Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Eiropas Komisijas

paziņojums presei

Briselē, 19 decembris 2012

ES paziņo par būtisku atbalstu ūdensapgādes iekārtas celtniecībai Džibutijā. Tās darbībai izmantos atjaunojamos energoresursus.

Eiropas Savienība atbalstīs projektu par atsāļošanas iekārtu celtniecību, kurās tiks izmantoti atjaunojamie energoresursi, lai dažos nabadzīgākajos Džibutijas apgabalos apgādātu ar ūdeni līdz 200 000 iedzīvotāju, kas ir viena ceturtdaļa no valsts iedzīvotājiem. Šādu paziņojumu šodien sniedza attīstības komisārs Andris Piebalgs un Džibutijas premjerministrs Dileita Mohameds Dileita kungs savas vizītes laikā Briselē.

Paziņojot par finansējumu, attīstības komisārs Andris Piebalgs teica: "Cilvēkiem ir tiesības uz ūdens pieejamību, un ir pilnīgi nepieņemami, ka ūdens trūkums var kalpot par konflikta iemeslu, kā tas nesen notika Džibutijā. Ar šo jauno projektu mēs ne tikai palielinām ūdens pieejamību iedzīvotājiem, bet palīdzam garantēt drošību un stabilitāti visiem Džibutijas iedzīvotājiem. Šis projekts ir vēl viens piemērs tam, ka ES pilda savus solījumus. ES atbalsta ANO iniciatīvu „Ilgtspējīga enerģija visiem”, un nākotnē iekārta darbosies, izmantojot atjaunojamos energoresursus. Tas ir lielisks piemērs tam, kā ar pārdomāti sniegtu atbalstu mēs varam nodrošināt ilgtspējīgu attīstību.”

Džibutija cieš no akūta ūdens trūkuma un nesen piedzīvoja ilgstošu sausumu, kas valstī ir izraisījis smagu pārtikas krīzi. Tas, ka ūdens nav pieejams pietiekamā daudzumā, bija cēlonis nesenajām kaujām un nemieriem valstī.

Faktiskais ūdens pieprasījums galvaspilsētā Džibutijā (Djibouti City) (kurā dzīvo aptuveni 75 % valsts iedzīvotāju) tiek lēsts 80 000 m³ dienā, bet pašlaik tiek nodrošināti tikai 36 000 m³ dienā.

Ar jauno ES finansēto projektu PEPER (ražot nekaitīgu dzeramo ūdeni ar atjaunojamiem energoresursiem) galvaspilsētā uzstādīs atsāļošanas iekārtas, lai tieši apmierinātu šīs vajadzības – tīru dzeramo ūdeni par pieņemamu cenu. Gandrīz puse no 560 000 Džibutijas pilsētas iedzīvotājiem dzīvo rajonā Balbala, kurā vairāk nekā 70 % iedzīvotāju dzīvo nabadzībā.

Sagatavojamais ūdens tiks ņemts no vietējā nesējslāņa, kas ir vienīgais dzeramā ūdens avots pilsētai un šobrīd jau gandrīz izsmelts. Ūdens kvalitāte ir slikta jūras ūdens piemaisījumu dēļ, un tas rada sekas neaizsargātāko iedzīvotāju, jo īpaši bērnu un sieviešu, veselībai un sociālajiem apstākļiem. Situāciju vēl vairāk pasliktina straujais iedzīvotāju skaita pieaugums galvaspilsētā, kura dēļ nākamajos 20 gados pieprasījums pēc dzeramā ūdens varētu pieaugt vairāk nekā divas reizes.

Projekta informācija

Jaunās iekārtas, kuru jauda sākotnēji būs 22 500 m³ dienā, bet kas būs vienkārši palielināma līdz 45 000 m³ dienā, un kuras darbinās, izmantojot atjaunojamos energoresursus un vēja ģeneratoru parku, ir plānotas kā PEPER projekta otrā posma daļa. Jūras ūdens atsāļošana ir vienīgais reālais risinājums, lai Džibutija īsā laikā spētu novērst ūdens trūkuma problēmu. Tomēr šādas stratēģijas īstenošanai nepieciešama lēta un uzreiz pieejama enerģija, un šeit risinājums var būt vēja ģeneratoru parks.

Augstās enerģijas izmaksas Džibutijā jau izsenis ir kavējušas ekonomisko izaugsmi un sociālo attīstību. Jauna enerģijas avota izveide, kas dod tīru enerģiju ar zemākām izmaksām, palīdzēs nostiprināt politisko un sociālo stabilitāti valstī, kā arī palielināt drošību un mieru reģionā. Jauna tarifu sistēma nodrošinās pieņemamas cenas ūdens atsāļošanai un subsīdijas sociālajai aizsardzībai, kā arī to, ka ūdens un enerģija būs pieejamāki plašākam nabadzīgāko iedzīvotāju lokam.

PEPER enerģijas un ūdens integrētais projekts ir viena no ES iniciatīvas „Ilgtspējīga enerģija visiem” sastāvdaļām, par kuru priekšsēdētājs Barrozu paziņoja aprīlī, un projekts arī sniegs atbalstu Džibutijas valdības reformu programmu enerģētikas nozarē. Projekts atbilst saistībām, kas tika noteiktas Rio +20 augstākā līmeņa sanāksmē, un ir Džibutijas pirmais solis virzībā uz mērķi 2020. gadā panākt atjaunojamo energoresursu izmantošanu 100 % apmērā.

Vispārīga informācija

No jauno ūdens atsāļošanas iekārtu kopējā budžeta EUR 46 miljonu apmērā ES nodrošinās EUR 40,5 miljonus. Atlikušos EUR 5,5 miljonus finansēs Džibutija. Projektu īstenos divās kārtās, katras kārtas jauda 22 500 m³.

Paredzams, ka PEPER projekts stiprinās saikni un sadarbību starp valdību, pilsonisko sabiedrību, tehniskajiem un finanšu partneriem un privāto sektoru. Tiks īstenotas jaunas un ilgtspējīgas ūdens un enerģijas pārvaldības stratēģijas, izveidojot satvaru attīstības atbalstam un publiskā un privātā sektora ieguldījumiem. Tas varētu ietvert finansējumu, apvienojot aizdevumus un dotācijas, kas atbilstu Eiropas Komisijas Pārmaiņu programmai, ko nesen pieņēma Padome.

Papildu informācija

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Factsheet on PEPER Project:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/country-cooperation/djibouti/djibouti_en.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar