Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

ЕС одобрява стандартите на Нова Зеландия за защита на данните като стъпка към засилване на търговията

Брюксел, 19 декември 2012 г.

Европейската комисия взе днес официално решение относно адекватността на защитата на личните данни в Нова Зеландия, което открива пътя към по-интензивна търговия с Европейския съюз.С решението си Комисията признава, че стандартите на Нова Зеландия за защита на данните са съвместими с тези на ЕС и че те гарантират адекватна защита на личните данни на гражданите на ЕС. Целта е да се улесни презграничният поток от лични данни, така че боравещите с лични данни предприятия да могат да разчитат на правна сигурност в разпоредбите за защита на личните данни, като същевременно се поддържа висока степен на защита на личните данни на европейците — основно право на гражданите на ЕС.

„Докато работим за реформиране на разпоредбите на ЕС с цел да гарантираме защитата на личните данни на наша територия, трябва да гарантираме и сигурността на данните на нашите граждани при прехвърлянето им извън ЕС“, заяви заместник-председателят на Европейската комисия Вивиан Рединг, комисар по въпросите на правосъдието.„Днешното решение е още една стъпка към засилване на търговията с международните ни партньори и същевременно допринася за определянето на високи стандарти за защита на личните данни на световно равнище.“

Личните данни все по-често се прехвърлят през границите и се съхраняват на сървъри в множество държави в рамките на ЕС и извън него.В тази прекрасна нова цифрова ера на социални мрежи и изчислителни облаци, където цифровите данни са едновременно навсякъде и никъде, са ни нужни строги разпоредби относно прехвърлянето на личните данни извън границите на ЕС.

Това е от полза също така за икономиката и търговията.Разпоредбите, с които се установява съответствието на стандартите за защита на данните, улесняват дейността на предприятията в ЕС, като им гарантират правна сигурност при техните международни операции.Като одобрява безрезервно разпоредбите за защита на личните данни на трета държава, ЕС гласува огромно доверие на общата ѝ регулаторна среда, с което се улеснява прехвърлянето на лични данни и се дава тласък на търговията на ЕС с тази държава.

Нова Зеландия е виден член на Организацията за азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (APEC).Общата търговия със стоки между Нова Зеландия и ЕС възлиза на 6,7 милиарда евро годишно, а търговията с услуги — на 3,1 милиарда евро годишно.

Контекст

Директивата на ЕС за защита на личните данни от 1995 г. се прилага в Европейското икономическо пространство (ЕИП), което включва всички държави от ЕС и някои държави извън ЕС като Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Специални предпазни мерки са необходими при прехвърлянето на лични данни в държави извън ЕИП, които не гарантират съобразена с европейските стандарти защита на данните.Без такива предпазни мерки високите стандарти за защита на данните, установени с директивата на ЕС за защита на личните данни, бързо ще бъдат лишени от смисъл предвид лекотата, с която могат да се предават данни по международните мрежи.

Директивата постановява, че лични данни могат да бъдат прехвърляни в държави извън ЕС и ЕИП само при гарантирано адекватно ниво на защита.Така например основните принципи в разпоредбите на ЕС за защита на данните трябва да бъдат гарантирани чрез правни стандарти, които трябва да бъдат предмет на независим надзор.

Съветът и Европейският парламент дадоха на Комисията правомощия да определя въз основа на член 25, параграф 6 от Директива 95/46/ЕО дали дадена трета държава гарантира адекватно ниво на защита чрез вътрешното си право или чрез международните споразумения, по които е страна.

Вземането на такова решение означава, че могат да се предават лични данни от 27-те държави — членки на ЕС, и трите държави от ЕИП (Норвегия, Лихтенщайн и Исландия) към тази трета държава, без да са необходими допълнителни предпазни мерки.

Досега Комисията е признала Андора, Аржентина, Канада, Швейцария, Фарьорските острови, остров Гърнзи, Израел, остров Ман, остров Джърси, Уругвай и схемата на Съединените щати за защита на личните данни „SafeHarbor“ като предоставящи адекватна защита.

През януари 2012 г. Комисията прие предложение за модернизиране на действащата нормативна уредба на ЕС за защитата на данните (вж. IP/12/46 и MEMO/12/41).Съгласно новото законодателство, което в момента се обсъжда в Европейския парламент и Съвета на ЕС, процедурата за оценка на адекватността от директивата от 1995 г. ще продължи да се прилага, като критериите и изискванията за оценяване на нивото на защита на данните в трети държави или в международни организации ще бъдат по-добре определени.

За повече информация

Европейска комисия — защита на данните извън ЕС

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/data-collection/data-transfer/index_en.htm

Европейска комисия — търговия с Нова Зеландия

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/new-zealand/

Уебсайт на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

NatashaBertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar