Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

EU schvaluje standardy Nového Zélandu v oblasti ochrany údajů s cílem podpořit obchod

V Bruselu dne 19. prosince 2012

Evropská komise dnes formálně uznala, že osobní údaje jsou na Novém Zélandu dostatečně chráněny, a otevřela tak cestu intenzivnějšímu obchodu s Evropskou unií. Svým rozhodnutím Komise uznává, že standardy platné na Novém Zélandu v oblasti ochrany údajů jsou slučitelné se standardy EU a zajišťují odpovídající ochranu osobních údajů občanů EU. Cílem je usnadnit volný pohyb osobních údajů přes hranice. Díky němu se podniky, které údaje zpracovávají, mohou opírat o právní jistotu, jež jim poskytují pravidla o ochraně údajů. Zároveň se zachová vysoká úroveň ochrany osobních údajů Evropanů, která je základním právem občanů v EU.

„Ve chvíli, kdy pracujeme na reformě pravidel EU, abychom zaručili ochranu osobních údajů v Unii, musíme zároveň také zajistit, aby i mimo EU byly osobní údaje občanů převáděny bezpečně,“ uvedla místopředsedkyně Redingová, komisařka EU pro spravedlnost. „Dnešní rozhodnutí ještě více posílí obchod s našimi mezinárodními partnery a současně přispěje ke stanovení vysokých standardů pro ochranu osobních údajů v globálním měřítku.“

Osobní údaje se ve stále větší míře převádí za hranice a uchovávají se na serverech v mnoha zemích v rámci EU i mimo ní. V tomto novém digitálním věku, který experimentuje s vytvářením sociálních sítí a sdílením údajů prostřednictvím „cloud computingu“ a ve kterém jsou digitální údaje k dispozici kdekoli a kdykoli, potřebujeme pevná pravidla pro předávání osobních údajů za hranice EU.

Prospěch z nich bude mít rovněž ekonomika a obchod. Pravidla, která uznávají adekvátnost standardů ochrany údajů, usnadní život podnikům v EU díky právní jistotě, kterou jim poskytnou při jejich podnikání na mezinárodní úrovni. Schválením pravidel ochrany údajů platných v určité třetí zemi projevuje EU značnou důvěru v jeho celkové právní prostředí, což usnadňuje předávání osobních údajů a posiluje obchod EU s touto zemí.

Nový Zéland je prominentní člen fóra Asijsko-tichomořské hospodářské spolupráce – APEC. Celková hodnota obchodu se zbožím mezi Novým Zélandem a EU je 6,7 miliard EUR ročně a obchodu se službami pak 3,1 miliardy EUR ročně.

Souvislosti

Směrnice EU o ochraně údajů z roku 1995 platí pro Evropský hospodářský prostor (EHP), jehož členy jsou všechny země EU, jakož i tři země mimo EU – Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

V případě, že jsou osobní údaje převáděny do zemí mimo EHP, které neposkytují ochranu údajů standardní v EU, musí být přijata zvláštní opatření. Bez nich by byly vysoké standardy ochrany údajů stanovené směrnicí EU o ochraně údajů brzo oslabeny vzhledem k tomu, jak je jednoduché přesouvat tyto údaje v mezinárodních sítích.

Směrnice stanoví, že osobní údaje mohou být převedeny do zemí mimo EU a EHP, pokud je zaručena odpovídající úroveň jejich ochrany. Tyto základní zásady pravidel EU pro ochranu údajů musí zaručovat právní standardy a musí nad nimi existovat nezávislý dohled.

Rada a Evropský parlament zmocnily Komisi na základě čl. 25 odst. 6 směrnice 95/46/ES, aby určila, zda určitá třetí země zajišťuje prostřednictvím svých vnitrostátních zákonů nebo mezinárodních závazků, které přijala, odpovídající úroveň ochrany.

Na základě tohoto rozhodnutí mohou být do této třetí země převáděny osobní údaje z 27 zemí EU a tří členských zemí EHP (Norsko, Lichtenštejnsko a Island), aniž by bylo zapotřebí dalších záruk.

Komise doposud uznala, že vhodnou ochranu údajů zaručuje Andorra, Argentina, Kanada, Švýcarsko, Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, Ostrov Man, Jersey a Uruguay a režim „bezpečného přístavu“ (Safe Harbor scheme) Spojených států amerických.

V lednu 2012 Komise přijala návrh na modernizaci stávajícího právního rámce EU pro ochranu údajů (viz IP/12/46 a MEMO/12/41). O tomto novém právním předpisu v současnosti jednají Evropský parlament a Rada EU. Návrh zachovává postup, při kterém se posuzuje odpovídající úroveň ochrany, jak ji uvádí směrnice z roku 1995. Dále upřesňuje kritéria a požadavky na posouzení úrovně ochrany údajů ve třetích zemích či mezinárodních organizacích.

Další informace

Evropská komise – Ochrana údajů mimo EU

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/data-collection/data-transfer/index_en.htm

Evropská komise – obchod s Novým Zélandem

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/new-zealand/

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar