Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

ES apstiprina Jaunzēlandes datu aizsardzības standartus nolūkā veicināt tirdzniecību

Briselē, 2012. gada 19. decembrī

Šodien Eiropas Komisija ir oficiāli atzinusi, ka personas dati Jaunzēlandē tiek pienācīgi aizsargāti, tādējādi paverot iespējas palielināt tirdzniecības apjomu ar Eiropas Savienību. Ar šo Komisijas lēmumu tiek atzīts, ka Jaunzēlandes datu aizsardzības standarti ir saderīgi ar ES datu aizsardzības standartiem un ka tie nodrošina ES pilsoņu personas datu pienācīgu aizsardzību. Mērķis ir atvieglot personas datu brīvu plūsmu pāri robežām tā, lai uzņēmumi, kuri datus apstrādā, varētu paļauties uz datu aizsardzības noteikumu juridisko noteiktību, vienlaikus saglabājot Eiropas pilsoņu personas datu augstu aizsardzības līmeni, kas pieder pie ES pilsoņu pamattiesībām.

"Šobrīd mēs pārskatāmES noteikumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību ES, taču mums arī jāpārliecinās, ka mūsu iedzīvotāju dati ir drošībā, kad tie tiek sūtīti ārpus ES," sacīja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga, kas ir ES tiesiskuma komisāre. "Šis lēmums ir vēl viens solis, lai veicinātu tirdzniecību ar mūsu starptautiskajiem partneriem, vienlaikus palīdzot noteikt augstus standartus attiecībā uz personas datu aizsardzību pasaules mērogā. "

Personas dati aizvien lielākā mērā tiek sūtīti pāri robežām un uzglabāti serveros daudzās valstīs gan ES, gan ārpus tās. Šajā jaunajā digitālajā laikmetā, ko raksturo sociālo kontaktu veidošana un mākoņdatošana, digitālie dati ir pieejami, līdz ar to mums nepieciešami stabili noteikumi par personas datu nosūtīšanu ārpus ES robežām.

Pastāv arī ieguvumi ekonomikai un tirdzniecībai. Noteikumi, kuri paredz pienācīgus datu aizsardzības standartus, atvieglo dzīvi ES uzņēmumiem, jo tiem sniedz juridisko noteiktību starptautiskajos darījumos. Atzīstot trešās valsts datu aizsardzības noteikumus, ES apliecina ievērojamu uzticību attiecīgās valsts vispārējai normatīvajai videi, kas atvieglo personas datu nosūtīšanu un sekmē ES tirdzniecību ar attiecīgo valsti.

Jaunzēlande ir APEC ‑ Āzijas un Klusā okeāna valstu ekonomiskas sadarbības foruma ‑ būtiska dalībniece. Kopējais preču tirdzniecības apgrozījums starp Jaunzēlandi un ES ir 6,7 miljardi eiro gadā, savukārt pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums gadā ir 3,1 miljards.

Vispārīga informācija

ES 1995. gada Datu aizsardzības direktīva attiecas uz Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ), kurā ietilpst visas ES dalībvalstis un Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Kad personas dati tiek nosūtīti uz valstīm ārpus EEZ, kuras nenodrošina ES līmeņa datu aizsardzību, jāveic īpaši drošības pasākumi. Bez šādiem drošības pasākumiem ar ES Datu aizsardzības direktīvu ieviestie augstie standarti datu aizsardzības jomā ātri vien būtu apdraudēti, ņemot vērā, cik viegli datus iespējams izplatīt starptautiskajos tīklos.

Direktīvā paredzēts, ka personas datus var nosūtīt uz valstīm ārpus ES un EEZ, ja tiek nodrošināts pienācīgs aizsardzības līmenis. Piemēram, ES datu aizsardzības noteikumu pamatprincipi jānodrošina ar tiesiskajiem standartiem, un ir jāveic šo standartu neatkarīga uzraudzība.

Padome un Eiropas Parlaments ir piešķīruši Komisijai pilnvaras noteikt, balstoties uz Direktīvas 95/46/EK 25. panta 6. punktu, vai trešā valsts nodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni, pamatojoties uz savas valsts tiesībām vai starptautiskajām saistībām, kuras tā uzņēmusies.

Šāda lēmuma ietekme ir tāda, ka personas datus no 27 ES dalībvalstīm un trim EEZ dalībvalstīm (Norvēģija, Lihtenšteina un Islande) uz attiecīgo trešo valsti var nosūtīt bez jebkādiem papildu drošības pasākumiem.

Līdz šim Komisija ir konstatējusi, ka pienācīgu aizsardzību nodrošina Andora, Argentīna, Kanāda, Šveice, Fēru salas, Gērnsija, Izraēla, Menas Sala, Džērsija, Urugvaja un Amerikas Savienoto Valstu "drošības zonas" sistēma.

Komisija 2012. gada janvārī pieņēma priekšlikumu modernizēt pašreizējo ES datu aizsardzības tiesisko regulējumu (skatīt IP/12/46 un MEMO/12/41). Saskaņā ar jaunajiem tiesību aktiem, kuri pašlaik tiek apspriesti Eiropas Parlamentā un ES Padomē, 1995. gada direktīvā paredzētā procedūra par datu pietiekamu aizsardzības līmeni tiks piemērota arī turpmāk un tiks precīzāk noteikti kritēriji un prasības, lai novērtētu datu aizsardzības līmeni trešā valstī vai starptautiskā organizācijā.

Papildu informācija

Eiropas Komisija — datu aizsardzība ārpus ES

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/data-collection/data-transfer/index_en.htm

Eiropas Komisija – tirdzniecība ar Jaunzēlandi

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/new-zealand/

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar