Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 20 december 2012

Eurobarometern hösten 2012: Ser vi ljuset i tunneln?

Enligt EU:s senaste opinionsundersökning anser en klar majoritet av invånarna i EU (85 procent) att EU-länderna måste samarbeta ännu mer för att klara av krisen. Eurobarometern för hösten 2012 visar att 41 procent av européerna (en ökning med en procentenhet sedan i våras) tror att EU är på väg ur krisen och redo att ta sig an nya globala frågeställningar (se bilagan). Eurobarometern är EU-kommissionens opinionsundersökning som publiceras två gånger per år.

För EU-invånarna är EU fortfarande den mest effektiva aktören att hantera konsekvenserna av den ekonomiska krisen, före de nationella regeringarna. EU behåller förstaplatsen med 23 procent (plus två procentenheter), tätt följt av de nationella regeringarna med 20 procent (minus en procentenhet). G20-gruppen ligger kvar på tredjeplatsen med 14 procent och därefter följer Internationella valutafonden med 13 procent (minus två procentenheter).

De fyra viktigaste nationella frågorna för européerna är arbetslösheten (48 procent, upp två procentenheter), det allmänna ekonomiska läget (37 procent, upp två procentenheter), inflationen (stabilt på 24 procent) och statsskulden (17 procent, ner två procentenheter). Däremot är prisökningarna den viktigaste frågan för dem personligen (44 procent, minus en procentenhet). Man anser att det allmänna ekonomiska läget (53 procent, ner en procentenhet), arbetslösheten (36 procent, upp fyra procentenheter) och tillståndet i medlemsländernas offentliga finanser (32 procent, ner två procentenheter) är huvudfrågorna för EU just nu.

Precis som i tidigare undersökningar finns det stora skillnader mellan medlemsländerna i synen på den nationella ekonomin. I Sverige och Tyskland anser tre av fyra att det ekonomiska läget är gott, medan mindre än 10 procent delar den åsikten i tio andra medlemsländer och färre än 2 procent i Spanien och Grekland.

Slutligen fortsätter invånarna i EU att stödja initiativen för tillväxt, stabilitet och jobb i Europa 2020-strategin – EU:s strategi för ekonomisk tillväxt.

Bakgrund

Höstens Eurobarometerundersökning genomfördes genom personliga intervjuer mellan den 3 och 18 november 2012. Sammanlagt utfrågades 32 731 personer i de 27 EU-länderna och kandidatländerna.

Läs mer

Den första resultatrapporten offentliggörs idag och redogör för européernas uppfattning om dagens ekonomiska läge, deras farhågor inför framtiden och deras åsikter om krisen och Europa 2020-strategin.

Den första resultatrapporten finns här:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb78/eb78_en.htm

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

BILAGA

1. Hur ser du på EU:s insatser mot krisen?

2. Hur viktiga är initiativen inom Europa 2020-strategin?

3. Vad anser du om målen i Europa 2020-strategin?

4. Vem är bäst på att hantera krisen?

5. Vilka frågor är viktigast i ditt land?

6. Vilka frågor är viktigast för dig personligen?

7. Vilka frågor är viktigast för EU?

8. Med tanke på krisen, håller du med om följande: EU-länderna måste arbeta ännu närmare och EU kan bli starkare i långa loppet.

9. Skillnader mellan medlemsländerna i synen på tillståndet i den nationella ekonomin


Side Bar