Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 20. prosince 2012

Životní prostředí: Komise otevřela veřejnou diskuzi o netradičních zdrojích fosilních paliv v Evropě (např. plynu z břidlic)

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci o budoucím využití nekonvenčních fosilních paliv v Evropě, jako je plyn z břidlic. Komise uvítá, pokud se všechny zainteresované fyzické osoby, organizace a orgány veřejné správy podělí o svůj úhel pohledu na možné příležitosti a problémy, které se mohou objevit ve spojitosti s vypracováním projektů v této oblasti, a o nejlepší způsoby řešení již vzniklých problémů. Konzultace potrvá do 20. března 2013 a probíhá ve všech 23 úředních jazycích EU.

Průzkum a těžba zemního plynu a ropy se v Evropě v minulosti orientovaly především na tradiční zdroje. Zatímco příležitosti pro tento typ domácí těžby jsou stále omezenější, technologický pokrok nyní přináší nové možnosti těžby netradičních fosilních paliv, např. plynu z břidlic, plynu zadrženého horninami a metanu v uhelném podloží, z geologických formací, jež bylo dříve příliš komplikované nebo příliš drahé využívat.

Cílem Evropské komise je zajistit, aby jakýkoli další vývoj týkající se nekonvenčních zdrojů fosilních paliv probíhal v souladu s náležitými ochrannými opatřeními v oblasti zdraví, klimatu a životního prostředí a byl maximálně právně srozumitelný a předvídatelný pro občany i pro ekonomické subjekty. Bude tak zaručeno, že potenciálních ekonomických přínosů i přínosů v oblasti energetické bezpečnosti bude možné dosáhnout bez rizik ohrožujících lidské zdraví nebo životní prostředí. Otázky v rámci konzultace se týkají témat, jako jsou četné příležitosti a výzvy, možná opatření ke snížení rizik pro zdraví a životní prostředí, opatření ke zvýšení transparentnosti prací a obecná doporučení pro opatření na úrovni EU.

Další postup

V návaznosti na analytickou činnost, kterou Komise prováděla od konce roku 2011, představí Komise v roce 2013 rámec pro řízení rizik, řešení nejasností v právních předpisech a zajistí maximální právní srozumitelnost a předvídatelnost pro subjekty na trhu a občany v EU (http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp2013_annex_en.pdf). Práce na tomto rámci již začaly a budou posouzeny všechny relevantní možnosti opatření.

Tato internetová konzultace je součástí širšího postupu, který usiluje o zapojení občanské společnosti do probíhající práce Komise. Formální proces konzultace zahrnuje pravidelná jednání s členskými státy a dalšími zúčastněnými stranami a v první polovině roku 2013 se předpokládá jednání v rámci veřejné konzultace. Výsledky této veřejné konzultace budou v širším postupu zohledněny.

Další informace:

Do konzultace je možné se zapojit na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Více podrobností o netradičních fosilních palivech (např. plynu z břidlice) a související činnosti Evropské komise jsou k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar