Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE CS

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. december 19.

Állami támogatás: A Bizottság engedélyezi, hogy a cseh és a magyar villamosenergia-ágazat korszerűsítése érdekében az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeit átmenetileg ingyenesen osszák ki

Az Európai Bizottság arra a következetésre jutott, hogy összhangban állnak az állami támogatásra vonatkozó uniós szabályokkal Magyarország és a Cseh Köztársaság terveivel kapcsolatos rendelkezések, amelyek a villamosenergia-ágazat korszerűsítését az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek ingyenes kiosztásával kívánják megvalósítani. A Bizottság megállapította, hogy az így juttatott finanszírozást – amelynek a Cseh Köztársaság esetében 1,878 millió eurót, Magyarország esetében pedig 56 millió eurót tesz ki – a termelési infrastruktúra korszerűsítésére, az energiaszerkezet diverzifikálására vagy új létesítmények kialakítására fogják felhasználni. Ez – az uniós célkitűzésekkel összhangban - hozzájárul az energiapiacok liberalizálásához, az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentéséhez és az ellátás biztonságának fokozásához.

Joaquín Almunia, a Bizottság versenypolitikáért felelős alelnöke így nyilatkozott: „A cseh és a magyar tervekben előirányzott beruházások lehetővé teszik a két tagállam számára, hogy diverzifikálják a villamosenergia-előállítás forrásait és elősegítsék a nemzeti energiapiac bővülését. A programok emellett az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése révén az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósításához is hozzájárulnak.”

Előzmények

Cseh Köztársaság

A cseh terv szerinti ingyenes kibocsátási egységek piaci értéke 1,878 millió euró. Az ingyenes kibocsátási eszközökkel támogatandó projekteket nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes pályázati eljárásban választották ki. Számos új gázüzemű és biomassza-tüzelésű erőművet, hulladékból energiát előállító létesítményt és kapcsolt energiatermeléssel foglalkozó egységet foglalnak magukba. 2011-ben a meglévő villamosenergia-szolgáltató, a ČEZ piaci részesedése 70 % körül volt, a terv következtében ez várhatóan nem növekszik. Az előrejelzések szerint 2020-ra éppenséggel 67 %-ra csökken, lehetővé téve új szolgáltatók piacra lépését, főként a megújuló energiaforrások terén. Ezenfelül óvatos becslések szerint a ČEZ-nek nyújtandó kibocsátási egységek értéke 0,687 milliárd euró, azaz az ingyenesen kiosztandó kibocsátási egységeknek csupán mintegy 30 %-a. Az ingyenes kibocsátási egységekben részesülő valamennyi létesítmény köteles a terv szerinti beruházás eredményeként újonnan létesített kapacitással megegyező mértékben csökkenteni meglévő kapacitását. A terv végrehajtása tehát várhatóan nem eredményezi a piaci koncentráció fokozódását.

Magyarország

A magyar terv szerinti ingyenes kibocsátási egységek piaci értéke 56 millió euró, ezt arra használják fel, hogy egy intelligens hálózatra irányuló mintaprojekt keretében gazdaságilag hatékony és fenntartható energiahálózatokat alakítsanak ki, valamint magyar-szlovák rendszerösszekötő gázvezeték létrehozása révén diverzifikálják az energiaszerkezetet. A projektek végrehajtása 2015-ig is eltarthat, ám ingyenes kibocsátási egységek nyújtására csak 2013-ban kerül sor. Mindkét projekt az átviteli és az elosztási rendszerre irányuló beruházásokat érint, így nem vetnek fel a villamosenergia-termelés piacát érintő versenypolitikai aggályokat. Az intelligens hálózatra irányuló projekt eredményeit a villamosenergia-piacon versengő valamennyi szereplő számára közzé fogják tenni. A rendszerösszekötő gázvezeték megfelelő hozzáférést fog biztosítani a gázellátás terén versengő vállalkozások számára, és előmozdítja az uniós gázpiacok integrációját.


Az uniós kibocsátáskereskedelmi irányelv (a 2009/29/EK irányelvvel módosított 2003/87/EK irányelv) 10c cikke lehetővé teszi egyes tagállamoknak, hogy ingyenesen osszanak ki kibocsátási egységeket, amennyiben a finanszírozást energiarendszerük modernizálására használják, például az infrastruktúra fejlesztése, tiszta technológiák bevezetése, és energiaszerkezetük diverzifikálása révén.

A Cseh Köztársaság és Magyarország 2011 szeptemberében nyújtották be nemzeti beruházási tervüket. 2012 júliusában és novemberében a Bizottság már megállapította, hogy a Cseh Köztársaság és Magyarország által nyújtott kibocsátási egységek megfelelnek az uniós kibocsátáskereskedelmi irányelvnek (lásd a C(2012) 4576 final határozatot és a C(2012)8675 final határozatot). A mai döntések kiegészítik ezeket, megállapítva, hogy a tervekben szereplő közfinanszírozási intézkedések nem torzítják a versenyt a belső piacon.

2012 júniusában a Bizottság hasonló intézkedéseket hagyott jóvá Ciprus (SA.34250 sz. ügy) és Észtország esetében (SA.33449 sz. ügy), valamint ezt megelőzően decemberben Románia esetében (SA.34753 sz. ügy).

További információk érhetők el a versenypolitikai honlapon az állami támogatások nyilvántartásában (State Aid Register) az SA.33537 és az SA.34086 sz. ügynél. Az állami támogatásokkal kapcsolatban közzétett legfrissebb határozatok jegyzéke megtalálható a State Aid Weekly e-News internetes hírlevélben.

Kapcsolattartók :

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar