Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

V Bruselu dne 20. prosince 2012

Pravidelný Eurobarometr – podzim 2012: světlo na konci tunelu?

Podle nejnovějších průzkumů si většina Evropanů (85 %) myslí, že by členské státy EU měly při boji s krizí více spolupracovat. Z dnes zveřejněného průzkumu Eurobarometr z podzimu 2012 (průzkum veřejného mínění, který dvakrát do roka organizuje Evropská komise) vyplývá, že celkově 41 % (o jeden procentní bod více než v průzkumu z jara 2012) Evropanů se domnívá, že EU je na správné cestě ven z krize, přičemž na ni čekají nové světové výzvy (viz příloha).

Evropané nadále zastávají názor, že EU je ještě před národními vládami tím nejpovolanějším subjektem pro překonání následků hospodářské krize. EU zůstává na prvním místě (23 %, plus dva procentní body), národní vlády ji těsně následují (20 %, minus jeden procentní bod), na třetím místě se umístila skupina G20 (14 %, beze změny) a na čtvrtém Mezinárodní měnový fond (15 %, minus dva procentní body).

Nezaměstnanost (48 %, plus dva procentní body), obecná hospodářská situace (37 %, plus dva procentní body), inflace (24 %, beze změny) a státní dluh (17, minus dva procentní body) představují čtyři hlavní obavy, které evropské občany trápí v jejich vlastních zemích. Z osobního hlediska obsadila jasné první místo inflace (44 %, minus jeden procentní bod). Za hlavní problémy, kterým v současnosti čelí EU, považují evropští občané obecnou hospodářskou situaci (53 %, minus jeden procentní bod), nezaměstnanost (36 %, plus čtyři procentní body) a stav veřejných financí členských států (32 %, minus dva procentní body).

Stejně jako v předchozích průzkumech se v jednotlivých členských státech výrazně liší i odpovědi na otázku ohledně stavu vnitrostátních ekonomik. Pro tři čtvrtiny obyvatel Švédska a Německa je hospodářská situace dobrá, ale tento názor sdílelo méně než 10 % občanů deseti členských států a méně než 2 % Španělů a Řeků.

Evropští občané nepřestávají podporovat iniciativy v zájmu růstu, stability a vytváření pracovních míst prováděné v rámci strategie Evropa 2020, což je strategie EU pro hospodářský růst.

Souvislosti

Pravidelný Eurobarometr z podzimu 2012 byl proveden prostřednictvím osobních rozhovorů ve dnech 3.–18. listopadu 2012. Ve 27 členských státech EU a v kandidátských zemích bylo osloveno celkem 32 731 osob.

Další informace

První zpráva o výsledcích, která byla dnes zveřejněna, nastiňuje, jak Evropané vnímají současnou hospodářskou situaci a jaké mají obavy ohledně budoucnosti a názory na krizi a strategii Evropa 2020.

První zpráva o výsledcích je k dispozici na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb78/eb78_en.htm

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

PŘÍLOHA

1. Jakou důležitost má koncepce Evropa 2020?

2. Jaký význam mají iniciativy v rámci strategie Evropa 2020?

3. Hodnocení cílů strategie Evropa 2020

4. Nejúspěšnější aktéři v boji proti krizi

5. Hlavní obavy – z hlediska země

6. Hlavní obavy – z osobního hlediska

7. Hlavní obavy – z evropského hlediska

8. Prohlášení ke krizi: země EU budou muset více spolupracovat a EU vyjde v dlouhodobém horizontu posílená.

9. Rozdíly mezi členským státy v hodnocení současného stavu ekonomiky


Side Bar