Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. gruodžio 20 d.

Aplinka. Komisija konsultuojasi su visuomene dėl skalūnų dujų ir kito netradicinio iškastinio kuro Europoje

Europos Komisija pradėjo viešąsias konsultacijas dėl tolesnės netradicinio iškastinio kuro, pvz., skalūnų dujų, plėtros Europoje. Visi šia tema suinteresuoti asmenys, organizacijos ir valdžios institucijos kviečiami pareikšti nuomonę dėl galimybių ir iššūkių, galinčių rastis plėtojant tokius projektus, ir dėl geriausių būdų, kaip spręsti iki šiol iškilusius uždavinius. Konsultacijos vyksta iki 2013 m. kovo 20 d. visomis 23 ES kalbomis.

Anksčiau Europoje daugiausia žvalgyti ir eksploatuoti gamtinių dujų ir naftos telkiniai. Tokio tipo vietinės gavybos galimybės nesiliauja mažėti. Tačiau technologijų pažanga dabar atveria naujas galimybes vykdyti netradicinio iškastinio kuro, kaip antai skalūnų dujų, uolienų porose susikaupusių dujų ir anglies sluoksnio metano, gavybą iš geologinių formacijų. Anksčiau tai buvo pernelyg sudėtinga ar brangu.

Europos Komisija siekia, kad bet kokia tolesnė netradicinio iškastinio kuro plėtra vyktų taikant tinkamas sveikatos, klimato ir aplinkos apsaugos priemones, nustačius aiškias teisines taisykles ir nuspėjamą perspektyvą piliečiams ir verslo vykdytojams. Tada tokia plėtra užtikrintų galimą ekonominę naudą ir energijos tiekimo saugumą nekeliant grėsmės žmogaus sveikatai ar aplinkai. Konsultacijose keliami įvairūs klausimai: kokie galimybių ir iššūkių mastai, kaip mažinti sveikatos ir aplinkos riziką, kaip didinti eksploatavimo skaidrumą, kokios bendro pobūdžio veiksmų ES lygmeniu rekomendacijos?

Tolesni veiksmai

Remdamasi nuo 2011 m. atliekamu analitiniu darbu Komisija 2013 m. pasiūlys sistemą, kuri padėtų valdyti riziką, šalinti reguliavimo trūkumus ir užtikrinti didžiausią teisinį tikrumą ir nuspėjamumą verslo vykdytojams ir piliečiams visoje Europos Sąjungoje (http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp2013_annex_en.pdf). Ta sistema jau pradėta rengti, ir bus vertinami visi galimi politikos variantai.

Šios konsultacijos internetu yra dalis platesnio proceso, kuriuo siekiama įtraukti pilietinę visuomenę į Komisijos vykdomą veiklą. Vykstant oficialiam konsultacijų procesui rengiami reguliarūs susitikimai su valstybėmis narėmis bei kitomis suinteresuotomis šalimis ir 2013 m. pirmoje pusėje numatomas viešas konsultavimosi susitikimas. Viešųjų konsultacijų rezultatai bus panaudoti tame platesniame procese.

Daugiau informacijos:

Atsakymus į konsultacijos klausimus galima pateikti čia

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Daugiau informacijos apie netradicinį iškastinį kurą, pavyzdžiui, skalūnų dujas, ir su juo susijusią Europos Komisijos veiklą galima rasti

http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm

Asmenys ryšiams:

Joe Hennon, tel. +32 2 295 35 93,

Monica Westeren, tel. +32 2 299 18 30


Side Bar