Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 20. detsember 2012

Eurobaromeetri standarduuring 2012. aasta sügisel: kas tunneli lõpus paistab valgus?

Uusima uuringu kohaselt arvab valdav enamik eurooplastest (85%), et ELi liikmesriigid peavad kriisiga toimetulemiseks tihedamat koostööd tegema. Euroopa Komisjoni kaks korda aastas korraldatava Eurobaromeetri 2012. aasta sügise arvamusküsitluse täna avaldatud tulemused näitavad, et ühtekokku 41% eurooplastest (võrreldes 2012. aasta kevade arvamusküsitlusega 1 protsendipunkt rohkem) usuvad, et EL on võtnud kriisist väljumiseks ja uute üleilmsete väljakutsete vastuvõtmiseks õige suuna (vt lisa).

Kodanikud arvavad jätkuvalt, et ELil koos riikide valitsustega on kõige olulisem roll majanduskriisi lahendamisel. EL on endiselt esimesel kohal (23%, +2 protsendipunkti), talle järgnevad liikmesriikide valitsused (20%, -1). G20 (14%, muutumatu) on kolmandal kohal ja talle järgneb Rahvusvaheline Valuutafond (15%, -2).

Töötuse määr (48%, +2), üldine majandusolukord (37%, +2), inflatsioon (24%, muutumatu) ja valitsemissektori võlg (17%, -2) on eurooplaste sõnul neli põhilist probleemi liikmesriigi tasandil, samal ajal kui üksikisiku tasandil on selgelt juhtpositsioonil inflatsioon (44%, -1). Eurooplased näevad praegusel hetkel ELi ees seisvate peamiste probleemidena üldist majandusolukorda (53%, -1), töötust (36%, +4) ja liikmesriikide riigi rahanduse olukorda (32%, -2).

Nagu varasemates uuringutes, nii erinevad ka selles uuringus arvamused riikide majandusliku olukorra kohta liikmesriigiti suuresti. Kui kolm neljandikku Rootsi ja Saksamaa kodanikest arvavad, et majandusolukord on hea, siis kümnes liikmesriigis jagab seda arvamust vähem kui 10% ning Hispaanias ja Kreekas alla 2% elanikest.

Eurooplased toetavad jätkuvalt ELi majanduskasvu strateegiaga „Euroopa 2020” ette nähtud majanduskasvu, stabiilsuse ja tööhõive algatusi.

Taustteave

2012. aasta sügisene Eurobaromeetri standarduuring korraldati intervjuuküsitlusena 3.–18. novembril 2012. Kokku küsitleti 32 731 inimest 27 liikmesriigis ja kandidaatriikides.

Lisateave

Täna avaldatavad esialgsed tulemused annavad ülevaate sellest, kuidas eurooplased näevad majanduse hetkeolukorda, millised on eurooplaste põhimured seoses tulevikuga ning milline on nende arvamus kriisi ja strateegia „Euroopa 2020” kohta.

Esialgsed tulemused on kättesaadavad aadressil

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb78/eb78_en.htm

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

LISA

1. „Euroopa 2020” strateegia olulisus

2. „Euroopa 2020” algatuste olulisus

3. „Euroopa 2020” strateegia eesmärkide hindamine

4. Parimad kriisiga võitlejad

5. Peamised mured liikmesriigi tasandil

6. Peamised mured üksikisiku tasandil

7. Peamised mured Euroopa tasandil

8. Avaldused kriisi kohta: ELi liikmesriigid peavad tihedamat koostööd tegema ja pikas perspektiivis muutub EL tugevamaks

9. Liikmesriikidevahelised erinevused majanduse praeguse olukorra hindamisel


Side Bar