Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Uniós tervek a megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjakról

Brüsszel, 2012. február 16. – Az EU népességének mintegy egynegyede számára ma a nyugdíj jelenti a fő jövedelemforrást és később a mostani fiatalok is a nyugdíjra fognak támaszkodni. Ha Európa nem kínál most és a jövőben tisztességes nyugdíjakat, időskorukra milliók fognak szembesülni a szegénységgel. Európa is öregszik, mivel az emberek tovább élnek és kevesebb gyermekük van. Jövő évtől az EU dolgozó népessége már elkezd zsugorodni. A nyugdíjak egyre nagyobb pénzügyi terhet jelentenek a nemzeti költségvetésekre, különösen akkor, amikor a helyzetet még pénzügyi és gazdasági válság is súlyosbítja. Az erőfeszítések támogatására az Európai Bizottság készített egy fehér könyvet a megfelelő, biztonságos és fenntartható nyugdíjakról. Ez azt vizsgálja, hogy az EU és a tagállamok hogyan tudnak megbirkózni a nyugdíjrendszereket érintő legfontosabb problémákkal. A fehér könyv felvet egy sor kezdeményezést, amelyek segíthetik a megfelelő feltételek kialakítását ahhoz, hogy tovább dolgozhassanak azok, akik erre képesek – javítva így az egyensúlyt a munkában, illetve a nyugdíjban töltött idő között; biztosíthatják, hogy a külföldre költözők megtarthassák nyugdíjjogosultságukat; segíthetik a személyes megtakarításokat és biztosíthatják a nyugdíjígérvények megvalósítását, és azt, hogy a nyugdíjasok megkapják azt, amire korábban számítottak.

A fehér könyv brüsszeli sajtóbemutatóján Andor László, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi befogadásért felelős biztos elmondta: „Csak akkor tudunk megfelelő nyugdíjakat biztosítani a jövőben, ha mindvégig kitartunk reformelkötelezettségünk mellett. Az öregedés hatása immár kézzelfogható – a népességrobbanás korosztálya most megy nyugdíjba és kevesebb fiatal lép be a munkaerőpiacra. De még nincs túl késő, hogy megküzdjünk ezekkel a kihívásokkal”. A biztos hozzátette, hogy fontos a nyugdíjkorhatár emelése, megemlítve, hogy egy mostani Eurobarométer felmérés szerint a nyugdíjkorhatár elérése után sokan maradnának továbbra is a munkaerőpiacon, ha a feltételek megfelelőek lennének.

Mivel 2012 az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve, a fehér könyv egy 2010 júliusában indított széles körű konzultáció eredményeire is építhet. A fehér könyv több különböző szakpolitikai területet érint, és teljes mértékben összhangban van a Bizottság 2012. évi éves növekedési felmérésével. Az uniós szintű intézkedések támogatják és kiegészítik a nemzeti nyugdíjreformokat. A fehér könyv többek között a következőket javasolja:

  • Jobb lehetőségek megteremtése az idős munkavállalók számára, felszólítva a szociális partnereket, hogy alakítsák át a munkahelyi és munkaerő-piaci gyakorlatokat és felhasználva az Európai Szociális Alapot az idősebb munkavállalók munkába állítására. Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve, 2012 egyik legfontosabb központi eleme annak lehetővé tétele, hogy az emberek tovább dolgozhassanak;

  • Kiegészítő magánnyugdíjrendszerek létrehozása, bátorítva a szociális partnereket, hogy dolgozzanak ki ilyen rendszereket, és a tagállamokat, hogy optimalizálják az adóztatást és más ösztönzőket;

  • A kiegészítő nyugdíjrendszerek biztonságosságának javítása, többek között a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézményekről (IORP) szóló irányelv felülvizsgálatával és a fogyasztók jobb tájékoztatásával;

  • A kiegészítő nyugdíjak összeegyeztetése a mobilitással, olyan jogalkotás révén, amely védi a mobil munkavállalók nyugdíjjogait és elősegítve uniós szintű nyugdíjkövető szolgáltatások létrehozását. Ez tájékoztatással szolgálhat az emberek számára a nyugdíjjogosultságokról és a nyugdíjba vonulás után várható jövedelmükről.

  • A tagállamok bátorítása, hogy segítsék elő a munkában töltött idő növelését, összekapcsolva a nyugdíjkorhatárt a várható élettartammal, korlátozva a korkedvezményes nyugdíjazási lehetőségeket és megszüntetve a nők és férfiak nyugdíjkorhatára közötti különbséget.

  • A nyugdíjak megfelelőségének, fenntarthatóságának és biztonságosságának további nyomon követése és a tagállami nyugdíjreformok támogatása.

Előzmények:

A nyugdíjasok az EU népességének jelentős részét teszik ki (120 millió fő, azaz 24 %) és ez gyorsan növekszik, különösen ahogy a népességrobbanás korosztálya eléri a nyugdíjkorhatárt és az aktív munkaképes korúak száma esik. 2008-ban minden legalább 65 éves uniós polgárra négy munkaképes korú (15–64 év közötti) személy jutott. 2060-ra egy nyugdíjasra mindössze két munkaképes korú polgár marad. A demográfiai öregedés hatását tovább súlyosbítja a gazdasági válság. A nyugdíjak ma már az állami kiadások igen nagy részét jelentik: átlagban a GDP 10 %-át, ami 2060-ra feltehetően 12,5 %-ra nő. Bár az országok hasonló demográfiai kihívásokkal néznek szembe, mégis meglehetősen különböző helyzetben vannak: Írország például a GDP 6 %-át, míg Olaszország a GDP 15 %-át költi állami nyugdíjakra. Míg a válság a felosztó-kirovó nyugdíjrendszereket a csökkenő foglalkoztatottságon, és az így csökkenő nyugdíjjárulékokon keresztül érinti, a tőkefedezeti nyugdíjrendszereket a zuhanó eszközértékek és a kisebb hozamok sújtják.

Noha a nyugdíjrendszerek alapvetően a tagállamok hatáskörébe tartoznak, az EU tud segítséget nyújtani: jogalkotással olyan ügyekben, amelyek a belső piac működését érintik, pénzügyi támogatással az idősebb munkavállalóknak a munkaerőpiacon tartásához, szakpolitikai koordinációval és kölcsönös tanulással. A nyugdíjrendszerek reformjainak értékelése szerepel az Európa 2020 stratégiában. 2011-ben 16 tagállam kapott országspecifikus ajánlásokat a nyugdíjakról, és további öt a velük kötött egyetértési megállapodás részeként vállalta a nyugdíjrendszer reformját (további részletek a fehér könyv 3. mellékletében találhatók).

További információk:

Fehér könyv a nyugdíjakról:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7341&langId=en

Eurobarométer jelentés az aktív idősödésről

IP/12/16 + Mémo/12/10 az aktív idősödésről

Az Európai Bizottság weboldala: nyugdíj –- szociális ügyek:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=752&langId=en

Az Európai Bizottság weboldala: nyugdíj – belső piac:

http://ec.europa.eu/internal_market/pensions/index_en.htm

Az Európai Bizottság weboldala: nyugdíj – gazdaság és pénzügy:

http://ec.europa.eu/economy_finance/structural_reforms/ageing/pensions/index_en.htm

Lásd még:

Videóhírlevél: Bridging Europe's pensions gap

Videóanimáció a nyugdíjakról

Contact :

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Nadège Defrere (+32 2 229 45 44)


Side Bar