Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. december 20.

Környezetvédelem: A Bizottság nyilvános konzultációt kezdeményez a nem hagyományos fosszilis energiahordozók (köztük a palagáz) európai jövőjéről

Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt indít a nem hagyományos fosszilis energiahordozók, például a palagáz európai jövőjéről. Minden magánszemély, szervezet vagy állami szerv, aki vagy amely érdeklődik a téma iránt, megoszthatja elképzeléseit a Bizottsággal a területen megvalósítható projektekben rejlő lehetőségekről és kihívásokról, valamint arról, hogy hogyan volna a legcélszerűbb kezelni a már azonosított kihívásokat. A konzultáció 2013. március 20-ig tart. A konzultációba a huszonhárom EU-nyelv bármelyikén be lehet kapcsolódni.

A múltban a földgáz és a kőolaj európai kutatása és kitermelése elsősorban a talajban hagyományos formában előforduló energiahordozókra összpontosult. Ezek a fajta hazai kitermelési lehetőségek azonban egyre szűkülnek, miközben a műszaki fejlődésnek köszönhetően újfajta módszerek váltak alkalmazhatóvá a talajban nem hagyományos formában jelen lévő energiahordozók, például a palagáz, a tömött kőzetekben lévő földgáz vagy a szénhez kötött metán kinyerésére. Ezek az anyagok olyan geológiai képződményekben találhatók, amelyekből eddig túlságosan bonyolult vagy drága lett volna őket a felszínre hozni.

Az Európai Bizottság szeretne gondoskodni arról, hogy a nem hagyományos fosszilis energiahordozók hasznosítása a továbbiakban megfelelő egészségügyi, éghajlat- és környezetvédelmi óvintézkedések mellett, a polgárok és a gazdasági szereplők számára jogilag a lehető legegyértelműbb és legkiszámíthatóbb keretek között történjen. Csak így biztosítható, hogy az új lehetőségtől a gazdaságban és az energiaellátás területén várható előnyök biztonságos módon, az emberi egészség és a környezetvédelem szempontjainak legmesszebbmenő figyelembevételével legyenek kiaknázhatók. A konzultáció olyan kérdésekkel foglalkozik, mint a szélesebb értelemben vett lehetőségek és kihívások, az egészségügyi és a környezeti kockázatok mérséklése érdekében megtehető intézkedések, a műveletek átláthatóságát növelő intézkedések, valamint az EU-szintű fellépésre vonatkozó általános ajánlások.

A következő lépések

A 2011 vége óta folytatott elemzőmunkára támaszkodva az Európai Bizottság 2013-ban javaslatot fog előterjeszteni egy olyan keretszabályozásra, amely kezeli a kockázatokat, kiküszöböli a szabályozásban fennálló hiányosságokat, és jogilag a lehető legegyértelműbb és legkiszámíthatóbb feltételeket teremti meg az EU valamennyi gazdasági szereplője és polgára számára

(http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp2013_annex_en.pdf)

A keretszabályozás kidolgozása már elkezdődött, és a Bizottság valamennyi felmerülő lehetőséget fontolóra kíván venni.

Az internetes konzultáció egy olyan, átfogóbb eszmecsere része, amelynek az a célja, hogy a civil társadalmat is bevonja a Bizottságnál folyó munkába. A formális konzultációs folyamat keretében rendszeres találkozókra kerül sor a tagállamok képviselőivel és más érdekeltekkel, és 2013 első felében egy nyilvános egyeztetés is lesz. A most megkezdett nyilvános konzultáció ebbe a tágabb folyamatba illeszkedik.

További információk:

A konzultációban a következő internetcímen lehet részt venni:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

A nem hagyományos fosszilis energiahordozókról (köztük a palagázról) és az Európai Bizottság kapcsolódó tevékenységéről bővebben:

http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm

Kapcsolattartó:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar