Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. gruodžio 20 d., Briuselis

Komisijos ataskaitoje pranešama apie milijoną valandų trukmės Europos filmų, paslėptų metalinėse dėžėse ir spintose

Naujoje Europos Komisijos ataskaitoje nustatyta, kad dauguma Europos kino paveldo įstaigų dar neprisitaikė prie skaitmeninės revoliucijos ir kol kas nepajėgia filmų išsaugoti skaitmeniniu formatu. Kai kurie šiuolaikiniai filmai yra negrįžtamai prarandami ir nebebus pasiekiami ateities kartoms, lygiai taip kaip nebyliojo kino laikų filmai, kurių tėra išlikę tik 10 %. Taip pat esama pavojaus, kad dėl formatavimo ir sąveikumo problemų visiems laikams gali būti prarasti skaitmeninės eros pradžioje sukurti filmai.

Naujosios technologijos suteikia galimybę mėgautis Europos filmais, kurių bendra trukmė – milijonas valandų ir kurie šiuo metu saugomi archyvuose. Vis dėlto tik 1,5 % Europos kino paveldo yra komerciniais pagrindais arba laisvai prieinami visuomenei.

Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Absurdiška, kad XXI amžiuje mūsų kino paveldas yra nematomas. Kultūra yra Europos tapatybės, o kinas – kultūros pagrindas. Esu nusiteikusi užtikrinti, kad šis kino paveldas būtų perkeltas į internetą, ir 2013 m. pateikti pasiūlymą, kuris padėtų valstybėms narėms ir suinteresuotosioms šalims suvienyti jėgas, kad filmai atsidurtų internete.“

Tik 1,5 % Europos kino paveldo yra suskaitmeninta. Skaitmeninimas yra būtina sąlyga, kad būtų užtikrinta interneto prieiga prie filmų. Antraip kino mylėtojai ir toliau negalės pasinaudoti interneto teikiamomis galimybėmis. Taip yra ne todėl, kad trūktų susidomėjimo. Pavyzdžiui, ES lėšomis finansuojamoje interneto platformoje „Europos kino lobiai“ nuo 2009 m. peržiūrėta du milijonai filmų.

Tarp esamų skaitmeninimo kliūčių – nepakankamas nacionalinis ir privatus finansavimas ir tai, kad dėl laiko ir finansinių aspektų sudėtinga suteikti autorių teises.

Švedijos ir Jungtinės Karalystės patirtis laikoma geriausios patirties pavyzdžiais.

Pagrindiniai faktai

Komisija mano, kad valstybės narės turėtų kino paveldą įtraukti į savo nacionalines skaitmeninimo strategijas ir archyvavimo politiką; tai padarius portale Europeana atsirastų žymiai daugiau filmų. Reikia kurti naujoviškus finansavimo ir kaupimo metodus, pavyzdžiui, atlikus tolesnius archyvinių filmų skenavimo technologijų tyrimus, galėtų būti sumažintos skaitmeninimo sąnaudos. Be to, turi būti tobulinami tiek analoginių, tiek skaitmeninių filmų išsaugojimo ištekliai, priemonės ir įgūdžiai.

2005 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė Rekomendaciją dėl kino paveldo.

Pirmoji Rekomendacijos dėl kino paveldo įgyvendinimo ataskaita paskelbta 2008 m. rugpjūčio mėn., o antroji – 2010 m. liepos mėn. Šioje trečiojoje 2012 m. ataskaitoje analizuojamos valstybių narių pateiktos ataskaitos, kuriomis atsakoma į Komisijos klausimyną, o nacionalines ataskaitas galima rasti internete anglų ir originalo kalbomis.

2012 m. sausio mėn. Komisija paskelbė nepriklausomų ekspertų parengtą tyrimą „Europos kino paveldo skaitmeninė darbotvarkė".

2011 m. spalio mėn. Komisija priėmė Rekomendaciją dėl kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, išsaugojimo skaitmeniniu formatu ir internetinės prieigos prie jos. Rekomendacija taikoma Europos kultūrinei atminčiai nepriklausomai nuo jos formato, įskaitant kino paveldą.

2013 m. Komisija, be kitų veiksmų, ves dialogą su suinteresuotosiomis šalimis dėl tam tikrų skubių su autorių teisėmis susijusių klausimų, įskaitant su kino paveldo objektų išsaugojimu ir jų patalpinimu internete susijusias problemas, ir įvertins, ar 2014 m. reikia siūlyti teisės aktą, kuriuo būtų atnaujinta Direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių informacinėje visuomenėje, įskaitant išimtis ir apribojimus (žr. IP/12/1394 ir MEMO/12/950)

Išsamesnė informacija

Rekomendacijos dėl kino paveldo trečioji įgyvendinimo ataskaita

Neelie Kroes interneto svetainė

Sekite Neelie Kroes paskyrą tinkle Twitter

Asmenys ryšiams:

Ryan Heath, tel. +32 2 296 17 16, „Twitter“ @RyanHeathEU

Linda Cain, tel. +32 2 299 90 19


Side Bar