Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 20. joulukuuta 2012

Jäsenvaltioiden kätköissä edelleen yli miljoona tuntia eurooppalaisia elokuvia

Euroopan komission uuden raportin mukaan useimmat Euroopan elokuva-arkistot eivät ole vielä siirtyneet digitaaliseen aikaan, joten ne eivät pysty säilyttämään elokuvia digitaalisesti. Tämän vuoksi jotkut nykyisistä eurooppalaisista elokuvista eivät säily tuleville sukupolville ikuisesti, vaan niille uhkaa käydä kuten mykkäfilmeille, joista on säilynyt vain noin 10 prosenttia. Myös varhaiset digitaalisen aikakauden elokuvat ovat vaarassa kadota lopullisesti tallennusmuoto- ja yhteentoimivuusongelmien vuoksi.

Uusien teknologioiden ansiosta voidaan päivänvaloon tuoda yli miljoona tuntia eurooppalaisia elokuvia, jotka ovat tällä hetkellä lukittuina arkistoissa. Tästä huolimatta vain 1,5 prosenttia Euroopan elokuvaperinnöstä on kaupallisesti tai vapaasti yleisön saataville.

Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes pitää naurettavana, ettemme 21. vuosituhannella pysty nauttimaan elokuvaperinnöstämme. ”Kulttuuri on Euroopan sydän, jonka ytimessä sykkivät elokuvat. Euroopan elokuvaperintö on ehdottomasti saatava verkkoon kaikkien saataville. Teen tätä koskevan ehdotuksen vuonna 2013, jotta jäsenvaltiot ja sidosryhmät voisivat yhteistoimin saavuttaa tämän tavoitteen”, totesi Kroes.

Vain 1,5 prosenttia Euroopan elokuvaperinnöstä on digitoitu. Ilman digitointia materiaalia ei saada siirrettyä verkkoon eivätkä elokuvien ystävät pysty hyötymään internetin tarjoamista mahdollisuuksista. Tämä ei kuitenkaan johdu kiinnostuksen puutteesta, sillä esim. EU-rahoitteisella ”Europa Film Treasures” -sivustolla on vuodesta 2009 alkaen katsottu yli kaksi miljoonaa elokuvaa.

Digitointia vaikeuttavat tällä hetkellä kansallisen ja yksityisen rahoituksen puute ja oikeuksien selvityksen monimutkaisuus (sekä ajan että kustannusten kannalta).

Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan nykyisiä parhaita käytänteitä pidetään onnistuneimpina.

Tausta

Komission mielestä elokuvaperinnön olisi kuuluttava jäsenvaltioiden kansallisiin digitointistrategioihin ja arkistointipolitiikkaan, jolloin esim. Europeana-portaaliin saataisiin lisättyä enemmän elokuvia. Jäsenvaltioiden olisi kehitettävä innovatiivisia rahoitus- ja keräystapoja, sillä digitointikustannuksia voi olla mahdollista alentaa esim. tutkimalla tarkemmin arkistofilmien skannausteknologioita. Lisäksi on syytä parantaa sekä analogisten että digitaalisten elokuvien säilyttämisessä tarvittavia resursseja, tiloja ja taitoja.

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat elokuvaperintöä koskevan suosituksen 16. marraskuuta 2005.

Ensimmäinen täytäntöönpanokertomus kyseisestä suosituksesta julkaistiin elokuussa 2008 ja toinen heinäkuussa 2010. Hiljattain annetussa kolmannessa kertomuksessa analysoidaan jäsenvaltioiden toimittamia vastauksia komission lähettämään kyselylomakkeeseen. Jäsenvaltioiden vastaukset ovat saatavilla verkossa englanniksi ja niiden alkuperäiskielellä.

Komissio julkaisi tammikuussa 2012 Euroopan elokuvaperinnön digitaalistrategiaa koskevan tutkimuksen, jonka tekemisestä vastasivat riippumattomat asiantuntijat.

Komissio antoi lokakuussa 2011 suosituksen kulttuuriaineiston digitoinnista ja sähköisestä saatavuudesta sekä digitaalisesta säilyttämisestä. Suositusta sovelletaan Euroopan kulttuurimuistiin sen muodosta riippumatta eli myös elokuvaperintöön.

Komissio kuulee vuoden 2013 aikana sidosryhmiä tietyistä kiireellisistä tekijänoikeuskysymyksistä. Tässä yhteydessä otetaan esille mm. elokuvaperinnön säilyttämiseen ja verkkosaatavuuteen liittyvät ongelmat ja arvioidaan, onko vuonna 2014 aihetta antaa ehdotus tekijänoikeuksia tietoyhteiskunnassa koskevan direktiivin 2001/29/EY nykyaikaistamisesta ja siihen liittyvistä poikkeuksista ja rajoituksista (ks. IP/12/1394 ja MEMO/12/950.

Lisätietoja

Elokuvaperintöä koskevan suosituksen kolmas täytäntöönpanokertomus

Neelie Kroesin verkkosivu

Neelie Kroes Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Ryan Heath (+32-2) 296 17 16, Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32-2) 299 90 19


Side Bar