Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 20. decembra 2012

Okolje: Komisija je začela javno posvetovanje o nekonvencionalnih fosilnih gorivih v Evropi

Evropska komisija je začela javno posvetovanje o prihodnjem razvoju pridobivanja nekonvencionalnih fosilnih goriv, kot je plin iz skrilavca, v Evropi. Vsi zainteresirani posamezniki, organizacije in javni organi so vabljeni, da predstavijo svoje mnenje o priložnostih in izzivih, ki bi lahko nastali zaradi razvoja takih projektov, ter o najboljših načinih za obravnavanje do sedaj opredeljenih izzivov. Posvetovanje bo trajalo do 20. marca 2013. Posvetovanje je na voljo v vseh 23 jezikih EU.

V preteklosti sta bila iskanje in proizvodnja zemeljskega plina in nafte v Evropi usmerjena večinoma v konvencionalne vire. Medtem ko so možnosti pridobivanja konvencionalnih virov v Evropi čedalje bolj omejene, je tehnološki napredek omogočil nove možnosti za pridobivanje nekonvencionalnih fosilnih goriv, kot so plin iz skrilavca, plin iz peščenih slojev in metan iz premogovnih ležišč, in sicer iz geoloških formacij, iz katerih je bilo pridobivanje nekoč preveč zapleteno in predrago.

Evropska komisija se zavzema za nadaljnji razvoj pridobivanja nekonvencionalnih fosilnih goriv, ki izpolnjuje ustrezne zdravstvene, podnebne in okoljevarstvene zahteve ter državljanom in podjetjem zagotavlja kar največjo pravno jasnost in predvidljivost. S tem bo pripomogla k zagotavljanju, da se bodo morebitne gospodarske prednosti in prednosti na področju zanesljive oskrbe z energijo lahko izkoristile na varen način, ki ne bo ogrozil zdravja ljudi ali okolja. Posvetovanje zajema vprašanja v zvezi s široko paleto možnosti in izzivov, možnimi ukrepi za zmanjšanje tveganja za zdravje in okolje, ukrepi za povečanje preglednosti poslovanja in splošnimi priporočili glede ukrepov na ravni EU.

Naslednji koraki

Evropska komisija bo na podlagi analize, ki jo izvaja od konca leta 2011, v letu 2013 predlagala okvir za obvladovanje tveganj, odpravo regulativnih pomanjkljivosti ter zagotovitev največje pravne jasnosti in predvidljivosti za udeležence na trgu in državljane po vsej EU (http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp2013_annex_sl.pdf). Komisija je že začela delovati na tem področju, pri čemer bo ocenila vse ustrezne možnosti politike.

To spletno posvetovanje je del širšega postopka za vključevanje civilne družbe v tekoče delo Komisije. Postopek formalnega posvetovanja vključuje redna srečanja z državami članicami in drugimi zainteresiranimi stranmi ter predvideva javno posvetovanje v prvi polovici leta 2013. Rezultati javnega posvetovanja bodo vključeni v širši projekt.

Več informacij:

Na vprašanja v okviru posvetovanja lahko odgovorite prek:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm.

Več podrobnosti o nekonvencionalnih fosilnih gorivih (npr. plinu iz skrilavca) in z njimi povezanih dejavnostih Evropske komisije so na voljo na:

http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm

Kontakta:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar