Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 20 grudnia 2012 r.

Środowisko: Komisja chce poznać opinię społeczeństwa na temat niekonwencjonalnych paliw kopalnych (np. gazu łupkowego) w Europie

Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie przyszłego rozwoju w Europie niekonwencjonalnych paliw kopalnych, takich jak gaz łupkowy. Zachęca się wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i organy publiczne do podzielenia się poglądami na temat ewentualnych szans i wyzwań, jakie mogą pojawić się w związku z rozwojem takich projektów, oraz na temat najlepszych sposobów rozwiązania już rozpoznanych problemów. Konsultacje potrwają do 20 marca 2013 r. Są one prowadzone we wszystkich 23 językach UE.

W przeszłości poszukiwanie i produkcja gazu naturalnego i ropy naftowej w Europie skupiała się głównie na zasobach konwencjonalnych. Możliwości tego rodzaju wydobycia są w Europie coraz bardziej ograniczone, jednak postęp technologiczny otwiera teraz przed nami nowe możliwości wydobycia niekonwencjonalnych paliw kopalnych, takich jak gaz łupkowy, gaz zamknięty i metan z pokładów węgla, z formacji geologicznych, których eksploatacja była wcześniej zbyt skomplikowana lub zbyt droga.

Komisja Europejska pragnie zapewnić, aby dalszy rozwój niekonwencjonalnych paliw kopalnych odbywał się z odpowiednim poszanowaniem zdrowia, klimatu i środowiska, w warunkach maksymalnej jasności prawa i przewidywalności dla obywateli i podmiotów gospodarczych. Dzięki temu możliwe będzie czerpanie z takiego rozwoju potencjalnych korzyści gospodarczych, w tym w kontekście bezpieczeństwa energetycznego, bez narażania bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ani bez szkód dla środowiska. Pytania postawione w ramach konsultacji dotyczą takich kwestii, jak rozległe możliwości i wyzwania związane z niekonwencjonalnymi paliwami kopalnymi, środki, jakie można podjąć w celu zmniejszenia ryzyka dla zdrowia i środowiska, środki zwiększające przejrzystość działań oraz ogólne zalecenia dotyczące działań na poziomie UE.

Kolejne działania

W oparciu o analizy prowadzone od końca 2011 r. Komisja Europejska zaproponuje w 2013 r. ramy zarządzania ryzykiem, które umożliwią także usunięcie problemów regulacyjnych i zapewnią maksymalną jasność prawa i przewidywalność dla podmiotów rynkowych i obywateli w całej UE (http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp2013_annex_pl.pdf). W toku rozpoczętych już prac nad tymi ramami Komisja oceni wszystkie warianty polityki.

Wspomniane konsultacje internetowe są częścią szerszego procesu, mającego na celu zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w bieżące prace Komisji. Formalny proces konsultacji obejmuje regularne spotkania z państwami członkowskimi i z innymi zainteresowanymi podmiotami. Przewidziane jest także otwarte spotkanie konsultacyjne w pierwszej połowie 2013 r. Wyniki konsultacji społecznych będą wykorzystane w ramach tego szerszego procesu.

Dodatkowe informacje:

Ankieta konsultacyjna znajduje się pod adresem:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Więcej informacji na temat niekonwencjonalnych paliw kopalnych (np. gazu łupkowego) i działalności Komisji w tej dziedzinie można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm

Kontakt :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar