Navigation path

Left navigation

Additional tools

ευρωπαϊκη επιτροπή- δελτιο τυπου

Η ΕΕ παρουσιάζει προγράμματα για επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις

Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2012 – Οι συντάξεις αποτελούν την κύρια πηγή εισοδημάτων για περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού της ΕΕ σήμερα, ενώ οι νεώτεροι Ευρωπαίοι θα βασίζονται επίσης στις συντάξεις αργότερα στη ζωή τους. Αν η Ευρώπη δεν καταφέρει να εξασφαλίσει αξιοπρεπείς συντάξεις στο παρόν και στο μέλλον, εκατομμύρια ηλικιωμένων θα περιέλθουν σε κατάσταση φτώχιας. Η Ευρώπη επίσης γερνάει καθώς οι άνθρωποι ζουν περισσότερο και αποκτούν λιγότερα παιδιά. Από το επόμενο έτος, ο ενεργός πληθυσμός της ΕΕ θα αρχίσει ήδη να συρρικνώνεται. Οι συντάξεις ασκούν αυξημένη οικονομική πίεση στους εθνικούς προϋπολογισμούς, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με την επιπρόσθετη πίεση της χρηματοοικονομικής κρίσης. Για να υποστηρίξει τις προσπάθειες αυτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια λευκή βίβλο για επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις. Η Επιτροπή εξετάζει με ποιο τρόπο η ΕΕ και τα κράτη μέλη μπορούν να αντιμετωπίσουν τις μείζονες προκλήσεις με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωπα τα συνταξιοδοτικά συστήματα. Προτείνει μια σειρά πρωτοβουλιών με σκοπό να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες ούτως ώστε: όσοι είναι σε θέση να εργάζονται να μπορούν να συνεχίσουν να το κάνουν – εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό καλύτερη ισορροπία μεταξύ του χρόνου παραμονής στην εργασία και του χρόνου συνταξιοδότησης· οι εργαζόμενοι που μετακινούνται σε άλλη χώρα να μπορούν να διατηρούν τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα· τα άτομα να μπορούν να αποταμιεύουν περισσότερο, να τηρούνται οι υποσχέσεις όσον αφορά την καταβολή συντάξεων και οι εργαζόμενοι να λαμβάνουν αυτό που αναμένουν όταν συνταξιοδοτηθούν.

Παρουσιάζοντας τη λευκή βίβλο στα μέσα ενημέρωσης στις Βρυξέλλες, ο Επίτροπος της ΕΕ κ. László Andor, αρμόδιος για θέματα απασχόλησης κοινωνικών υποθέσεων και κοινωνικής ένταξης, δήλωσε τα εξής: «Η διασφάλιση επαρκών συντάξεων για το μέλλον είναι δυνατή μόνον εάν παραμείνουμε πιστοί στη δέσμευσή μας για μεταρρυθμίσεις. Ο αντίκτυπος της γήρανσης του πληθυσμού βρίσκεται μπροστά μας – η μεταπολεμική γενιά της δημογραφικής έκρηξης οδεύει προς τη σύνταξη και λιγότεροι νέοι εισέρχονται στην αγορά εργασίας. Αλλά δεν είναι αργά για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτές». Ο Επίτροπος πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η ηλικία συνταξιοδότησης, αναφέροντας ότι πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρομέτρου έδειξε ότι πολλοί Ευρωπαίοι θα παρέμεναν στην αγορά εργασίας και πέραν της ηλικίας συνταξιοδότησης εάν υπήρχαν οι σωστές συνθήκες.

Η λευκή βίβλος, που συμπίπτει χρονικά με το ευρωπαϊκό έτος ενεργούς γήρανσης και αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών (2012), βασίζεται στα αποτελέσματα μιας ευρείας διαβούλευσης που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2010. Καλύπτει διαφορετικούς τομείς πολιτικής και ευθυγραμμίζεται πλήρως με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ετήσια έρευνα για την ανάπτυξη. Τα μέτρα που θα ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα υποστηρίζουν και θα συμπληρώνουν τις εθνικές μεταρρυθμίσεις των συντάξεων. Η λευκή βίβλος προτείνει, ειδικότερα, τα εξής:

  • να δημιουργηθούν καλύτερες ευκαιρίες για τους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζομένους, ζητώντας από τους κοινωνικούς εταίρους να προσαρμόσουν τις πρακτικές του χώρου και της αγοράς εργασίας και χρησιμοποιώντας το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για να προσελκύσει τους μεγαλύτερους σε ηλικία να παραμείνουν στην αγορά εργασίας. Η παροχή της δυνατότητας για παράταση της παραμονής των ατόμων στην εργασία αποτελεί κεντρικό σημείο στο οποίο επικεντρώνεται το ευρωπαϊκό έτος ενεργούς γήρανσης και αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών·

  • να αναπτυχθούν συμπληρωματικά ιδιωτικά συνταξιοδοτικά συστήματα με την ενθάρρυνση των κοινωνικών εταίρων να αναπτύξουν τέτοια συστήματα και των κρατών μελών να βελτιστοποιήσουν τα φορολογικά και άλλα πλεονεκτήματα·

  • να ενισχυθεί η ασφάλεια των συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών συστημάτων, μεταξύ άλλων και με την αναθεώρηση της οδηγίας για ιδρύματα που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ), και με την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών·

  • να καταστούν οι συμπληρωματικές συντάξεις συμβατές με την κινητικότητα, μέσω της προστασίας της νομοθεσίας για τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των διακινούμενων εργαζομένων και με την προώθηση της θέσπισης υπηρεσιών παρακολούθησης των συντάξεων στο σύνολο της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό οι πολίτες θα ενημερώνονται σχετικά με τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα και τις προβλέψεις του εισοδήματος που θα λαμβάνουν ύστερα από τη συνταξιοδότησή τους·

  • να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να προαγάγουν την παράταση του επαγγελματικού βίου, συνδέοντας την ηλικία συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής, περιορίζοντας την πρόσβαση στην πρόωρη συνταξιοδότηση και μειώνοντας τη διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τη συνταξιοδότηση·

  • να συνεχιστεί η παρακολούθηση της επάρκειας, της βιωσιμότητας και της ασφάλειας των συντάξεων και να υποστηριχθούν οι συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη.

Ιστορικό:

Οι συνταξιούχοι αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό και ταχύτατα αυξανόμενο μερίδιο του πληθυσμού της ΕΕ (120 εκατ. ή το 24%), ιδιαίτερα γιατί η γενιά της δημογραφικής έκρηξης φθάνει μαζικά σε ηλικία συνταξιοδότησης και ο αριθμός των ατόμων σε κατ’ εξοχήν παραγωγική ηλικία μειώνεται. Το 2008 αντιστοιχούσαν τέσσερα άτομα σε παραγωγική ηλικία (15-64 ετών) σε κάθε πολίτη της ΕΕ ηλικίας 65 και άνω. Έως το 2060 η αναλογία αυτή θα μειωθεί σε δύο προς έναν. Ο αντίκτυπος της δημογραφικής γήρανσης επιδεινώνεται περαιτέρω με την οικονομική κρίση. Οι συντάξεις αντιστοιχούν ήδη σε μεγάλο μερίδιο των δημόσιων δαπανών: 10% του ΑΕγχΠ κατά μέσο όρο σήμερα, ποσοστό που ενδέχεται να αυξηθεί στο 12,5 % το 2060. Όμως δεδομένου ότι οι δαπάνες για τις δημόσιες συντάξεις κυμαίνονται σήμερα από 6% του ΑΕγχΠ στην Ιρλανδία έως 15% στην Ιταλία, οι χώρες βρίσκονται σε πολύ διαφορετικές καταστάσεις αν και αντιμετωπίζουν παρόμοιες δημογραφικές προκλήσεις. Τη στιγμή που η κρίση επηρεάζει να διανεμητικά συνταξιοδοτικά συστήματα εξαιτίας της μείωσης της απασχόλησης, και, κατά συνέπεια, των συνταξιοδοτικών εισφορών, τα συστήματα με κεφαλαιοποίηση πλήττονται εξαιτίας της πτώσης των αξιών του ενεργητικού και της μείωσης των αποδόσεων.

Αν και τα συνταξιοδοτικά συστήματα εμπίπτουν κυρίως στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, η ΕΕ μπορεί να συμβάλει με τη θέσπιση νομοθεσίας σε θέματα που επηρεάζουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, με την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης για την ενθάρρυνση της παραμονής των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων στην αγορά εργασίας, με τον συντονισμό των πολιτικών και την ανταλλαγή διδαγμάτων. Οι μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών συστημάτων αξιολογούνται στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Το 2011 δεκαέξι κράτη μέλη έλαβαν μια ειδική για κάθε χώρα σύσταση σχετικά με τις συντάξεις και άλλα πέντε προσυπόγραψαν μεταρρυθμίσεις των συντάξεων στο πλαίσιο των μνημονίων συνεννόησης που έχουν καταρτίσει (για περισσότερες πληροφορίες βλ. παράρτημα 3 της λευκής βίβλου).

Για περισσότερες πληροφορίες:

Η λευκή βίβλος για τις συντάξεις:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7341&langId=en

Ευρωβαρόμετρο σχετικά με την ενεργό γήρανση

IP/12/16 + Mémo/12/10 για την ενεργό γήρανση

Δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις συντάξεις – κοινωνικές υποθέσεις:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=752&langId=en

Δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις συντάξεις–εσωτερική αγορά:

http://ec.europa.eu/internal_market/pensions/index_en.htm

Δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις συντάξεις – χρηματοοικονομικές υποθέσεις:

http://ec.europa.eu/economy_finance/structural_reforms/ageing/pensions/index_en.htm

Δείτε επίσης:

Βίντεο: Γεφυρώνοντας τις συνταξιοδοτικές διαφορές στην Ευρώπη

Βίντεο με θέμα τις συντάξεις

Contacts :

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Nadège Defrere (+32 2 229 45 44)


Side Bar