Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 20 decembrie 2012

Conform unui raport al Comisiei, un milion de ore de filme europene sunt date uitării în arhive

Un nou raport al Comisiei Europene a constatat că majoritatea instituțiilor care administrează patrimoniul cinematografic european nu s-au adaptat încă la revoluția digitală și nu pot încă să păstreze filmele în format digital. O parte din arhivele actuale de filme riscă nu mai fie accesibile generațiilor viitoare, așa cum s-a întâmplat și cu filmele mute, care au supraviețuit doar în proporție de 10%. Pe de altă parte, și filmele de la începutul erei digitale riscă să fie pierdute pentru totdeauna, ca urmare a problemelor de formatare și de interoperabilitate.

Noile tehnologii ar permite publicului să se bucure de un milion de ore de filme europene, care în prezent sunt păstrate sub formă de role de film în arhive. Cu toate acestea, doar 1,5% din patrimoniul cinematografic european este accesibil publicului, în mod gratuit sau contra plată.

Neelie Kroes, vicepreședintă a Comisiei Europene, a declarat: „Este ridicol că patrimoniul nostru cinematografic este invizibil în secolul XXI. Cultura este sufletul Europei, iar filmele sunt sufletul culturii. Voi face tot posibilul ca acest patrimoniu cinematografic să devină disponibil online și în 2013 voi prezenta o propunere menită să permită statelor membre și părților interesate să își unească forțele pentru ca filmele să fie accesibile online.”

Numai 1,5% din patrimoniul cinematografic european este transpus în format digital. Digitalizarea este o condiție prealabilă pentru ca filmele să devină accesibile online. În lipsa ei, cinefilii vor fi, în continuare, privați de posibilitățile oferite de mediul online. Acest lucru nu este cauzat de lipsa de interes. De exemplu, începând din 2009, două milioane de filme au fost consultate pe platforma online „Europa Film Treasures”, finanțată de UE.

Obstacolele actuale în calea digitalizării includ fondurile naționale și private limitate și complexitatea procedurii de autorizare a utilizării filmelor protejate prin drepturi de autor (atât cu privire la timp, cât și la bani).

Suedia și Regatul Unit sunt considerate drept exemple de bune practici în acest domeniu.

Context

Comisia consideră că statele membre ar trebui să includă patrimoniul cinematografic în strategiile lor de digitalizare și în politicile privind arhivarea, ceea ce ar trebui să ducă la sporirea numărului de filme disponibile pe portalul Europeana. Trebuie să se dezvolte tehnici inovatoare de finanțare și de colectare; de exemplu, continuarea cercetării în domeniul tehnologiilor de scanare pentru filmele de arhivă ar putea duce la reducerea costurilor de digitalizare. În plus, trebuie să se amelioreze resursele, structurile și competențele necesare pentru conservarea filmelor, atât analogice cât și digitale.

Parlamentul European și Consiliul au adoptat o Recomandare privind patrimoniul cinematografic la 16 noiembrie 2005.

Primul raport privind punerea în aplicare a Recomandării privind patrimoniul cinematografic a fost publicat în august 2008, iar cel de-al doilea în iulie 2010. Acest al treilea raport din 2012 analizează rapoartele primite de la statele membre ca răspuns la un chestionar al Comisiei, rapoartele naționale fiind disponibile online în limba engleză și în limba originală.

În ianuarie 2012, Comisia a publicat un studiu privind „O agendă digitală pentru patrimoniul cinematografic european”, realizat de experți independenți.

Comisia a adoptat în octombrie 2011 o Recomandare privind digitalizarea și accesibilitatea online a materialului cultural și conservarea digitală. Această recomandare se aplică memoriei culturale a Europei, indiferent de forma acesteia, inclusiv patrimoniului cinematografic.

În paralel, Comisia va lansa în 2013 un dialog cu părțile interesate privind anumite aspecte urgente legate de drepturile de autor, inclusiv privind problemele legate de conservarea și disponibilitatea online a filmelor de patrimoniu și va evalua posibilitatea de a face o propunere legislativă în 2014 referitoare la modernizarea Directivei 2001/29/CE privind drepturile de autor în societatea informațională, inclusiv cu privire la excepții și limitări (a se vedea IP/12/1394 şi MEMO/12/950).

Pentru mai multe informații

Cel de-al treilea raport privind punerea în aplicare a Recomandării privind patrimoniul cinematografic

Site-ul internet al comisarului Neelie Kroes

Urmăriți activitatea comisarului Neelie Kroes pe Twitter

Contacte :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar