Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija - Pranešimas spaudai

ES palankiai vertina Naujosios Zelandijos duomenų apsaugos standartus, kuriais skatinama prekyba

2012 m. gruodžio 19 d., Briuselis

Šiandien Europos Komisija oficialiai pripažino, kad Naujosios Zelandijos asmens duomenų apsauga yra adekvati ir atveria kelią didesnei prekybai su Europos Sąjunga. Komisija priėmė sprendimą, kuriame pripažįsta, kad Naujosios Zelandijos duomenų apsaugos standartai atitinka ES standartus ir kad jais užtikrinama adekvati ES piliečių asmens duomenų apsauga. Tikslas – palengvinti asmens duomenų judėjimą per sienas, kad duomenis tvarkančios įmonės galėtų pasikliauti teisiniu duomenų apsaugos taisyklių tikrumu, ir kartu užtikrinti aukštą europiečių asmens duomenų apsaugos – vienos iš pagrindinių jų teisių – lygį.

Pertvarkydami ES taisykles, kad užtikrintume piliečių asmens duomenų apsaugą valstybėse narėse, turime siekti, kad jų duomenys būtų saugūs ir perduodami už ES ribų“, – tvirtino už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Šiuo sprendimu žengiame dar vieną žingsnį link didesnės prekybos su tarptautiniais partneriais ir padedame nustatyti aukštus asmens duomenų apsaugos standartus visame pasaulyje.“

Asmens duomenys vis dažniau perduodami į daugybę ES bei trečiųjų šalių ir saugomi jų serveriuose. Šioje drąsioje naujojoje skaitmeninėje socialinių tinklų ir nuotolinių kompiuterinių išteklių epochoje, kai skaitmeniniai duomenys yra visur, reikalingos tvirtos asmens duomenų perdavimo už ES ribų taisyklės.

Tai taip pat naudinga ekonomikai ir prekybai. Taisyklėmis, kuriomis pripažįstamas duomenų apsaugos standartų adekvatumas, palengvinama ES įmonių veikla, nes užtikrinamas teisinis jų tarptautinių operacijų tikrumas. Pritardama trečiosios šalies duomenų apsaugos taisyklėms, ES įkvepia didelį pasitikėjimą bendromis teisinėmis šios šalies sąlygomis – tai sudaro ES palankesnes sąlygas perduoti asmens duomenis ir skatina jos prekybą su šia šalimi.

Naujoji Zelandija – svarbi Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominio bendradarbiavimo forumo APEC narė. Bendra Naujosios Zelandijos ir ES prekybos prekėmis vertė siekia 6,7 mlrd. eurų per metus, o prekyba paslaugomis – 3,1 mlrd. eurų per metus.

Pagrindiniai faktai

1995 m. ES duomenų apsaugos direktyva taikoma Europos ekonominei erdvei (EEE), kuriai priklauso visos ES šalys ir trečiosios valstybės – Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija.

Perduodant asmens duomenis į EEE nepriklausančias šalis, kuriose nėra užtikrinama ES standartus atitinkanti duomenų apsauga, reikia imtis specialių atsargumo priemonių. Nesiėmus tokių atsargumo priemonių, ES duomenų apsaugos direktyvoje nustatyti aukšti duomenų apsaugos standartai netrukus būtų pažeisti, nes tokius duomenis itin lengva perduoti iš vieno tarptautinio tinklo į kitą.

Direktyvoje teigiama, kad į ES ir EEE nepriklausančias šalis asmens duomenys gali būti perduodami, kai užtikrinamas adekvatus apsaugos lygis. Pavyzdžiui, pagrindiniai ES duomenų apsaugos taisyklių principai turi būti užtikrinti teisiniais standartais, o tokių standartų laikymasis turi būti prižiūrimas nepriklausomų įstaigų.

Taryba ir Europos Parlamentas Komisijai suteikė įgaliojimą remiantis Direktyvos 95/46/EB 25 straipsnio 6 dalimi nustatyti, ar trečioji šalis savo šalies įstatymais ar prisiimtais tarptautiniais įsipareigojimais užtikrina adekvatų apsaugos lygį.

Viena iš šio sprendimo pasekmių yra ta, kad asmens duomenys iš 27 ES šalių ir 3 EEE narių (Norvegijos, Lichtenšteino ir Islandijos) į trečiąją šalį gali judėti nesiimant papildomų apsaugos priemonių.

Adekvačią apsaugą užtikrinančiomis šalimis Komisija jau pripažino Andorą, Argentiną, Kanadą, Šveicariją, Farerų Salas, Gernsį, Izraelį, Mano Salą, Džersį, Urugvajų ir Jungtines Valstijas.

2012 m. sausio mėn. Komisija priėmė pasiūlymą atnaujinti dabartinę ES teisinę duomenų apsaugos sistemą (žr. IP/12/46 ir MEMO/12/41). Naujojo teisės akto, kuris šiuo metu svarstomas Europos Parlamente ir ES Taryboje, pasiūlyme numatyta toliau taikyti 1995 m. direktyvoje nustatytą adekvatumo užtikrinimo tvarką ir aiškiau nustatomi duomenų apsaugos trečiojoje šalyje ar tarptautinėje organizacijoje lygio vertinimo kriterijai bei reikalavimai.

Išsamesnė informacija

Europos Komisija – Duomenų apsauga už ES ribų

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/data-collection/data-transfer/index_en.htm

Europos Komisija – Prekyba su Naująja Zelandija

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/new-zealand/

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56


Side Bar