Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 21. joulukuuta 2012

Ympäristö: Interpolille rahoitustukea luonnonvaraisiin kasveihin ja eläimiin kohdistuvien rikosten torjumiseksi

Euroopan komissio aikoo myöntää Interpolille lähes kaksi miljoonaa euroa luonnonvaraisiin kasveihin ja eläimiin kohdistuvien rikosten torjumiseen ja maailman luonnonvarojen suojelemiseen luonnonvaraisten kasvien ja eläinten laittomalta kansainväliseltä kaupalta. Tulevina kolmena vuonna Interpolin Project Combat Wildlife Crime -hanketta (luonnonvaraisiin kasveihin ja eläimiin kohdistuvien rikosten torjuntaa koskeva hanke) tuetaan 1,73 miljoonalla eurolla kansainvälisen ICCWC-konsortion (International Consortium on Combating Wildlife Crime – ICCWC) puitteissa. ICCWC:hen kuuluvat Interpolin lisäksi luonnonvaraisten kasvien ja eläinten uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES) sihteeristö, YK:n huume- ja rikosjärjestö (UNODC), Maailmanpankki ja Maailman tullijärjestö.

Harva meistä on todistamassa ympäristörikoksia, mutta niiden vaikutukset ovat maailmanlaajuiset, ja usein juuri kehitysmaat kärsivät niistä kaikkein eniten. Luonnonvaraisten kasvien ja eläinten laittoman kaupan lisääntyminen on suuri ongelma: Norsunluulla ja sarvikuonojen sarvilla käydään laitonta kauppaa enemmän kuin vuosikymmeneen, ja laittoman kaupan kohteena ovat myös muut uhanalaiset lajit, kuten tiikeri ja trooppinen puu. Laiton kauppa on yksi suurimmista luonnon monimuotoisuuden häviämisen syistä. Tällä rahoitustuella pyritään edistämään toimien toteuttamista ja kansainvälistä yhteistyötä tämän huolestuttavan ilmiön torjumiseksi, totesi ympäristökomissaari Janez Potočnik. Tällä tuella pyritään myös lisäämään luottamusta yhteistyökumppaneissamme ja osoittamaan, että suhtaudumme vakavasti luonnon monimuotoisuuden häviämisen torjumiseen kaikkialla maailmassa.”

Euroopan komission myöntämä tuki auttaa merkittävästi Interpolia ja tämän kumppaneita torjumaan ICCWC:n puitteissa luonnonvaroihin kohdistuvia varkauksia muutamissa maailman köyhimmistä maista ja jäljittämään rikolliset, jotka takovat miljoonia tällä laittomalla kaupalla. Tuloksia saadaan ainoastaan yhteistyöllä ja INTERPOL tarjoaa edelleen maailmanlaajuista lainvalvonta-apua tämän maailman kaikkiin alueisiin vaikuttavan ongelman ratkaisemiseksi”, totesi INTERPOLIN pääsihteeri Ronald K. Noble.

ICCWC on vuonna 2010 perustettu yhteistyöelin, joka antaa koordinoitua tukea kansallisille elimille, jotka vastaavat luonnonvaraisia kasveja ja eläimiä koskevan lainsäädännön täytäntöönpanosta, sekä alueellisille ja sitä pienemmille verkostoille. Tavoitteena on säilyttää luonnon monimuotoisuus ja edistää sen kestävää käyttöä sekä ottaa käyttöön parempia luonnonvarojen hallinnan käytäntöjä kehitysmaissa.

Project Combat Wildlife Crime -hankkeella pyritään kehittämään valmiuksia pitkällä aikavälillä, parantamaan kansainvälistä tietojen ja tiedustelutietojen vaihtoa sekä koordinoimaan täytäntöönpanotoimia luonnonvaraisista kasveista ja eläimistä sekä metsätaloudesta vastaavien viranomaisten avulla alkuperä-, kauttakulku- ja määräpaikkamaissa. Yleisellä tasolla hankkeella edistetään myös hyviä hallintotapoja ja petostentorjuntaa.

Hankkeen avaintoimintoihin kuuluvat valmiustarpeiden analysointi, jota tuetaan tarjoamalla teknistä ja taloudellista apua maille, joissa puutteita on havaittu, valmiuksien kehittämistä koskevien ohjelmien laatiminen ja toteuttaminen, mukaan lukien koulutusmateriaali, kurssit ja työpajat, sekä nopean toiminnan yksikköjen käyttö kohdennettujen täytäntöönpanotoimien toteuttamiseksi yhteistyössä kehitysmaiden kanssa.

Osana luonnonvaraisiin kasveihin ja eläimiin kohdistuvien rikosten torjuntatoimintaansa Euroopan komissio on myös päättänyt myöntää kaksi miljoonaa euroa MIKE-ohjelman (Monitoring Illegal Killing of Elephants) pidentämiseen. MIKE-ohjelmalla valvotaan ja torjutaan norsujen salametsästystä Afrikassa.

Tausta

Maapallon luonnonvarat ja luontoon pohjautuvat resurssit – yksittäisistä lajeista metsien, koralliriuttojen, sisävesien ja maaperien kaltaisiin ekosysteemeihin – hupenevat huolestuttavaa vauhtia. Luonnon monimuotoisuuden häviäminen maksaa maailman taloudelle miljardeja joka vuosi ja uhkaa siten talouselämän perusteita, liike-elämän näkymiä ja mahdollisuuksia torjua köyhyyttä. Tällä hetkellä lajeja kuolee sukupuuttoon maailmanlaajuisesti 100–1 000 kertaa luonnollista vauhtia nopeammin, mikä johtuu pääasiassa ihmisen toiminnasta, myös laittomasta toiminnasta.

Luonnonvaraisten kasvien ja eläinten uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevalla yleissopimuksella (CITES) rajoitetaan uhanalaisten lajien ja niistä saatujen tuotteiden kansainvälistä kauppaa ja joissakin tapauksissa kielletään se. EU aikoo lujittaa CITES-yleissopimusta, joka EU:ssa pannaan täytäntöön luonnonvaraisia kasveja ja eläimiä koskevilla asetuksilla. CITES-yleissopimuksella on 176 osapuolta, ja sillä säännellään noin 30 000 uhanalaisella luonnonvaraisella kasvi- ja eläinlajilla käytävää kansainvälistä kauppaa. CITES-osapuolikokouksia pidetään kolmen vuoden välein, ja seuraava kokous järjestetään Bangkokissa maaliskuussa 2013.

CITES-ohjelma MIKE, jolla pyritään torjumaan norsujen laitonta tappamista (Monitoring Illegal Killing of Elephants – MIKE), on ollut toiminnassa vuodesta 2001. Siihen osallistuu 43 norsujen levinneisyysalueen valtioita Afrikassa ja Aasiassa. MIKE-ohjelmalla valvotaan norsujen salametsästystä noin 85 alueella. Viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana kymmenennestä Euroopan kehitysrahastosta on myönnetty 9 814 000 euroa Afrikan MIKE-ohjelmalle. Lisäksi Euroopan komissio myöntää kaksi miljoonaa euroa, jotta ohjelmaa voidaan jatkaa vuoden 2014 loppuun saakka.

MIKE-ohjelma on osoittanut, että norsujen laiton tappaminen on vuodesta 2006 lisääntynyt hälyttävästi Afrikassa ja että vuonna 2011 se oli ennätyksellisen laajaa. MIKE-ohjelmasta saatu näyttö on tuonut norsujen kohtaamat uhat esiin kaikkialla maailmassa ja saanut kansalliset ja kansainväliset tahot ryhtymään toimiin ongelman ratkaisemiseksi. MIKE-ohjelmalla on myös voitu parantaa yhteistyötä norsujen levinneisyysalueiden valtioiden kesken ja edistetty uudenlaista yhteisymmärrystä näiden maiden välillä. Tästä on osoituksena Afrikan norsuja koskeva toimintasuunnitelma (African Elephant Action Plan), jonka norsujen levinneisyysalueiden valtiot ovat laatineet MIKE-ohjelman puitteissa järjestetyissä Afrikan norsuja käsittelevissä kokouksissa. Nämä valtiot hyväksyivät toimintasuunnitelman yksimielisesti CITES-osapuolten 15. kokouksessa Dohassa vuonna 2010.

Lisätietoja:

Tietoa luonnonvaraisia kasveja ja eläimiä koskevasta EU:n kauppapolitiikasta saa verkkosivuilta

http://ec.europa.eu/environment/cites/news_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32-2) 295 35 93

Monica Westeren (+32-2) 299 18 30


Side Bar