Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2012

Περιβάλλον: Χρηματοδότηση για την ενίσχυση των προσπαθειών της ΙΝΤΕΡΠΟΛ όσον αφορά την πάταξη της εγκληματικότητας εις βάρος της άγριας πανίδας και χλωρίδας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να διαθέσει περίπου δύο εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των προσπαθειών της ΙΝΤΕΡΠΟΛ όσον αφορά την πάταξη της εγκληματικότητας εις βάρος της άγριας πανίδας και χλωρίδας, καθώς και για την προστασία των φυσικών πόρων του πλανήτη από το παράνομο διεθνές εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας. Κατά την επόμενη τριετία, θα διατεθούν 1,73 εκατ. ευρώ για τη στήριξη του σχεδίου της ΙΝΤΕΡΠΟΛ για την πάταξη της εγκληματικότητας εις βάρος της άγριας πανίδας και χλωρίδας στο πλαίσιο της Διεθνούς Κοινοπραξίας για την Πάταξη της Εγκληματικότητας εις βάρος της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας (International Consortium on Combating Wildlife Crime –ICCWC/ΔΚΠΕΑΠΧ), στην οποία συμμετέχουν μεταξύ άλλων η Γραμματεία της Σύμβασης για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξαφάνιση Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας (CITES), το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC), η Παγκόσμια Τράπεζα (ΠΤ) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων (ΠΟΤ).

Ο κ. Janez Potočnik, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για το περιβάλλον, δήλωσε: «Λίγοι είναι αυτοί που γίνονται μάρτυρες περιβαλλοντικών εγκλημάτων, αλλά οι συνέπειες των εγκλημάτων αυτών είναι παγκόσμιες, με συχνότερα θύματα κυρίως τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η αύξηση της παράνομης εμπορίας ειδών της άγριας πανίδα και χλωρίδας είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Το παράνομο εμπόριο ελεφαντόδοντου και κεράτων ρινόκερου έχει φθάσει σε ιδιαίτερα ανησυχητικά επίπεδα μέσα σε μία δεκαετία ενώ οι επιπτώσεις της παράνομης αυτής εμπορίας είναι εμφανείς και σε άλλα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως η τίγρη ή ορισμένα είδη τροπικής ξυλείας. Η εγκληματικότητα αυτή αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες απώλειας βιοποικιλότητας, και η χρηματοδότηση θα συμβάλει στην επιβολή της νομοθεσίας και στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση του ανησυχητικού αυτού φαινομένου. Τοιουτοτρόπως αναμένεται επίσης να διευκολυνθεί η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης με τους εταίρους μας ενώ παράλληλα επιβεβαιώνεται η αποφασιστικότητά μας να συμβάλουμε με κάθε τρόπο στην ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας σε όλο τον κόσμο.»

«Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα βοηθήσει σοβαρά την ΙΝΤΕΡΠΟΛ και τους εταίρους της στο πλαίσιο της ICCWC να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα την κλοπή φυσικών πόρων από ορισμένες από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου και να διώξουν αποτελεσματικότερα τους εγκληματίες που αποκομίζουν εκατομμύρια από το παράνομο αυτό εμπόριο. Αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν μόνο δια της συνεργασίας, και η INTERPOL, θα συνεχίσει τις προσπάθειες της ώστε με την επιβολή του νόμου να δώσει συνολική απάντηση στο εν λόγω πρόβλημα που πλήττει κάθε περιφέρεια της υφηλίου» δήλωσε ο κ. Ronald K. Noble, Γενικός Γραμματέας της ΙΝΤΕΡΠΟΛ.

Η ICCWC, η οποία ιδρύθηκε το 2010, αποτελεί εγχείρημα συνεργασίας για τη συντονισμένη στήριξη των εθνικών υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία της άγριας πανίδας και χλωρίδας καθώς και των υποπεριφερειακών και περιφερειακών δικτύων ώστε να συμβάλουν στη διατήρηση και την αειφόρο χρήση της βιοποικιλότητας και στην καλύτερη διακυβέρνηση στον τομέα της διαχείρισης των φυσικών πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Το σχέδιο για την πάταξη της εγκληματικότητας εις βάρος της άγριας πανίδας και χλωρίδας αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ανάπτυξης ικανοτήτων μακροπρόθεσμα, στην αποτελεσματικότερη ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο, καθώς και στον συντονισμό των προσπαθειών επιβολής της νομοθεσίας μέσω της στήριξης των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση της άγριας πανίδας και χλωρίδας από τις χώρες προέλευσης, τις χώρες διέλευσης και τις χώρες κατανάλωσης. Γενικότερα το σχέδιο θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση της διακυβέρνησης και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Μεταξύ των κυριοτέρων δραστηριοτήτων συγκαταλέγονται η ανάλυση των αναγκών από την άποψη των ικανοτήτων και η παροχή τεχνικής και χρηματοδοτικής βοήθειας στις χώρες στις οποίες εντοπίζονται αδυναμίες, η κατάρτιση και η εφαρμογή προγραμμάτων δημιουργίας ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του εκπαιδευτικού υλικού, κύκλων μαθημάτων κατάρτισης και εργαστηρίων και η συγκρότηση ομάδων αντιμετώπισης συμβάντων για την ανάληψη στοχοθετημένων δράσεων επιβολής της νομοθεσίας σε συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών της για την πάταξη της εγκληματικότητας εις βάρος της άγριας πανίδας και χλωρίδας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε επίσης να παράσχει 2 εκατομμύρια ευρώ για την παράταση του προγράμματος MIKE, μοναδικού μηχανισμού ελέγχου και πάταξης της λαθροθηρίας ελεφάντων ανά την αφρικανική ήπειρο.

Ιστορικό

Η φυσική μας κληρονομιά, από τα επιμέρους βιολογικά είδη μέχρι τα οικοσυστήματα όπως τα δάση, οι κοραλλιογενείς ύφαλοι, τα γλυκά ύδατα και το έδαφος, υποβαθμίζεται με ανησυχητικό ρυθμό. Η εν λόγω απώλεια βιοποικιλότητας κοστίζει δισεκατομμύρια στην παγκόσμια οικονομία κάθε χρόνο, υπονομεύοντας τις οικονομίες, τις επιχειρηματικές προοπτικές και τις ευκαιρίες για την καταπολέμηση της φτώχειας. Οι ρυθμοί εξαφάνισης βιολογικών ειδών παγκοσμίως είναι πλέον 100 έως 1.000 φορές υψηλότεροι των φυσιολογικών, κυρίως λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, ορισμένες από τις οποίες είναι παράνομες.

Η Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξαφάνιση Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας (CITES) περιορίζει και, σε ορισμένες περιπτώσεις, απαγορεύει το διεθνές εμπόριο των απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών και των προϊόντων από αυτά. Η ΕΕ εργάζεται για να ενισχύσει τη σύμβαση CITES, την οποία εφαρμόζει μέσω των κανονισμών που διέπουν την εμπορία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας. Η Σύμβαση CITES απαρτίζεται από 176 μέρη και ρυθμίζει το διεθνές εμπόριο περίπου 30.000 απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Οι διασκέψεις των μερών της σύμβασης CITES διεξάγονται ανά τριετία και η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Μπανγκόκ τον Μάρτιο του 2013.

Το πρόγραμμα της CITES για την παρακολούθηση της παράνομης θήρας ελεφάντων (Monitoring the Illegal Killing of Elephants - MIKE) τέθηκε σε εφαρμογή το 2001, με την πλήρη συμμετοχή των κυβερνήσεων των 43 κρατών στα οποία ενδημούν ελέφαντες, στην Αφρική και την Ασία, όπου παρακολουθούνται, στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, τα επίπεδα λαθροθηρίας ελεφάντων σε περίπου 85 περιοχές. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, το πρόγραμμα MIKE στην Αφρική έχει λάβει επιχορηγήσεις ύψους έως και 9.814.000 ευρώ από το 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκληρώνει τη διαδικασία περαιτέρω επιχορήγησης ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του 2014.

Στο πλαίσιο του προγράμματος MIKE διαπιστώθηκε ανησυχητική αύξηση των επιπέδων παράνομης θήρας ελεφάντων σε ολόκληρη την Αφρική, αρχής γενομένης το 2006, η οποία έφθασε σε επίπεδα ρεκόρ το 2011. Τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος επέσυραν την προσοχή όλου του κόσμου στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ελέφαντες και ενθάρρυναν την ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το πρόγραμμα MIKE είχε επίσης καθοριστική σημασία για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών στα οποία απαντούν/ενδημούν ελέφαντες και της μεταξύ τους συνεννόησης, όπως αποδεικνύει η κατάρτιση του σχεδίου δράσης για τον αφρικανικό ελέφαντα από τα κράτη της ζώνης εξάπλωσής του κατά τις συνεδριάσεις για τον αφρικανικό ελέφαντα στο πλαίσιο του προγράμματος MIKE, το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα από τις χώρες αυτές στο περιθώριο της 15ης συνόδου της διάσκεψης των μερών της σύμβασης CITES (Ντόχα, 2010).

Για περισσότερες πληροφορίες:

Πληροφορίες σχετικά με την πολιτική εμπορίου ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας της ΕΕ είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/environment/cites/news_en.htm

Αρμόδιοι για επικοινωνία:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar