Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 20. decembra 2012

Standardni jesenski Eurobarometer 2012: luč na koncu predora?

Rezultati najnovejše raziskave kažejo, da velika večina Evropejcev (85 %) meni, da bodo morale države članice tesneje sodelovati pri odpravljanju krize. Po ugotovitvah danes objavljenega jesenskega Eurobarometra 2012, polletne javnomnenjske raziskave, ki jo organizira Evropska komisija, okrog 41 % (1 odstotna točka več kot v raziskavi iz pomladi 2012) Evropejcev meni, da je EU na pravi poti, da se reši iz krize in sooči z novimi globalnimi izzivi (glej prilogo).

Evropejci Unijo še vedno vidijo kot najučinkovitejšega akterja – pred nacionalnimi vladami – pri obvladovanju učinkov gospodarske krize. EU tako ohranja prvo mesto (23 %, dve odstotni točki več), tesno pa ji sledijo nacionalne vlade (20 %, ena odstotna točka manj). Na tretjem mestu je skupina G20 (14 %, nespremenjeno), sledi pa ji Mednarodni denarni sklad (15 %, dve odstotni točki manj).

Glavni vzroki za zaskrbljenost, s katerimi se srečujejo na nacionalni ravni, so po navedbah Evropejcev nezaposlenost (48 %, dve odstotni točki več), gospodarske razmere na splošno (37 %, dve odstotni točki več), inflacija (24 %, nespremenjeno) in javni dolg (17 %, dve odstotni točki manj), na osebni ravni pa je največja težava inflacija (44 %, ena odstotna točka manj). Za EU so po mnenju Evropejcev trenutno najbolj problematični gospodarske razmere na splošno (53 %, ena odstotna točka manj), nezaposlenost (36 %, štiri odstotne točke več) in stanje javnih financ držav članic (32 %, dve odstotni točki manj).

Podobno kot v prejšnjih raziskavah se odgovori glede stanja nacionalnih gospodarstev po državah članicah zelo razlikujejo. Tri četrtine prebivalcev Švedske in Nemčije pravi, da so gospodarske razmere dobre, v desetih državah članicah se s tem strinja manj kot 10 % prebivalcev, v Španiji in Grčiji pa manj kot 2 %.

Prav tako Evropejci še naprej podpirajo pobude za rast, stabilnost in ustvarjanje delovnih mest iz strategije Evropa 2020, strategije EU za rast.

Ozadje

Podlaga za letošnjo standardno jesensko raziskavo Eurobarometra so bili osebni intervjuji, opravljeni med 3. in 18. novembrom 2012. Intervjuvanih je bilo skupno 32 731 ljudi v 27 državah članicah EU in državah kandidatkah.

Več informacij

Danes je bilo objavljeno poročilo o prvih rezultatih raziskave o tem, kako Evropejci dojemajo trenutne gospodarske razmere, kakšne skrbi jim zbuja prihodnost ter kaj menijo glede krize in strategije Evropa 2020.

Poročilo o prvih rezultatih je na voljo na strani:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb78/eb78_en.htm

Kontakti:

Mina Andreeva +32 22991382

Natasha Bertaud +32 22967456

PRILOGA

1. Javno mnenje o ustreznosti pristopa strategije Evropa 2020

2. Javno mnenje o tehtnosti pobud strategije Evropa 2020

3. Ocena ciljev strategije Evropa 2020

4. Najučinkovitejši akterji v boju proti krizi

5. Največje težave na ravni države

6. Največje težave na osebni ravni

7. Največje težave na evropski ravni

8. Trditve o krizi: države EU bodo morale tesneje sodelovati, EU pa se bo dolgoročno okrepila

9. Ocena trenutnih gospodarskih razmer po državah članicah


Side Bar