Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisijas

paziņojums presei

Briselē, 18 decembris 2012

ES apvieno spēkus ar Pasaules Banku nolūkā attīstīt ūdens un enerģētikas nozari Vidusāzijā

Šodien ES attīstības komisārs Andris Piebalgs paziņos par dotācijas piešķiršanu Pasaules Bankas vairāku līdzekļu devēju ieguldījumu fondam (MDTF), lai atbalstītu ūdens un enerģētikas nozari Vidusāzijā. Ieguldījumu nolīgums tiks parakstīts tikšanās laikā ar Pasaules Bankas viceprezidentu Filipu Leuerū.

Tikšanās laikā ES attīstības komisārs un Pasaules Bankas viceprezidents apspriedīs arī citas iespējamās sadarbības jomas Vidusāzijā, tostarp jautājumu par Pasaules Bankas līdzdalību Ieguldījumu mehānismā Vidusāzijai (IFCA), ar ko tiek sniegts finansiāls atbalsts partnervalstu valdībām un valsts iestādēm būtisku ieguldījumu veikšanā, kas citādi tiktu atlikti resursu trūkuma dēļ.

Komisārs Piebalgs sacīja: "Es priecājos, ka sadarbība starp Eiropas Savienību un Pasaules Banku Vidusāzijā pēdējos gados ir pastiprinājusies. Šodien noslēgtais nolīgums balstās uz mūsu kopīgajām vērtībām un apliecina mūsu vēlmi mūsu sadarbību padarīt vēl efektīvāku. Atjauninātajās saistībās galvenā uzmanība tiks vērsta uz tādām nozarēm kā ūdens un enerģētika, tās atbilst mūsu prioritātēm, un es ceru, ka sadarbībā ar mūsu partneriem mēs spēsim lielākā mērā ietekmēt lietu norisi Vidusāzijā. "

Pasaules Banka savu darbību Vidusāzijā galvenokārt orientē uz trim valstīm — Kirgizstānu, Tadžikistānu un Uzbekistānu —, un MDTF ietvaros veiktās darbības ir vērstas uz vispārējās pārvaldības stiprināšanu un ilgtspējīgas enerģijas attīstību ilgtermiņā.

ES ieguldījuma Ieguldījumu fondā galvenais mērķis ir stiprināt sadarbību un palielināt saskaņotību starp Pasaules Bankas enerģētikas un ūdens attīstības programmu Vidusāzijā (CAEWDP) un ES iniciatīvām enerģētikas un ūdens nozarē Vidusāzijā. MDTF ietvaros veiktajās darbībās uzmanība jo īpaši tiks vērsta uz moderna regulējuma ieviešanu enerģētikas nozarē, ticamas un pārredzamas enerģētikas pārvaldības politikas izveidi un saskaņotas politikas sekmēšanu reģionālā līmenī.

ES sadarbība ar Pasaules Banku Vidusāzijā

ES veic ieguldījumus divos Pasaules Bankas pārvaldītos ieguldījumu fondos Tadžikistānā (2 miljoni eiro) un Kirgizstānā (2,8 miljoni eiro), ar ko tiek atbalstītas valsts finanšu pārvaldības reformas Finanšu ministrijas spēju stiprināšanai un racionalizētas pamatbudžeta pārvaldības procedūras. Šīs programmas ir būtisks elements, lai veicinātu to, ka šīs abas valstis ir tiesīgas saņemt budžeta atbalstu.

Papildu informācija

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Kontaktpersonas:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar