Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU hyväksyy Uuden-Seelannin tietosuojanormit – tähtäimessä kaupan kasvu

Bryssel 19. joulukuuta 2012

Euroopan komissio totesi tänään virallisesti, että henkilötietosuoja Uudessa-Seelannissa on riittävä, mikä avaa mahdollisuuksia kaupankäynnin lisäämiselle. Komission päätöksessä todetaan, että Uuden-Seelannin tietosuojanormit ja EU:n tietosuojanormit ovat yhteensopivat ja että EU-kansalaisten henkilötietojen riittävä suoja on näin varmistettu. Tavoitteena on helpottaa henkilötietojen vapaata liikkuvuutta rajojen yli siten, että tietoja käsittelevät yritykset voivat luottaa tietosuojasääntöjen tarjoamaan oikeusvarmuuteen. Samalla varmistetaan eurooppalaisten korkeatasoinen henkilötietojen suoja, joka on yksi EU-kansalaisten perusoikeuksista.

EU:n oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin mukaan unionin sääntöjä uudistetaan henkilötietosuojan takaamiseksi sekä Euroopassa että silloin, kun henkilötietoja siirretään EU:n ulkopuolelle. ”Tällä päätöksellä tuetaan kaupankäyntiä kansainvälisten kauppakumppanien kanssa ja samalla edistetään korkeatasoista henkilötietosuojaa maailmanlaajuisesti,” Reding toteaa.

Henkilötietoja siirretään yhä enemmän rajojen yli ja varastoidaan palvelimille monissa maissa niin EU:ssa kuin sen ulkopuolella. Sosiaalisen verkostoitumisen ja pilvipalvelujen uudessa uljaassa digitaaliajassa tarvitaan tiukat säännöt, jotka koskevat henkilötietojen siirtämistä EU:n ulkopuolelle, koska digitaaliset tiedot on hajautettu useaan eri paikkaan.

Säännöistä on hyötyä myös taloudelle ja kaupankäynnille. Säännöt, joissa tunnustetaan tietosuojanormien riittävyys, helpottavat eurooppalaisten yritysten toimintaa, koska niillä taataan oikeusvarmuus kansainvälisessä toiminnassa. Hyväksymällä muodollisesti Uuden-Seelannin tietosuojasäännöt EU osoittaa selkeästi luottavansa maan yleiseen sääntely-ympäristöön. Tämä puolestaan helpottaa henkilötietojen siirtoa ja lisää Uuden-Seelannin ja EU:n välistä kauppaa.

Uusi-Seelanti on Aasian ja Tyynenmeren alueen taloudellisen yhteistyön foorumin (APEC) merkittävä jäsen. Uuden-Seelannin ja EU:n kokonaistavarakauppa on yhteensä 6,7 miljardia euroa ja palvelujen kauppa 3,1 miljardia euroa vuodessa.

Tausta

EU:n vuoden 1995 tietosuojadirektiiviä sovelletaan Euroopan talousalueella (ETA), johon kuuluvat EU:n jäsenvaltioiden lisäksi myös Islanti, Liechtenstein ja Norja.

On tärkeää toteuttaa varotoimia silloin, kun henkilötietoja siirretään ETA-alueen ulkopuolelle maihin, joissa ei ole EU-normien tasoista tietosuojaa. Ilman varotoimia EU:n tietosuojadirektiivillä vahvistetut korkeatasoiset tietosuojanormit heikkenisivät nopeasti, kun tietoja siirretään vaivattomasti kansainvälisissä verkoissa.

Direktiivin mukaan henkilötietoja voidaan siirtää EU:n ja ETA-alueen ulkopuolisiin maihin, jos niissä taataan riittävä tietosuojan taso. Muun muassa EU:n tietosuojasääntöjen perusperiaatteet on taattava oikeusperiaatteilla, joiden noudattamista valvoo riippumaton taho.

Neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat valtuuttaneet komission päättämään direktiivin 95/46/EY 25 artiklan 6 kohdan perusteella, milloin tietyssä kolmannessa maassa voidaan taata tietosuojan riittävä taso kyseisen maan sisäisellä lainsäädännöllä tai sen tekemillä kansainvälisillä sitoumuksilla.

Kun tällainen päätös on tehty, henkilötietoja voidaan siirtää 27 EU-maasta ja kolmesta ETA-maasta kyseiseen kolmanteen maahan ilman lisätakeita.

Komissio on tähän mennessä todennut, että Andorra, Argentiina, Kanada, Sveitsi, Färsaaret, Guernsey, Israel, Mansaari, Jersey ja Uruguay sekä Yhdysvaltojen safe harbor –järjestelmä takaavat riittävän tietosuojan.

Komissio teki tammikuussa 2012 ehdotuksen EU:n nykyisen tietosuojaa koskevan oikeudellisen kehyksen uudistamiseksi (ks. IP/12/46 ja MEMO/12/41). Ehdotus on parhaillaan Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltävänä. Uudistetun lainsäädännön mukaan vuoden 1995 direktiivin mukainen tietosuojan riittävyyttä koskeva menettely säilyisi ja sitä parannettaisiin täsmentämällä kriteereitä ja vaatimuksia, joita käytetään kolmannen maan tai kansainvälisen organisaation tietosuojan tason arvioimisessa.

Lisätietoja

Euroopan komissio – tietosuoja EU:n ulkopuolella:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/data-collection/data-transfer/index_en.htm

Euroopan komissio – kaupankäynti Uuden-Seelannin kanssa:

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/new-zealand/

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32-2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32-2 296 74 56)


Side Bar