Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 20 december 2012

Eurobarometer najaar 2012: licht aan het einde van de tunnel?

Volgens de meest recente bevraging vindt een ruime meerderheid van de Europeanen (85 %) dat de lidstaten van de EU nauwer moeten samenwerken om de crisis aan te pakken. Uit de najaars-Eurobarometer 2012, de halfjaarlijkse opiniepeiling van de Europese Commissie die vandaag verschijnt, blijkt dat 41 % (+1 procentpunt vergeleken met de peiling van het voorjaar 2012) van de Europeanen vindt dat de EU op de goede weg is om uit de crisis te geraken en nieuwe wereldwijde problemen aan te pakken (zie bijlage).

Burgers blijven de EU, meer dan de nationale regeringen, als de meest doeltreffende actor zien als het gaat om het aanpakken van de economische crisis. De EU staat nog steeds op de eerste plaats (23%, +2), onmiddellijk gevolgd door de nationale regeringen (20%, -1). De G20 (14 %, onveranderd) staat op de derde plaats, gevolgd door het Internationaal Monetair Fonds (15 %, -2).

Werkloosheid (48%, +2), de algemene economische toestand (37%, +2), inflatie (24%, onveranderd) en de overheidsschuld (17%, -2) zijn de vier thema's waar Europeanen op nationaal niveau het meest bezorgd over zijn, terwijl het op persoonlijk vlak duidelijk de inflatie is die hen het meeste zorgen baart (44%, -1). Voor de Europeanen vormen de algemene economische toestand (53%, -1), de werkloosheid (36%, +4) en de overheidsfinanciën van de lidstaten (32%, -2) op dit moment de grootste problemen voor de EU.

Net als in eerdere peilingen verschillen de antwoorden over de situatie van de nationale economieën sterk van lidstaat tot lidstaat. In Zweden en Duitsland vindt driekwart van de burgers de economische toestand goed, terwijl in tien andere lidstaten minder dan 10 % het daarmee eens is, en in Spanje en Griekenland minder dan 2 %.

Ten slotte blijven de Europese burgers achter de initiatieven staan ter bevordering van groei, stabiliteit en banen uit de Europa 2020-strategie, de groeistrategie van de EU.

Achtergrond

De najaars-Eurobarometer 2012 is gebaseerd op persoonlijke interviews die tussen 3 en 18 november 2012 zijn afgenomen. In totaal zijn 32 731 mensen in de 27 EU-lidstaten en in de kandidaat-lidstaten ondervraagd.

Verdere informatie

Het verslag met de eerste resultaten wordt vandaag gepubliceerd en schetst het beeld dat de Europeanen van de huidige economische situatie hebben, evenals hun voornaamste zorgen over de toekomst en hun mening over de crisis en de Europa 2020-strategie.

Het verslag met de eerste resultaten is beschikbaar via:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb78/eb78_en.htm

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

BIJLAGE

1. Hoe relevant wordt de Europa 2020-aanpak bevonden?

2. Hoe belangrijk worden de Europa 2020-initiatieven bevonden?

3. Evaluatie van de Europa 2020-doelstellingen

4. Wie is het meest geschikt om de crisis te bestrijden?

5. Wat baart het meeste zorgen - op nationaal vlak

6. Wat baart het meeste zorgen - op persoonlijk vlak

7. Wat baart het meeste zorgen - op Europees vlak

8. Standpunten over de crisis: EU-lidstaten moeten nauwer samenwerken en de EU zal op termijn sterker worden.

9. Beoordeling van de huidige economische toestand per lidstaat


Side Bar