Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 20 декември 2012 г.

Един милион часа европейско кино се пази в кутии и шкафове, разкрива доклад на Комисията

Нов доклад на Европейската комисия установи, че повечето европейски институции за филмово наследство още не са влезли в крак с цифровата революция и не са в състояние да съхраняват филми в цифров вид. Някои съвременни филми ще бъдат завинаги загубени за бъдещите поколения и ще последват съдбата на нямото кино, от което са оцелели само 10 на сто от филмите. Поради проблеми с форматите и оперативната съвместимост има опасност дори филми, произведени в зората на цифровата ера, да бъдат загубени завинаги.

Благодарение на новите технологии ще можем да се радваме на един милион часа европейско кино, което в момента е заключено в архивите в метални кутии. Само 1,5 на сто от европейското филмово наследство обаче е достояние на обществеността чрез канали за търговско разпространение или форми на свободен достъп.

Заместник-председателят на Европейската комисия г-жа Нели Крус заяви: Изглежда нелепо през 21-ви век филмовото ни богатство да остава невидимо. Културата е сърцето на Европа, а киното е съществена част от културата. Твърдо съм решена да пренесем това филмово наследство в интернет и през 2013 г. ще представя предложение, с което да помогнем на държавите членки и на заинтересованите страни да обединят усилията си за публикуване на филми онлайн.

Само процент и половина от европейското филмово наследство е цифровизирано. Цифровизацията е задължително условие за онлайн достъп. Без нея любителите на филмовото изкуство ще продължат да пропускат възможностите, които предлага виртуалният свят. Причината не е липса на интерес. От 2009 г. досега например благодарение на финансираната от ЕС онлайн платформа „Съкровищница на европейското кино” зрителите са успели да гледат два милиона филма.

За момента цифровизацията се възпрепятства от извънредно ограничените средства за финансиране от страна на национални и частни източници и трудности за уреждане на правата (свързани с време и пари).

Като пример за най-успешни практики се посочват Швеция и Обединеното кралство.

Контекст

Комисията застъпва становището, че държавите членки следва да включат филмовото наследство в своите национални стратегии за цифровизация, както и в политиката в областта на архивите; един от резултатите би следвало да бъде по-богато филмово съдържание, което да бъде достъпно чрез портала на европейската цифрова библиотека Europeana. Трябва да се развиват нови форми на финансиране и нови техники за събиране на материал — например нови проучвания в областта на технологиите за сканиране на архивни филми биха могли да намалят разходите за цифровизация. Освен това трябва да се усъвършенстват ресурсите, материалната база и уменията за съхраняване на филмов материал както на аналогови, така и на цифрови носители.

На 16 ноември 2005 г. Европейският парламент и Съветът приеха Препоръка относно филмовото наследство.

Първият доклад за изпълнението на Препоръката относно филмовото наследство бе публикуван през август 2008 г., а вторият — през юли 2010 г. В настоящия трети доклад от 2012 г. се анализират докладите на държавите членки в отговор на подготвения от Комисията въпросник, а националните доклади са публикувани в интернет в оригинал и на английски език.

През януари 2012 г. Комисията публикува проучване от независими експерти, озаглавено „Програма в областта на цифровите технологии за европейското филмово наследство“.

През октомври 2011 г. Комисията прие Препоръка относно цифровизацията и предоставянето чрез интернет на материали в областта на културата, както и за съхранението на материали в цифров вид. Препоръката се прилага по отношение на европейската културна памет независимо от вида, в който се съхранява, включително филмовото наследство.

Паралелно с това през 2013 г. Комисията ще проведе диалог между заинтересованите страни относно някои неотложни въпроси в областта на авторското право, включително проблеми, свързани със съхранението и достъпността онлайн на материали, спадащи към филмовото наследство. Ще бъде направена и оценка с цел да се реши дали през 2014 г. Комисията да представи законодателно предложение за осъвременяване на Директива 2001/29/ЕО относно авторското право в информационното общество, включително по отношение на някои изключения и ограничения (Вж. IP/12/1394 и MEMO/12/950).

За повече информация

Трети доклад за изпълнението на Препоръката относно филмовото наследство

Уебсайт на Нели Крус

Съобщенията на Нели Крус в Туитър

За контакти:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), в Туитър: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar