Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

European Commission

Press release

Brussel, 19 december 2012

Digitale Agenda: Europese innovatie wijst de weg

Op 19 december huldigen vicevoorzitter van de Europese Commissie met bevoegdheid voor de Digitale Agenda Neelie Kroes en vicevoorzitter Maroš Šefčovič "Shapes of Light" in, een twaalf maanden durende verlichtingsinstallatie gebaseerd op geavanceerde LED-technologie (LED technology), die zal worden opgesteld in de hal van de hoofdzetel van de Commissie in Brussel.

LED-verlichting is energie-efficiënt en veelzijdig. De installatie laat zien wat het potentieel van LED’s is inzake functionele en decoratieve verlichting en maakt deel uit van de inspanningen van de Commissie om een bredere invoering van innovatieve LED-verlichting in Europa te bevorderen. LED’s brengen een aanzienlijke verbetering in de kwaliteit van verlichting en openen nieuwe mogelijkheden voor innoverend verlichtingsdesign. Een snellere invoering ervan in particuliere en openbare ruimten moet ertoe bijdragen dat het energieverbruik voor verlichting in Europa tegen 2020 met 20% wordt verlaagd - een van de doelstellingen van de Digitale Agenda voor Europa (zie IP/10/581, MEMO/10/199 en MEMO/10/200).

Vicevoorzitter Neelie Kroes ziet het zo: "LED-verlichting is tegenwoordig zo veelzijdig. Het ziet er geweldig uit en bovendien blijkt dat het de concentratie verbetert en betere schoolresultaten oplevert. Ik ben er trots op dat Europese bedrijven LED-pioniers zijn."

Vicevoorzitter Maroš Šefčovič verklaart: "Ik ben blij dat ik de hoofdzetel van de Commissie een dergelijk mooi voorbeeld van Europese innovatie kan aanbieden. De Commissie is vast voornemens haar koolstofvoetafdruk en energierekeningen te verlagen en het is dus volkomen gepast dat wij hier een installatie opstellen die de weg naar een groenere toekomst wijst."

"Shapes of Light" is een interactieve installatie die bestaat uit een groep verlichte menselijke vormen die symbool staan voor de diversiteit van de mensen in Europa. De vormen lichten op wanneer er een bezoeker langskomt en veranderen van kleur en helderheid afhankelijk van het aantal voorbijgangers.

De verlichtingsinstallatie is volledig gesponsord (dus geen kosten voor de Europese belastingbetaler) door de vooraanstaande Europese LED-fabrikant Schréder na een openbare aanbesteding. De installatie is ontwikkeld in Italië en gemonteerd in België.

Achtergrond

Verlichting vertegenwoordigt 14 % van het elektriciteitsverbruik in de EU. Nu gloeilampen in Europa langzamerhand in onbruik raken, beginnen nieuwe energie-efficiënte en milieuvriendelijke verlichtingstechnologieën hun plaats in te nemen. Solid State Lighting (SSL) is de meest innoverende technologie op de markt, die tot 70 % energiebesparing oplevert en de kosten terugdringt in vergelijking met andere verlichtingstechnologieën. De technologie is gebaseerd op halfgeleidermateriaal dat elektriciteit in licht omzet en omvat verlichting met LED’s (lichtemitterende diodes) en organische LED’s (OLED’s) .

SSL biedt zowel verlichting van hoge kwaliteit en visuele prestaties als steeds betere vormgevingsmogelijkheden. SSL kan innovatie in de verlichtingssector, de bouw en het vervoer stimuleren en biedt enorme mogelijkheden voor onze bedrijven – waaronder veel midden- en kleinbedrijven – met werkgelegenheid en groei in Europa tot gevolg. De Europese vervoersector biedt momenteel werkgelegenheid aan ongeveer 150.000 mensen. De overstap naar SSL is een belangrijke uitdaging en tegelijkertijd een geweldige kans voor de verdere groei van deze bedrijfstak.

Vorig jaar heeft de Commissie in haar Groenboek "De toekomst verlichten - De verspreiding van innovatieve verlichtingstechnologie versnellen" belanghebbenden uit het bedrijfsleven en de onderzoekswereld, de overheid, het maatschappelijk middenveld en de burgers verzocht een openbare debat in Europa aan te gaan en initiatieven te nemen om het tempo te versnellen waarmee SSL wordt ingezet. De drie belangrijkste problemen die door de respondenten werden aangekaart waren het risico producten te kopen van niet beproefde of onvoldoende kwaliteit, het gebrek aan informatie voor de consument en professionele eindgebruikers en hoge aanvankelijke aankoopprijzen. De Europese Commissie heeft het vaste voornemen de Europeanen meer bewust te maken van de voordelen van LED-verlichting en dit initiatief is onderdeel van dit streven.

De installatie van Constructions Electriques Schréder s.a., België, is geselecteerd op grond van een openbare aanbesteding (Call for Sponsors) van de Europese Commissie in maart 2012.

Nuttige links

Solid State Lighting in the European Commission

Green Paper "Lighting the Future - Accelerating the deployment of innovative lighting technologies" en results of the Public Consultation

Schréder

Hash Tags: #Lighting, #Photonics, #SSL

Website van Neelie Kroes

Volg Neelie op Twitter

Contact:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar