Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 20. december 2012

Eurobarometer fra efteråret 2012: er der lys for enden af tunnelen?

Ifølge de seneste resultater mener et flertal i EU (85 %), at EU's medlemsstater er nødt til at arbejde tættere sammen for at komme ud af krisen. De fleste europæere, nemlig 41 % (+ 1 procentpoint sammenlignet med undersøgelsen fra foråret 2012, se bilaget), mener, at EU er på rette vej ud af krisen og står over for nye globale udfordringer. Det fremgår af den halvårlige meningsundersøgelse, den såkaldte "Eurobarometerundersøgelse", som Kommissionen har offentliggjort i dag.

Europæerne mener også stadig, at EU er bedst stillet – bedre end de nationale regeringer – til at afhjælpe følgerne af den økonomiske krise. EU ligger fortsat på førstepladsen (23 %, +2) tæt fulgt af de nationale regeringer (20 %, -1). G20 ligger på en tredjeplads (14 %, uændret) efterfulgt af Den Internationale Valutafond (15 %, -2).

Arbejdsløshed (48 %, +2), den økonomiske situation generelt (37 %, +2), inflationen (24 %, uændret) og statsgælden (17 %, -2) er ifølge borgerne de fire største problemer på nationalt plan, mens inflationen tydeligvis er det største problem på et mere personligt plan (44 %, -1). For europæerne er den økonomiske situation generelt (53 %, -1), arbejdsløsheden (36 %, +4) og medlemsstaternes statsgæld (32 %, -2) de største problemer for EU.

Som i tidligere meningsmålinger er svarene på spørgsmålet om den nationale økonomiske situation vidt forskellige i medlemsstaterne. Tre fjerdedele af befolkningen i Sverige og Tyskland synes, at den økonomiske situation er god, mens der i ti medlemsstater er under 10 %, der deler dette synspunkt, og under 2 % i Spanien og Grækenland.

Endelig bakker europæerne fortsat op om de initiativer til at skabe vækst, stabilitet og beskæftigelse, der blev præsenteret i Europa 2020-strategien – EU's strategi for økonomiske vækst.

Baggrund

Eurobarometerundersøgelsen fra efteråret 2012 blev foretaget i form af personlige interviews i perioden 3.-18. november 2012. I alt blev 32 731 personer fra de 27 EU-medlemsstater og kandidatlandene interviewet.

Yderligere oplysninger

De første resultater, der blev offentliggjort i dag, beskriver europæernes opfattelse af den aktuelle økonomiske situation og deres bekymringer for fremtiden samt deres mening om krisen og Europa 2020-strategien.

Den første rapport over resultaterne findes på:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb78/eb78_en.htm

BILAG

1. Hvor relevant er Europa 2020-strategien?

2. Hvor stor betydning har Europa 2020-initiativerne?

3. Vurdering af Europa 2020-mål

4. Hvem kan bedst få os ud af krisen?

5. Hvad er de største problemer i dit land?

6. Hvad er de problemer, der berører dig mest på et mere personligt plan?

7. Hvad er de største problemer på europæisk plan?

8. Udsagn om krisen: EU-landene bliver nødt til at arbejde tættere sammen, og EU vil på længere sigt blive stærkere

9. Opfattelsen i de enkelte medlemsstater af den nuværende økonomiske situation


Side Bar