Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 21. decembra 2012

Okolje: finančna sredstva za pomoč Interpolu pri boju proti kaznivim dejanjem nad prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami

Evropska komisija bo Interpolu prispevala skoraj 2 milijona evrov pomoči v boju proti kaznivim dejanjem nad prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami ter pri prizadevanjih za zaščito naravnih virov po vsem svetu pred nezakonitim mednarodnim trgovanjem s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. V naslednjih treh letih bo 1,73 milijona evrov namenjenih Interpolovemu projektu za boj proti kaznivim dejanjem nad prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, ki poteka pod okriljem mednarodnega konzorcija za boj proti kaznivim dejanjem nad prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (ICCWC), ki vključuje tudi sekretariat Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES), Urad Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC), Svetovno banko in Svetovno carinsko organizacijo (WCO).

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „Malokdo je dejansko priča kaznivim dejanjem zoper okolje, vendar so njihovi učinki opazni po vsem svetu, pri čemer so pogosto najbolj prizadete države v razvoju. Porast trgovanja s prosto živečimi vrstami je še posebej zaskrbljujoč, saj je nezakonito trgovanje s slonovino in rogovi nosorogov zdaj doseglo najvišjo raven v zadnjem desetletju, poleg tega pa so bile prizadete tudi druge ogrožene vrste, kot je na primer tiger ali nekatere vrste tropskega lesa. To trgovanje je eden izmed največjih krivcev za izgubo biotske raznovrstnosti, omenjena sredstva pa bodo pripomogla k izvrševanju predpisov in mednarodnemu sodelovanju pri spopadanju s tem zaskrbljujočim pojavom. Prav tako bomo okrepili zaupanje naših partnerjev in dokazali, da v boju proti izgubi biotske raznovrstnosti po vsem svetu mislimo resno.“

„Ta sredstva Evropske komisije bodo znatno pripomogla Interpolu in njegovim partnerjem v okviru ICCWC, da se bodo učinkoviteje borili proti kraji naravnih virov iz nekaterih najrevnejših držav na svetu in preganjali hudodelske združbe, ki na račun tega protizakonitega trgovanja služijo milijone. Napredek je mogoče doseči le s sodelovanjem, zato si bo INTERPOL še naprej prizadeval zagotavljati globalen odziv organov pregona na ta problem, ki je prisoten v vseh regijah sveta“, je dodal generalni sekretar Interpola Ronald K. Noble.

Leta 2010 ustanovljeni ICCWC predstavlja medsebojno sodelovanje, ki zagotavlja usklajeno pomoč nacionalnim agencijam za izvrševanje prava na področju prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst ter podregionalnim in regionalnim omrežjem v njihovih prizadevanjih, da bi pripomogli k ohranjanju in trajnostni rabi biotske raznovrstnosti ter spodbujali boljše vodenje pri upravljanju naravnih virov v državah v razvoju.

Namen projekta za boj proti kaznivim dejanjem nad prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami je zagotoviti dolgoročno gradnjo zmogljivosti, izboljšano mednarodno izmenjavo informacij in usklajenost prizadevanj za izvrševanje predpisov prek podpore vladnih organov, pristojnih za prosto živeče vrste in gozdarstvo, iz držav virov, tranzitnih držav in držav porabnic. Širše gledano bo projekt pripomogel tudi k boljšemu upravljanju in v boju proti korupciji.

Ključne dejavnosti so med drugim analiza potreb po zmogljivostih, ki se opravi s tehnično in finančno pomočjo državam, v katerih se ugotovijo pomanjkljivosti, razvoj in organizacija programov za gradnjo zmogljivosti, vključno z gradivom za usposabljanje, tečaji in delavnicami, ter uvedbo ekip za odziv na nezgode, ki bodo izvajale ciljne izvršilne ukrepe v povezavi z državami v razvoju.

Evropska komisija se je v okviru svojih prizadevanj v boju proti kaznivim dejanjem nad prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami odločila tudi, da bo namenila 2 milijona evrov za podaljšanje programa MIKE, svojevrstnega mehanizma, ki po vsej afriški celini spremlja divji lov na slone in se bori proti njemu.

Ozadje

Naravni in z naravo povezani viri našega planeta – od posameznih vrst do ekosistemov, kot so gozdovi, koralni grebeni, sladke vode in tla – se zaskrbljujoče hitro zmanjšujejo. Ta izguba biotske raznovrstnosti svetovnemu gospodarstvu vsako leto povzroči milijardne stroške, s tem pa ne izpodjeda samo gospodarskih okolij, temveč tudi poslovne priložnosti in omejuje možnosti boja proti revščini. Trenutne svetovne stopnje izginjanja vrst so od sto do tisočkrat večje od naravne stopnje, zlasti zaradi človekovih dejavnosti, od katerih so nekatere nezakonite.

Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) omejuje in v nekaterih primerih celo prepoveduje mednarodno trgovanje z ogroženimi vrstami in proizvodi iz njih. Evropska unija si prizadeva za okrepitev CITES, ki jo izvaja z zakonodajo na področju trgovine s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. Konvencija CITES ima 176 pogodbenic in ureja mednarodno trgovino s približno 30 000 ogroženimi vrstami prosto živečih živali in rastlin. Konference pogodbenic CITES potekajo vsaka tri leta in naslednja bo v Bangkoku marca 2013.

Program CITES za spremljanje nezakonitega ubijanja slonov (MIKE) se izvaja od leta 2001, v njem pa polno sodelujejo vlade 43 afriških in azijskih držav, kjer živijo sloni, v katerih program MIKE na približno 85 mestih spremlja ravni divjega lova na slone. V zadnjih petih letih je program MIKE v Afriki iz 10. Evropskega razvojnega sklada prejel do 9 814 000 evrov. Evropska komisija pa k temu dodaja še 2 milijona evrov, da se zagotovi neprekinjeno izvajanje programa do konca leta 2014.

Med izvajanjem programa MIKE v okviru CITES je bil zabeležen zaskrbljujoč porast ravni nezakonitega ubijanja slonov po vsej Afriki, ki se je začel kazati leta 2006, rekordno raven pa je dosegel leta 2011. Pridobljeni dokazi so pritegnili svetovno pozornost h grožnjam, s katerimi se trenutno soočajo sloni, obenem pa ti dokazi spodbujajo sprejemanje ukrepov za reševanje te problematike na nacionalni in mednarodni ravni. Program MIKE je prav tako prispeval svoj delež k izboljšanju sodelovanja med državami na območju, kjer živijo sloni, in spodbujal novo raven razumevanja med njimi, kot je pokazal afriški akcijski načrt za slone, ki so ga oblikovale države na območju, kjer živijo sloni, na srečanjih, namenjenih afriškim slonom, ki so potekala pod okriljem programa MIKE v okviru CITES, soglasno pa so ga sprejele ob robu 15. zasedanja konference pogodbenic CITES v Dohi leta 2010.

Več informacij:

Informacije o politiki EU glede trgovine s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami so na voljo na naslednji spletni strani:

http://ec.europa.eu/environment/cites/news_en.htm

Kontakta:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar