Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. december 21.

Környezetvédelem: több támogatás az INTERPOL számára a vadon élő fajokat érintő bűncselekmények elleni harchoz

Az Európai Bizottság csaknem kétmillió euró összegben nyújt támogatást az INTERPOL számára, hogy ezzel is hozzájáruljon a vadon élő állat- és növényfajokat érintő bűncselekmények elleni harchoz, és ahhoz, hogy a Föld természeti erőforrásait megvédhessük a vadon élő fajok illegális nemzetközi kereskedelmétől. Az elkövetkező három évben folyósításra kerülő 1,73 millió euró a nemzetközi bűnüldöző szerv által létrehozott, a vadvilágot érintő bűncselekmények elleni küzdelemmel kapcsolatos projekthez kerül. A projekt az International Consortium on Combating Wildlife Crime (ICCWC – a vadvilágot érintő bűncselekmények ellen fellépő nemzetközi konzorcium) égisze alatt jött létre. A konzorciumhoz tartozik még a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) Titkársága, az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala (UNODC), a Világbank és a Vámigazgatások Világszervezete (WCO).

Janez Potočnik, európai környezetvédelmi biztos így fogalmazott: „A környezeti bűnözésnek kevés tanúja van, hatásai azonban globális szinten érzékelhetők, legnagyobb károsultjai pedig a fejlődő országok. A vadon élő fajok tiltott kereskedelme mára különösen aggasztó méreteket öltött: az elefántcsont és az orrszarvúagyar illegális kereskedelme tíz éve nem volt ilyen mértékű, és más veszélyeztetett fajok, például a tigris, illetve egyes trópusi fafajok esetében szintén hasonló a helyzet. Mindez komoly hatással van a biológiai sokféleség csökkenésére, ezért a most bejelentett anyagi támogatással célunk, hogy ezen aggasztó jelenség kezelése érdekében fokozzuk a jogszabályok érvényesítését és a nemzetközi együttműködést. Fontos továbbá, hogy bizalmi kapcsolatokat építsünk ki partnereinkkel, és megmutassuk, igenis komolyan vesszük a biológiai sokféleség megőrzésére irányuló küzdelmet.”

„Az Európai Bizottság által nyújtott támogatás komoly segítséget jelent az INTERPOL és ICCWC-n belüli partnerei számára ahhoz, hogy eredményesebben vegyék fel a küzdelmet a világ legszegényebb országaiban található természeti erőforrások kifosztása ellen, és lépjenek fel azon bűnözőkkel szemben, akik az illegális kereskedelem révén milliós haszonra tesznek szert. Kizárólag az együttműködéssel érhetünk el eredményeket, és az INTERPOL a jövőben is globális szintű segítséget fog nyújtani a bűnüldöző szerveknek ahhoz, hogy sikerrel vegyék fel a harcot ezzel a világ összes szegletét érintő problémával szemben” – mondta az INTERPOL főtitkára, Ronald K. Noble.

Az ICCWC-t 2010-ben alapították, és célja, hogy közös erőfeszítések révén összehangolt támogatást nyújtson a vadon élő állat- és növényfajok védelmével megbízott nemzeti bűnüldöző hatóságok, valamint szubregionális és regionális hálózatok számára, és így hozzájáruljon a biológiai sokféleség védelméhez és fenntartható használatához, valamint elősegítse a fejlődő országokban található természeti erőforrások hatékonyabb kezelését.

A vadvilágot érintő bűncselekmények elleni küzdelemmel kapcsolatos projekt célja a hosszú távú kapacitásépítés, a hírszerzési és egyéb információk nemzetközi szintű cseréjének fokozása, valamint – a vadon élő fajokért és az erdőkért felelős hatóságok támogatása révén – a jogérvényesítés koordinálása a származási, a tranzit- és a célországokban egyaránt. A projekt tágabb értelemben elősegíti a jobb kormányzást és hozzájárul a korrupció elleni harchoz is.

A főbb tevékenységek keretében felmérik a kapacitásokkal kapcsolatos igényeket, és ahol szükséges, ott technikai és pénzügyi támogatást biztosítanak; sor kerül kapacitásfejlesztési programok kidolgozására és megvalósítására, és ezen belül oktatóanyagok készülnek, képzéseket és műhelytalálkozókat szerveznek; valamint elhárító csoportok kerülnek bevetésre, amelyek feladata, hogy a fejlődő országokkal együttműködésben célzott jogérvényesítési intézkedéseket hajtsanak végre.

A vadvilágot érintő bűncselekmények elleni harc keretében az Európai Bizottság arról is döntött, hogy 2 millió euró összegű támogatás révén meghosszabbítja az elefántok Afrikában zajló illegális vadászatának ellenőrzésére és visszaszorítására létrehozott sajátos mechanizmust, a MIKE programot.

Háttér-információk

Bolygónk természeti és természeten alapuló vagyona (az egyedi fajoktól kezdve az olyan ökoszisztémákig, mint az erdők, a korallzátonyok, az édesvizek és a termőföld) ijesztő mértékben hanyatlik. A biológiai sokféleség csökkenése minden évben milliárdokba kerül a világgazdaságnak, aláásva a gazdasági rendszereket, rontva az üzleti kilátásokat és beszűkítve a szegénység elleni küzdelem mozgásterét. Világszinten jelenleg a fajok kihalási sebessége százszorosa, de akár ezerszerese a természetes rátának, ami főként az emberi – sokszor illegális – tevékenységeknek tudható be.

A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (a továbbiakban: CITES Egyezmény) korlátozza, egyes esetekben pedig tiltja a veszélyeztetett fajok, és az azokból származó termékek nemzetközi kereskedelmét. Az EU nagy erőkkel dolgozik azon, hogy megerősítse a CITES Egyezményt, amelynek végrehajtása a vadon élő fajok kereskedelmére vonatkozó rendelkezések révén történik. A CITES Egyezmény, melyhez 176 fél csatlakozott, mintegy 30 000 veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfaj nemzetközi kereskedelmét szabályozza. A CITES Egyezmény feleinek konferenciájára háromévente kerül sor, a következő ülés 2013 márciusában, Bangkokban lesz.

Az elefántok illegális vadászatának ellenőrzésére létrehozott CITES program (MIKE) 2001 óta működik, és abban 43 olyan afrikai és ázsiai ország vesz teljes körűen részt, amely az elefántok élőhelyén fekszik: itt a MIKE program keretében mintegy 85 területen követik nyomon az orvvadászatot. A 10. Európai Fejlesztési Alapból az elmúlt öt év során a MIKE program révén Afrika 9 814 000 euró összegű támogatásban részesült. Az Európai Bizottság hamarosan további 2 millió eurót folyósít, biztosítandó, hogy a program 2014 végéig folytatódhasson.

A MIKE program megfigyelései alapján jelezték, hogy 2006-ban Afrika-szerte aggasztó mértékű növekedésnek indult az illegális elefántvadászat, majd ez 2011-ben érte el tetőpontját. A nyilvánosságra hozott bizonyítékok világszerte ráirányították a figyelmet az elefántokat fenyegető veszélyre, és hozzájárultak ahhoz, hogy az érintettek mind belföldön, mind nemzetközi szinten megoldást keressenek a problémára. A MIKE-nak fontos szerepe volt abban is, hogy javította az elefántok élőhelyén fekvő államok közötti együttműködést, és elősegítette egymás megértését. Ezt bizonyítja az „afrikai elefánttal kapcsolatos cselekvési terv” is, amelyet az érintett államok a MIKE program égisze alatt e témával kapcsolatban rendezett találkozók során dolgoztak ki, majd a CITES részes felei konferenciájának 2010-ben, Dohában megrendezett 15. ülésén egyhangúlag fogadtak el.

További információk:

A vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmére vonatkozó uniós szakpolitikáról bővebb információk itt:

http://ec.europa.eu/environment/cites/news_en.htm

Kapcsolattartók:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar