Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

EU godkender New Zealands databeskyttelsesniveau for at øge samhandelen

Bruxelles, den 19. december 2012

Europa-Kommissionen har i dag formelt godkendt New Zealands beskyttelse af personoplysninger, og det baner vejen for øget samhandel med Den Europæiske Union. Kommissionen anerkender med sin afgørelse, at New Zealands databeskyttelsesniveau er foreneligt med EU's, og at det sikrer tilstrækkelig beskyttelse af EU-borgernes personoplysninger. Målet er at lette fri udveksling af personoplysninger på tværs af grænserne, således at virksomheder, der bruger oplysninger, kan stole på databeskyttelsesreglernes retlige sikkerhed, samtidigt med at der opretholdes et højt beskyttelsesniveau for EU-borgernes personoplysninger – hvilket er en grundlæggende rettighed for EU's borgere.

"Vi er gang med at revidere EU's regler for at sikre beskyttelse af personoplysninger hjemme, men vi er imidlertid også nødt til at sikre, at vores borgeres oplysninger er i sikkerhed, når de krydser EU's eksterne grænser", sagde Kommissionens næstformand og kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding. "Denne afgørelse er endnu en foranstaltning til fremme af samhandelen med vores internationale partnere, som på samme tid bidrager til fastlæggelse af et højt beskyttelsesniveau for personoplysninger på internationalt plan".

Personoplysninger overføres i stigende grad på tværs af landegrænserne og lagres på servere i en lang række lande i og uden for EU. I denne fagre nye digitale tidsalder med social networking og cloud computing, hvor de digitale data er overalt og hvor som helst, har vi brug for stabile regler for overførsel af personoplysninger på tværs af EU's eksterne grænser.

Det indebærer også fordele for økonomien og samhandelen. Regler for godkendelse af databeskyttelsesniveauer gør livet lettere for EU-virksomheder, fordi de giver dem retlig sikkerhed i deres internationale transaktioner. Ved at blåstemple et tredjelands databeskyttelsesniveau erklærer EU også sin tillid til landets generelle lovgivning, hvilket letter overførsel af personoplysninger og fremmer EU's handel med det pågældende land.

New Zealand er et fremtrædende medlem af forummet for økonomisk samarbejde i Asien og Stillehavsområdet, APEC. Den samlede handel med varer mellem New Zealand og EU beløber sig årligt til 6,7 mia. EUR, mens handelen med tjenesteydelser tegner sig for 3,1 mia. EUR på årsbasis.

Baggrund

EU's databeskyttelsesdirektiv fra 1995 anvendes på Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), som omfatter alle EU-landene og Island, Liechtenstein og Norge.

Der skal træffes særlige forholdsregler, når personoplysninger overføres til lande uden for EØS, som ikke har et databeskyttelsesniveau svarende til EU's. Det høje databeskyttelsesniveau, der er fastsat i EU's databeskyttelsesdirektiv, ville uden sådanne forholdsregler hurtigt blive undermineret, fordi det er så nemt at flytte oplysninger rundt i internationale netværk.

Direktivet fastsætter, at personoplysninger kan overføres til lande uden for EU og EØS, hvis der er sikkerhed for et passende beskyttelsesniveau. F.eks. skal de grundlæggende principper i EU's databeskyttelsesregler være sikret ved lovgivning, og der skal være uafhængig kontrol med overholdelsen af denne lovgivning.

Rådet og Europa-Parlamentet har givet Kommissionen beføjelse til på grundlag af artikel 25, stk. 6, i direktiv 95/46/EF at fastslå, om et tredjeland sikrer et passende beskyttelsesniveau i sin nationale lovgivning eller gennem internationale forpligtelser, som det har indgået.

Effekten af en sådan afgørelse er, at personoplysninger kan overføres fra de 27 EU-lande og tre EØS-medlemsstater (Norge, Liechtenstein og Island) til et tredjeland, uden at det er nødvendigt med yderligere sikkerhedsforanstaltninger.

Kommissionen har indtil videre vurderet, at Andorra, Argentina, Canada, Schweiz, Færøerne, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey og Uruguay og USA's Safe Harbor-ordning sikrer tilstrækkelig beskyttelse.

Kommissionen vedtog i januar 2012 et forslag om modernisering af den nuværende EU-lovgivning om databeskyttelse (se IP/12/46 og MEMO/12/41). Under den nye lovgivning – som i øjeblikket drøftes i Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union – vil man fortsat anvende proceduren vedrørende tilstrækkelig databeskyttelse i 1995-direktivet, og der fastsættes desuden heri mere klart formulerede kriterier og krav til vurdering af databeskyttelsesniveauet i et tredjeland eller en international organisation.

Yderligere oplysninger

Europa-Kommissionen – Databeskyttelse uden for EU

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/data-collection/data-transfer/index_en.htm

Europa-Kommissionen – Samhandel med New Zealand

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/new-zealand/

Hjemmeside for næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding.

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar