Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 20. decembrī

Vide. Komisija apspriežas ar sabiedrību par netradicionāliem fosilajiem kurināmajiem (piemēram, slānekļa gāzi) Eiropā

Eiropas Komisija rīko sabiedrisko apspriešanos par netradicionālo fosilo kurināmo, piemēram, slānekļa gāzes, turpmāko izmantošanu Eiropā. Visi interesenti, vai tie būtu iedzīvotāji, organizācijas vai pārvaldes iestādes, tiek aicināti izteikt viedokli par šādu projektu piedāvātajām iespējām un radītajām problēmām, kā arī par to, kā vislabāk risināt līdz šim apzinātos šķēršļus. Komentārus var iesniegt līdz 2013. gada 20. martam. Apspriešanās notiek visās 23 ES valodās.

Līdz šim dabasgāzes un naftas izpēte un ražošana Eiropā bija galvenokārt orientēta uz tradicionālajiem resursiem. Tradicionālās ieguves iespējas ES iekšienē arvien sarūk, bet tehnoloģiju modernizācija paver jaunu potenciālu netradicionālu fosilo kurināmo ieguvei, piemēram, slānekļa gāzes, gāzes no blīviem iežiem ieguvei vai ogļu slāņa metāna ekstrakcijai. Līdz šim šos ģeoloģiskos veidojumus izmantot bija pārāk sarežģīti vai dārgi.

Eiropas Komisijas mērķis ir panākt, lai turpmākā netradicionālo fosilo kurināmo attīstībā pienācīgi tiktu nodrošināta veselības, klimata un vides aizsardzība un iedzīvotājiem un tirgus dalībniekiem būtu nodrošināta juridiska skaidrība un paredzamība. Tādā veidā droši varēs izmantot potenciālās ekonomikas un enerģētiskās drošības priekšrocības, ko piedāvā jauna kurināmā ieguve, un netiks apdraudēta sabiedrības veselība un vide. Apspriešanā ietvertie jautājumi attiecas uz iespējām un grūtībām plašā nozīmē, iespējamiem pasākumiem veselības apdraudējuma un vides riska mazināšanai, pasākumiem darbības pārredzamības paaugstināšanai un vispārējiem ieteikumiem par ES līmeņa rīcību.

Turpmākie pasākumi

Turpinot analītisko darbu, ko Eiropas Komisija veic kopš 2011. gada beigām, tā 2013. gadā ierosinās pamata sistēmu risku vadībai, regulatīvo trūkumu risināšanai un juridiskās skaidrības un paredzamības nodrošināšanai tirgus dalībniekiem un iedzīvotājiem visā ES (http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp2013_annex_lv.pdf). Jau ir uzsākta šī dokumenta gatavošana, un tiks izvērtētas dažādas politiskās iespējas.

Šī apspriešanās internetā ir daļa no plašākām debatēm, kuru mērķis ir Komisijas darbā iesaistīt pilsonisko sabiedrību. Oficiālais apspriešanās process ietver regulāras tikšanās ar dalībvalstīm un citiem iesaistītajiem, kā arī sabiedriskās apspriešanas sanāksmi 2013. gada pirmajā pusē. Sabiedriskās apspriešanās rezultāti tiks izmantoti minētajā plašākajā procesā.

Plašāka informācija

Aizpildīt sabiedriskās apspriešanas anketu:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Sīkāk par netradicionālajiem fosilajiem kurināmajiem (piemēram, slānekļa gāzi) un ar tiem saistītajām Eiropas Komisijas darbībām:

http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar