Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

UE uznaje normy ochrony danych osobowych w Nowej Zelandii w celu pobudzenia wymiany handlowej

Bruksela, dnia 19 grudnia 2012 r.

Komisja Europejska uznała dziś formalnie, że normy obowiązujące w Nowej Zelandii zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Umożliwiła tym samym zwiększenie wymiany handlowej tego kraju z Unią Europejską. W swojej decyzji Komisja uznała obowiązujące w Nowej Zelandii normy ochrony danych za zgodne z unijnymi. Potwierdziła też, że zapewniają one odpowiednią ochronę danych osobowych obywateli UE. Ma to na celu ułatwienie swobodnego transgranicznego przepływu danych osobowych. Dzięki temu podmioty gospodarcze przetwarzające dane będą miały pewność prawa w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych. Jednocześnie utrzymane zostaną wysokie standardy ochrony danych osobowych Europejczyków – podstawowego prawa obywateli UE.

„Udoskonalamy unijne przepisy, aby zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych w UE. Musimy jednak zadbać również o to, by dane unijnych obywateli były bezpieczne także wtedy, gdy przekazywane są poza UE”, powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości. „Przyjęta decyzja jest kolejnym krokiem na drodze do zwiększenia handlu z naszymi międzynarodowymi partnerami przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokich standardów ochrony danych osobowych na świecie.”

Coraz częściej dane osobowe przekazywane są za granicę i przechowywane na serwerach w wielu krajach na terenie Unii i poza nią. W „nowym wspaniałym świecie” epoki cyfrowej, gdzie za sprawą serwisów społecznościowych i chmur obliczeniowych dane cyfrowe dostępne są zawsze i wszędzie, potrzebujemy trwałych zasad dotyczących przekazywania danych osobowych poza granice UE.

Jest to korzystne również dla gospodarki i wymiany handlowej. Zasady pozwalające ustalić adekwatność norm ochrony danych stanowią ułatwienie dla przedsiębiorstw z UE prowadzących działalność za granicą, gwarantują im bowiem pewność prawa. Uznanie przepisów dotyczących ochrony danych w kraju trzecim jest wyrazem zaufania UE do ogólnego otoczenia regulacyjnego w tym kraju, co ułatwia przekazywanie danych osobowych oraz pobudza wzajemną wymianę handlową.

Nowa Zelandia jest ważnym członkiem forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). Łączna wartość wymiany towarowej między Nową Zelandią i UE wynosi 6,7 mld euro rocznie, zaś handlu usługami – 3,1 mld euro rocznie.

Kontekst

Unijna dyrektywa o ochronie danych z 1995 r. ma zastosowanie do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), który obejmuje wszystkie państwa UE oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

Przekazywanie danych do krajów spoza EOG, które nie zapewniają ochrony takich danych na poziomie zgodnym z unijnymi normami, wymaga szczególnych środków ostrożności. W przeciwnym wypadku, ze względu na łatwość przekazywania danych w międzynarodowych sieciach, wysoki poziom ochrony danych zapewniony dzięki odnośnej unijnej dyrektywie mógłby szybko zostać obniżony.

Wspomniana dyrektywa stanowi, że dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza UE i EOG pod warunkiem, że kraje te gwarantują odpowiedni poziom ich ochrony. Wymaga się na przykład, by podstawowe zasady ujęte w unijnych przepisach o ochronie danych były zagwarantowane przez normy prawne oraz by zapewniony był niezależny nadzór nad tymi normami.

Zgodnie z art. 25 ust. 6 dyrektywy 95/46/WE Komisja została uprawniona przez Radę i Parlament Europejski do określenia, czy dane państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony, bądź dzięki odpowiednim przepisom prawa krajowego, bądź dzięki podjętym zobowiązaniom międzynarodowym.

Po przyjęciu pozytywnej decyzji przez Komisję dane osobowe mogą być przekazywane z 27 państw UE oraz trzech państw członkowskich EOG (Norwegii, Liechtensteinu i Islandii) do danego państwa trzeciego bez konieczności stosowania żadnych dalszych gwarancji.

Dotychczas Komisja uznała, że odpowiednią ochronę zapewniają: Andora, Argentyna, Kanada, Szwajcaria, Wyspy Owcze, Guernsey, Izrael, Wyspa Man, Jersey, Urugwaj i Stany Zjednoczone.

W styczniu 2012 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący nowelizacji obecnych ram prawnych UE w zakresie ochrony danych (zob. IP/12/46/WE oraz MEMO/12/41). Zgodnie z nowymi przepisami – nad którymi trwa obecnie dyskusja w Parlamencie Europejskim i Radzie UE – przewidziana w dyrektywie z 1995 r. procedura pozwalająca ustalić, czy dane państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, będzie nadal stosowana. Przy okazji uszczegółowione zostaną kryteria i wymogi niezbędne do oceny poziomu ochrony danych zapewnianej przez państwo trzecie lub organizację międzynarodową.

Dodatkowe informacje

Komisja Europejska – Ochrona danych poza UE

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/data-collection/data-transfer/index_en.htm

Komisja Europejska – Handel z Nową Zelandią

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/new-zealand/

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, unijnej komisarz ds. sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar