μέλος

Τομέας και λόγος για τη διόρθωση

Ποσό της διόρθωσης

Ποσό της δημοσιονομικής επίπτωσης της διόρθωσης*

Βέλγιο

Αγροτική ανάπτυξη - προτεινόμενη διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2008-2010 αναφορικά με ελλείψεις στους ελέγχους γεωργο-περιβαλλοντικών μέτρων και μέτρων αντιστάθμισης φυσικών μειονεκτημάτων

2.762

2.762

Καθυστερημένες πληρωμές - προτεινόμενη διόρθωση για το οικονομικό έτος 2009 αναφορικά με μη συμμόρφωση ως προς τις προθεσμίες πληρωμών και για μη επιλέξιμες δαπάνες

0.370

0

Κύπρος

 

Πολλαπλή συμμόρφωση - προτεινόμενη διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2006-2009 για ακαθόριστες ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και για αδυναμίες στους επιτόπιους ελέγχους

0.118

0.103

Προτεινόμενη διόρθωση για υπέρβαση της οροφής χρηματοδοτικών ποσών για το οικονομικό έτος 2010

0.024

0

Τσεχική Δημοκρατία

Προτεινόμενη διόρθωση για υπέρβαση της οροφής χρηματοδοτικών ποσών για το οικονομικό έτος 2010

0.011

0

Δανία

 

Προτεινόμενη διόρθωση για υπέρβαση της οροφής χρηματοδοτικών ποσών για το οικονομικό έτος 2010

0.001

0

Εσθονία

Καθυστερημένες πληρωμές - προτεινόμενη διόρθωση για το οικονομικό έτος 2010 λόγω μη συμμόρφωσης με τις προθεσμίες πληρωμών

0.010

0

Φινλανδία

 

Αγροτική ανάπτυξη - προτεινόμενη διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2007-2008 αναφορικά με μη επιλέξιμες δαπάνες

0.045

0.045

Καθυστερημένες πληρωμές - προτεινόμενη διόρθωση για το οικονομικό έτος 2010 λόγω μη συμμόρφωσης με τις προθεσμίες πληρωμών

0.011

0

Γαλλία

Αγροτική ανάπτυξη - προτεινόμενη διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2007-2009 αναφορικά με αδυναμίες στους ελέγχους των ακόλουθων μέτρων: Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων, Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

0.764

0.764

Προτεινόμενη διόρθωση αναφορικά με το πιθανότερο σφάλμα και το γνωστό σφάλμα στο πλαίσιο της εκκαθάρισης λογαριασμών του έτους 2008

0.046

0.046

Γερμανία

 

Καθυστερημένες πληρωμές - προτεινόμενη διόρθωση για το οικονομικό έτος 2010 λόγω της μείωσης σύμφωνα με την απόφαση εκκαθάρισης των λογαριασμών

7.108

0

Λοιπές διορθώσεις – προτεινόμενη διόρθωση για συνολικό σφάλμα που υπερβαίνει το επίπεδο σημαντικότητας πληθυσμού του παραρτήματος ΙΙΙ ΕΓΤΕ στο πλαίσιο της εκκαθάρισης λογαριασμών του έτους 2008

0.036

0.036

Ελλάδα

 

Καθυστερημένες πληρωμές - προτεινόμενη διόρθωση για το οικονομικό έτος 2009 αναφορικά με τη μη συμμόρφωση με τις προθεσμίες πληρωμών και υπέρβαση της οροφής χρηματοδοτικών ποσών

8.672

Επιστροφή ποσού 0.142

Προτεινόμενη διόρθωση για υπέρβαση της οροφής χρηματοδοτικών ποσών για το οικονομικό έτος 2009

0.190

0.190

Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση T-344/05 – με την απόφασή του της 9ης Σεπτεμβρίου 2011. το Δικαστήριο ακύρωσε εν μέρει την απόφαση 2055/555/ΕΚ

Επιστροφή ποσού 34.531

Επιστροφή ποσού 34.531

Ουγγαρία

Στρεμματικές ενισχύσεις - προτεινόμενη διόρθωση για ελλείψεις στο ΣΑΑ-ΣΓΠ ως προς τα οικονομικά έτη 2007-2008 και αδυναμίες σχετικά με διοικητικούς διασταυρούμενους ελέγχους και επιτόπιους ελέγχους

5.243

5.243

Καθυστερημένες πληρωμές - προτεινόμενη διόρθωση για το οικονομικό έτος 2010 λόγω μη συμμόρφωσης με τις προθεσμίες πληρωμών

0.022

0

Ιρλανδία

Παρέμβαση αποθεματοποίησης - προτεινόμενη διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2005-2006 για μη τήρηση του ελάχιστου κανονιστικού επιπέδου ελέγχου στη δημόσια αποθεματοποίηση ζάχαρης και σιτηρών

0.004

0.004

Αγροτική ανάπτυξη - προτεινόμενη διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2002-2005 αναφορικά με εσφαλμένη εφαρμογή των γεωργικών ταμείων

0.137

0.137

Καθυστερημένες πληρωμές - προτεινόμενη διόρθωση για το οικονομικό έτος 2010 λόγω μη συμμόρφωσης με τις προθεσμίες πληρωμών

0.095

0

Ιταλία

 

  Ελαιόλαδο και λοιπά έλαια και λίπη - προτεινόμενη διόρθωση για αδυναμίες στους ελέγχους των ελαιοτριβείων και τη συμβατότητα των αποδόσεων ως προς τα οικονομικά έτη 2005-2006

21.456

21.456

  Καθυστερημένες πληρωμές - προτεινόμενη διόρθωση για το οικονομικό έτος 2007 αναφορικά με μη συμμόρφωση με τις προθεσμίες πληρωμών

27.293

0

  Καθυστερημένες πληρωμές - προτεινόμενη διόρθωση για το οικονομικό έτος 2009 αναφορικά με μη συμμόρφωση με τις προθεσμίες πληρωμών, υπέρβαση της οροφής χρηματοδοτικών ποσών και προσωρινή αναδιάρθρωση στον τομέα της ζάχαρης

8.483

0

Λιθουανία

Στρεμματικές ενισχύσεις - προτεινόμενη διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2006-2008 αναφορικά με αδυναμίες στο ΣΑΑ-ΣΓΠ, αναποτελεσματικότητα της ανάλυσης κινδύνου και το χρονοδιάγραμμα των επιτόπιων ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων αγροτικής ανάπτυξης με βάση την έκταση

8.563

8.563

Μάλτα

  Πολλαπλή συμμόρφωση - προτεινόμενη διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2006 και 2007 αναφορικά με κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης 7-8, μη επίτευξη του ελάχιστου ποσοστού ελέγχου και για αναποτελεσματικό έλεγχο των ορθών γεωργικών και περιβαλλοντικών συνθηκών

0.001

0.001

Κάτω Χώρες

  Πριμοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου - προτεινόμενη διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2007-2008 αναφορικά με τη μη επιβολή κυρώσεων στην περίπτωση δυνητικώς επιλέξιμων ζώων

1.548

1.548

  Πολλαπλή συμμόρφωση - προτεινόμενη διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2006-2009 αναφορικά με το ελλιπές σύστημα επιβολής κυρώσεων, απουσία ελέγχου ορισμένων κανονιστικών απαιτήσεων διαχείρισης και ορθών γεωργικών και περιβαλλοντικών συνθηκών

14.598

14.485

Αγροτική ανάπτυξη - προτεινόμενη διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2007-2009 αναφορικά με ελλείψεις στους διοικητικούς ελέγχους της πυκνότητας ζωικού κεφαλαίου για γεωργο-περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, την επαλήθευση γεωργο-περιβαλλοντικών δεσμεύσεων & ποσότητας λιπασμάτων, τις εκ των προτέρων κοινοποιήσεις των επιτόπιων ελέγχων, την ιχνηλασιμότητα μετρήσεων από επιτόπιους ελέγχους και τους ελέγχους της πυκνότητας ζωικού κεφαλαίου και αδυναμίες στο σύστημα επιβολής κυρώσεων

2.040

2.018

Πολωνία

Εκκαθάριση λογαριασμών του έτους 2008: προτεινόμενη διόρθωση αναφορικά με μη επιστραφείσες ανακτήσεις στον πληθυσμό του ΕΓΤΕ

0.281

0.281

Πορτογαλία

 

  Οπωροκηπευτικά - προτεινόμενη διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2006-2008 για ελλείψεις στην περιβαλλοντική διαχείριση των συσκευασιών και για λανθασμένο υπολογισμό της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στην αγορά

0.038

0.038

Ισπανία

  Οπωροκηπευτικά - προτεινόμενη διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2006-2007 αναφορικά με τόκους καταλογιζόμενους εσφαλμένως στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως επακόλουθο της μη τήρησης των προθεσμιών πληρωμών

0.378

0.378

Καθυστερημένες πληρωμές - προτεινόμενη διόρθωση για το οικονομικό έτος 2010 λόγω υπέρβασης της οροφής χρηματοδοτικών ποσών, εκπρόθεσμων πληρωμών και ανάκτησης της εισφοράς επί του γάλακτος

6.576

0

  Προτεινόμενη δημοσιονομική διόρθωση για συστηματικά σφάλματα που αποκαλύφθηκαν στον πληθυσμό του ΕΓΤΕ εκτός ΟΣΔΕ στο πλαίσιο της εκκαθάρισης λογαριασμών του έτους 2007

0.126

0.126

  Προτεινόμενη διόρθωση για ουσιαστικά και γνωστά σφάλματα στους λογαριασμούς ή/και τους οφειλέτες στο πλαίσιο της εκκαθάρισης λογαριασμών του έτους 2008

0.028

0.028

  Προτεινόμενη διόρθωση για υπέρβαση της οροφής χρηματοδοτικών ποσών και μη επιλέξιμες δαπάνες για το οικονομικό έτος 2008

0.933

0.933

Σουηδία

Πριμοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου - προτεινόμενη διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2007-2008 αναφορικά με τη μη επιβολή κυρώσεων ως προς δυνητικώς επιλέξιμα ζώα

0.108

0.108

Καθυστερημένες πληρωμές - προτεινόμενη διόρθωση για το οικονομικό έτος 2010 λόγω μη συμμόρφωσης με τις προθεσμίες πληρωμών και υπέρβασης της οροφής χρηματοδοτικών ποσών

0.044

0

Ηνωμένο Βασίλειο

  Πολλαπλή συμμόρφωση - προτεινόμενη διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2007-2010 αναφορικά με αδυναμίες στο σύστημα επιβολής κυρώσεων και για πλημμελώς υλοποιούμενες κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες

29.846

29.547

  Αγροτική ανάπτυξη - προτεινόμενη διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2008-2010 αναφορικά με αδυναμίες στην εξακρίβωση του εύλογου της δαπάνης

0.250

0.157

  Καθυστερημένες πληρωμές - προτεινόμενη διόρθωση για το οικονομικό έτος 2010 λόγω μη συμμόρφωσης με τις προθεσμίες πληρωμών και υπέρβασης της οροφής χρηματοδοτικών ποσών

1.466

0

   ΣΥΝΟΛΟ

  115.222

  54.324

  Παράρτημα II : Εκκαθάριση λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ

  Απόφαση 37: Διορθώσεις ανά τομέα (σε εκατ. ευρώ)

  Τομέας

  Ποσό της διόρθωσης

  Ποσό της δημοσιονομικής επίπτωσης της διόρθωσης*

  Οπωροκηπευτικά

  0.416

  0.416

   

   

  Παρέμβαση αποθεματοποίησης

  0.004

  0.004

  Πριμοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου

  (συμπεριλαμβανομένης επιστροφής ως επακόλουθο της απόφασης του Δικαστηρίου στην υπόθεση T-344/05)

  -32.875

  -32.875

  Στρεμματικές ενισχύσεις

  13.807

  13.807

  Πολλαπλή συμμόρφωση

  44.563

  44.136

  Ελαιόλαδο και λοιπά έλαια και λίπη

  21.456

  21.456

  Αγροτική ανάπτυξη

  5.997

  5.883

  Καθυστερημένες πληρωμές

  60.151

  -0.142

  Λοιπές διορθώσεις

  1.676

  1.639

  ΣΥΝΟΛΟ

  115.222

  54.324

   

  Αρμόδιος επικοινωνίας:

  Roger Waite (+32 2 296 14 04)

  * :

  Η δημοσιονομική επίπτωση είναι χαμηλότερη λόγω των ήδη παρακρατηθέντων ποσών

  * :

  Στη δημοσιονομική επίπτωση της διόρθωσης συνυπολογίζονται οι προηγούμενες επικαλυπτόμενες διορθώσεις και τα ποσά που έχουν ήδη ανακτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

  * :

  Στη δημοσιονομική επίπτωση της διόρθωσης συνυπολογίζονται οι προηγούμενες επικαλυπτόμενες διορθώσεις και τα ποσά που έχουν ήδη ανακτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή


  Side Bar