Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 20. decembra 2012

Ugotovitve iz poročila Komisije glede enega milijona ur evropskega filma, zaprtega v kovinskih omaricah

Novo poročilo Evropske komisije ugotavlja, da se večina evropskih ustanov za filmsko dediščino še ni prilagodila digitalni revoluciji in filmov še ne more ohranjati digitalno. Nekateri naši trenutni filmi so za prihodnje generacije nepovratno izgubljeni, podobno kot nemi filmi, od katerih se jih je ohranilo le 10 %. Hkrati pa obstaja nevarnost, da bodo tudi filmi z začetka digitalne dobe zaradi oblike in interoperabilnosti za vedno izginili.

Nove tehnologije odpirajo vrata za ljudi, ki bi želeli uživati v milijonu ur evropskega filma, trenutno zaprtega v kovinskih omaricah v arhivih. Vendar pa je zgolj 1,5 % evropske filmske dediščine komercialno ali prosto dostopne javnosti.

Podpredsednica Evropske komisije Neelie Kroes je dejala: „Nesmiselno je, da je naša filmska dediščina v 21. stoletju skrita. Kultura je središče Evrope in film je jedro kulture. Odločena sem, da bom prispevala k prenosu te filmske dediščine na splet in leta 2013 predložila predlog, ki bo državam članicam in zainteresiranim stranem pomagal združiti moči za prenos filmov na splet. “

Le 1,5 % evropske filmske dediščine je digitalizirane. Digitalizacija je predpogoj za spletni dostop in brez nje bodo ljubitelji filmov še naprej prikrajšani za možnosti, ki jih ponuja splet. Do tega pa ni prišlo zaradi pomanjkanja zanimanja. Gledalci so si na primer na spletnem portalu „Filmski zakladi Evrope“, ki ga financira EU, od leta 2009 ogledali dva milijona filmov.

Trenutne ovire za digitalizacijo vključujejo omejena nacionalna in zasebna sredstva ter zapletenost pridobivanja pravic (čas in denar).

Švedska in Združeno kraljestvo sta primera držav s trenutno najboljšimi praksami.

Ozadje

Komisija meni, da bi morale države članice filmsko dediščino vključiti v svoje nacionalne strategije digitalizacije in arhivske politike. Eden od rezultatov tega bi morala biti obsežnejša filmska vsebina na portalu Europeana. Razviti je treba inovativno financiranje in kolektivne tehnike, kot so na primer nadaljnje raziskave tehnologije skeniranja za arhivske filme, ki bi lahko zmanjšale stroške digitalizacije. Poleg tega je treba izboljšati vire, zmogljivosti in znanje za ohranjanje analognih in digitalnih filmov.

Evropski parlament in Svet sta 16. novembra 2005 sprejela priporočilo o filmski dediščini.

Prvo poročilo o izvajanju priporočila o filmski dediščini je bilo objavljeno avgusta 2008, drugo pa julija 2010. To tretje poročilo iz leta 2012 analizira poročila, ki so jih države članice predložile kot odgovor na vprašalnik Komisije, nacionalna poročila pa so na spletu na voljo v angleščini in v njihovem izvornem jeziku.

Januarja 2012 je Komisija objavila študijo o „Digitalni agendi za evropsko filmsko dediščino“, ki so jo izvedli neodvisni strokovnjaki.

Komisija je oktobra 2011 sprejela priporočilo o digitalizaciji in spletni dostopnosti kulturnega gradiva ter njegovi digitalni hrambi. Priporočilo zadeva evropsko kulturno dediščino, ne glede na obliko, vključno s filmsko dediščino.

Komisija bo kot vzporedni ukrep leta 2013 opravila dialog z zainteresiranimi stranmi o nekaterih nujnih vprašanjih v zvezi z avtorskimi pravicami, vključno s težavami glede ohranjanja in spletnega dostopa do filmske dediščine, ter ocenila, ali bo leta 2014 predlagala zakonodajo glede posodobitve Direktive 2001/29/ES o avtorskih pravicah v informacijski družbi, vključno glede izjem in omejitev (glej IP/12/1394 in MEMO/12/950).

Več informacij

Tretje poročilo o izvajanju priporočila o filmski dediščini

Spletna stran Neelie Kroes

Spremljajte Neelie Kroes na Twitterju

Kontakta:

Ryan Heath (+32 22961716), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar