Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 20. decembrī

Eirobarometra 2012. gada rudens standarta apsekojums. Vai tuneļa galā ir gaisma?

Saskaņā ar jaunākā apsekojuma rezultātiem lielākā daļa Eiropas iedzīvotāju (85 %) uzskata, ka ES dalībvalstīm būs ciešāk jāsadarbojas, lai pārvarētu krīzi. 2012. gada rudens Eirobarometrs – viedokļu aptauja, ko divreiz gadā rīko Eiropas Komisija un kas publicēta šodien –, liecina, ka kopumā 41 % (+ 1 procentpunkts salīdzinājumā ar 2012. gada pavasara apsekojumu) Eiropas iedzīvotāju uzskata, ka ES dodas pareizajā virzienā, lai izkļūtu no krīzes un risinātu jaunas pasaules mēroga problēmas (skatīt pielikumu).

Eiropas iedzīvotāji joprojām atzīst Eiropas Savienību par efektīvāko procesa dalībnieci (kas apsteidz valstu valdības) ekonomikas krīzes seku pārvarēšanā. ES saglabā pirmo vietu (23 %, +2), bet tai cieši seko valstu valdības (20 %, -1). G20 (14%, stabils) ieņem trešo vietu, un tam seko Starptautiskais valūtas fonds (15 %, -2).

Bezdarbs (48 %, +2), situācija ekonomikā kopumā (37 %, +2), inflācija (24 %, stabils) un valsts parāds (17 %, -2) ir četras nozīmīgākās problēmas, ar kurām, pēc Eiropas iedzīvotāju apgalvotā, viņi saskaras valsts līmenī, savukārt personas līmenī inflācija ir nepārprotami galvenā problēma (44 %, -1). Eiropas iedzīvotāji uzskata, ka ekonomikas situācija kopumā (53 %, -1), bezdarbs (36 %, +4) un dalībvalstu publisko finanšu stāvoklis (32 %, -2) ir galvenās problēmas, ar kurām patlaban saskaras ES.

Tāpat kā iepriekšējos apsekojumos, atbildes par valsts ekonomikas situāciju ievērojami atšķiras starp dalībvalstīm. Kamēr Zviedrijā un Vācijā trīs ceturtdaļas iedzīvotāju apgalvo, ka ekonomikas situācija ir laba, desmit dalībvalstīs mazāk nekā 10 % piekrīt šādam viedoklim, bet Spānijā un Grieķijā šādam viedoklim piekrīt mazāk nekā 2 %.

Visbeidzot, Eiropas iedzīvotāji joprojām atbalsta iniciatīvas attiecībā uz izaugsmi, stabilitāti un nodarbinātību, kas izvirzītas "Eiropa 2020 – ES ekonomikas izaugsmes stratēģijā”.

Vispārīga informācija

Eirobarometra 2012. gada rudens standarta apsekojums tika veikts tiešu interviju veidā laikposmā no 2012. gada 3. novembra līdz 18. novembrim. Kopumā tika aptaujāti 32 731 cilvēks 27 ES dalībvalstīs un kandidātvalstīs.

Papildu informācija

Ziņojumā ar pirmajiem rezultātiem, kas ir publicēts šodien, izklāstīta Eiropas iedzīvotāju izpratne par pašreizējo ekonomikas situāciju un viņu bažas par nākotni, kā arī viņu viedokļi par krīzi un stratēģiju „Eiropa 2020”.

Ziņojums ar pirmajiem rezultātiem ir pieejams šādā tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb78/eb78_en.htm

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

PIELIKUMS

1. Vērtējums par stratēģijas „Eiropa 2020” pieejas nozīmību

2. Vērtējums par stratēģijas „Eiropa 2020” iniciatīvu nozīmību

3. Stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu novērtējums

4. Labākie dalībnieki krīzes apkarošanai

5. Galvenās bažas — valsts līmenis

6. Galvenās bažas — personas līmenis

7. Galvenās bažas — Eiropas līmenis

8. Paziņojumi par krīzi — ES valstīm būs ciešāk jāsadarbojas, un ES būs spēcīgāka ilgtermiņā

9. Viedokļu atšķirības dalībvalstīs ekonomikas pašreizējās situācijas novērtējumā


Side Bar