Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 20. detsember 2012

Keskkond: komisjon korraldab avaliku arutelu mittetraditsiooniliste fossiilkütuste (nt kildagaasi) kohta Euroopas

Euroopa Komisjon peab avalikkusega aru selliste mittetraditsiooniliste fossiilkütuste nagu kildagaas edasise arengu üle Euroopas. Kõik huvitatud isikud, organisatsioonid ja ametiasutused on teretulnud jagama oma seisukohti selliste projektidega seotud võimalike kasude ja probleemide osas ning avaldama arvamust praeguseks kindlakstehtud probleemide parimate lahenduste kohta. Arutelu kestab kuni 20. märtsini 2013. Arutelus võib osaleda ELi kõigis 23 keeles.

Varem keskenduti Euroopas maagaasi ja nafta otsimisel ja tootmisel peamiselt traditsioonilistele loodusvaradele. Selliste varude kasutamise võimalusi jääb Euroopas üha vähemaks, kuid tehnoloogia areng pakub uusi võimalusi toota mittetraditsioonilisi fossiilkütuseid (näiteks kildagaasi, kinnisgaasi ja kivisöekihtides leiduvat metaani) sellistest geoloogilistest formatsioonidest, mille kasutamine oli varem liiga keeruline või kallis.

Euroopa Komisjoni eesmärk on tagada, et mittetraditsiooniliste fossiilkütuste kasutamise edasine arendamine toimuks asjakohaste tervise-, kliima- ja keskkonnakaitse meetmete toel ning et see oleks kodanike ja ettevõtjate jaoks õiguslikult selge ja ennustatav. Nii on võimalik tagada, et sellisest arengust tulenev võimalik majanduslik ja energiavarustuse kindlusega seotud kasu saadakse turvaliselt, kahjustamata inimeste tervist või keskkonda. Arutusele võetakse laiaulatuslikud võimalused ja probleemid, võimalikud meetmed tervise- ja keskkonnariskide vähendamiseks, meetmed tegevuse läbipaistvuse suurendamiseks ning ELi tasandi tegevust käsitlevad üldised soovitused.

Edasised sammud

Euroopa Komisjon on 2011. aasta lõpust saadik neid küsimusi analüüsinud ja teeb 2013. aastal ettepaneku raamistiku kohta, millega hallatakse riske, käsitletakse praegusi õiguslünki ning pakutakse maksimaalset õiguslikku selgust ja ennustatavust kogu ELi turuosalistele ja kodanikele (http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp2013_annex_en.pdf). Töö sellise raamistiku koostamiseks on juba alanud ja kõik asjaomased poliitikavalikud võetakse kaalumisele.

Veebipõhine arutelu on osa laiemast protsessist, mille eesmärk on kaasata kodanikuühiskond komisjoni käimasolevasse tegevusse. Ametlik arutelu hõlmab korrapäraseid kohtumisi liikmesriikide ja muude sidusrühmadega ning 2013. aasta esimesel poolel toimub avalik arutelukoosolek. Avaliku arutelu tulemused aitavad seda protsessi edendada.

Lisateave

Küsitlusvormi saab täita järgmisel veebisaidil:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Täiendav teave mittetraditsiooniliste fossiilkütuste (näiteks kildagaasi) ja Euroopa Komisjoni asjaomaste meetmete kohta on kättesaadav veebisaidil:

http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar