Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 20.12.2012

Syksyn 2012 Eurobarometri: valoa tunnelin päässä?

Viimeisimpien tutkimustulosten mukaan suuri enemmistö eurooppalaisista (85 %) uskoo, että EU:n jäsenvaltioiden on tiivistettävä yhteistyötään kriisistä selviytymiseksi. Euroopan komissio järjestää kahdesti vuodessa Eurobarometri-mielipidetutkimuksen. Tänään julkaistun syksyn 2012 tutkimuksen mukaan kaikkiaan 41 prosenttia (+1 prosenttiyksikkö kevään 2012 tutkimukseen verrattuna) eurooppalaisista uskoo, että EU on menossa oikeaan suuntaan kriisistä selviytyäkseen ja uudet globaalit haasteet kohdatakseen (ks. liite).

Eurooppalaisten mielestä EU on tehokkain toimija (kansallisia hallituksia tehokkaampi) ratkaisujen löytämisessä talouskriisiin. Toimijoiden tehokkuutta arvioitaessa EU on kärjessä (23 %, +2) ja sitä seuraavat jäsenvaltioiden hallitukset (20 %, -1), G20-ryhmä (14 %, entisellään) ja Kansainvälinen valuuttarahasto IMF (15 %, -2).

Kansallisella tasolla eurooppalaisia huolestuttavat eniten työttömyys (48 %, +2), yleinen taloustilanne (37 %, +2), inflaatio (24 %, entisellään) ja valtion velka (17 %, -2) kun taas henkilökohtaisella tasolla suurin huolenaihe on inflaatio (44 %, -1). EU:n suurimpina haasteina tällä hetkellä pidetään yleistä taloustilannetta (53 %, -1), työttömyyttä (36 %, +4) ja jäsenvaltioiden julkisen talouden tilaa (32 %, -2).

Kuten edellisessäkin tutkimuksessa, kansallisen talouden tilaa koskevat vastaukset vaihtelivat voimakkaasti maasta toiseen. Ruotsissa ja Saksassa taloustilannetta piti hyvänä kolme neljäsosaa vastanneista mutta kymmenessä muussa jäsenvaltiossa samaa mieltä oli alle 10 prosenttia. Espanjassa ja Kreikassa näin ajatteli alle 2 prosenttia.

Eurooppalaiset tukevat edelleen kasvua, vakautta ja työllisyyttä edistäviä hankkeita, joita on ehdotettu Eurooppa 2020 -strategiassa (EU:n talouskasvuun tähtäävä strategia).

Tausta

Syksyn 2012 Eurobarometri-tutkimus toteutettiin henkilökohtaisin haastatteluin 3.–18. marraskuuta 2012. Siinä haastateltiin 32 731:tä vastaajaa EU:n 27 jäsenvaltiossa ja ehdokasmaissa.

Lisätietoa

Tänään julkaistussa alustavia tuloksia koskevassa raportissa kartoitetaan eurooppalaisten näkemyksiä nykyisestä taloustilanteesta, tulevaisuuden huolista sekä kriisistä ja Eurooppa 2020 -strategiasta.

Raportti:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb78/eb78_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32 2) 299 13 82

Natasha Bertaud (+32 2) 296 74 56

LIITE

1. Näkemykset Eurooppa 2020 -strategian hyödyllisyydestä

2. Näkemykset Eurooppa 2020 -aloitteiden merkityksestä

3. Arviot Eurooppa 2020 -tavoitteista

4. Tehokkaimmat toimijat kriisissä

5. Suurimmat kansalliset huolenaiheet

6. Suurimmat henkilökohtaiset huolenaiheet

7. Suurimmat eurooppalaiset huolenaiheet

8. Kriisiä koskevat väitteet: EU-maiden on tiivistettävä yhteistyötä ja EU vahvistuu pitkällä aikavälillä.

9. Nykyistä taloustilannetta koskevien arvioiden jakautuminen jäsenvaltioittain


Side Bar