Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES SV

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 19 december 2012

Europees Fonds voor globalisering biedt voor €25,3 miljoen hulp aan ontslagen werknemers in Frankrijk, Ierland, Nederland, Spanje en Zweden

De Europese Commissie heeft net betalingen uitgevoerd naar Frankrijk, Ierland, Nederland, Spanje en Zweden uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG). Het totale bedrag van €25,3 miljoen zal 4722 werknemers in die landen weer werk bezorgen na hun ontslag in uiteenlopende sectoren waaronder de aluminiumsector, de sectoren van breedbanddiensten en metaalproducten, de bouwnijverheid, de auto-industrie en de farmaceutische industrie.

Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie, László Andor, zei hierover: "Dit is het resultaat van de voorstellen van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van ministers na aanvragen voor EFG-financiering door de autoriteiten van deze landen. De Raad en het Parlement hebben de voorstellen voor het vrijgeven van financiering goedgekeurd." Hij voegde daaraan toe: "Het EFG is een efficiënt instrument om werknemers te steunen die ontslagen zijn vanwege de veranderende wereldhandelspatronen. Het heeft ook zijn waarde bewezen in gevallen van ontslagen als gevolg van de economische crisis. De Commissie roept de lidstaten op ervoor te zorgen dat het EFG beschikbaar blijft voor de volgende programmeringsperiode 2014-2020".

Uitsplitsing van de totale €25,3 miljoen:

  • €11,9 miljoen hulp voor 2089 ex-werknemers van PSA Peugeot-Citroën in Frankrijk. De ontslagen zijn een gevolg van de financiële en economische crisis die voor een aanzienlijke daling zorgde in de vraag naar nieuwe motorvoertuigen in de tweede helft van 2008, in het bijzonder in West-Europa;

  • €4,3 miljoen hulp voor 700 ex-werknemers van het farmaceutische bedrijf AstraZeneca in Zweden. De ontslagen zijn gerelateerd aan ingrijpende structurele veranderingen in wereldhandelspatronen als gevolg van de globalisering. Veel niet-Europese landen zijn bezig met het opzetten van strategieën voor biowetenschappen en -industrie op het gebied van farmaceutische producten, biotechnologie en medische technologie. De Europese ondernemingen hebben hun productie aan deze situatie moeten aanpassen. AstraZeneca volgde de tendens en stelde in 2010 een nieuwe O&O-strategie vast. Deze bevatte onder meer de noodzaak werk te maken van minder ziektegebieden, de sluiting van bedrijven en een aanzienlijk groter gebruik van externe middelen via uitbesteding;

  • €2,8 miljoen hulp aan 435 ontslagen werknemers van 54 Nederlandse ondernemingen in de bouwsector. De ontslagen zijn een gevolg van de financiële en economische crisis. De bouwsector in zowel Nederland als de hele Europese Unie is hard getroffen door de crisis. Er worden veel minder leningen aan de bouwsector en aan personen verstrekt en de prijzen van de bouwmaterialen zijn gestegen, terwijl de vraag naar nieuwe huizen is ingezakt als gevolg van een dalend consumentenvertrouwen en gebrek aan liquide middelen. Bovendien zijn de overheidsuitgaven teruggeschroefd vanwege de economische en financiële crisis, wat een rechtstreeks negatief effect had op de investeringen in infrastructuur en huisvestingsprogramma's;

  • €2,6 miljoen hulp voor 432 ex-werknemers van de verlener van breedbanddiensten Talk Talk in Ierland. De ontslagen zijn een rechtstreeks gevolg van de beslissing van het bedrijf om activiteiten onder te brengen bij drie gekozen externe dienstverleners. In 2011 ging het bedrijf strategische allianties aan met drie dienstverleners buiten de EU. Als gevolg daarvan is een aanzienlijk deel van het werk overgedragen aan deze dienstverleners in derde landen;

  • €2 miljoen hulp voor 450 ontslagen werknemers van 35 Spaanse producenten van metalen producten voor scheepsbouwers. De orderportefeuilles van Europese scheepswerven zijn sinds 2008 sterk geslonken. Als gevolg daarvan is in Europa het aantal werknemers afgenomen in de scheepsbouw en de toeleverende bedrijfstakken daarvan;

  • €1,4 miljoen hulp voor 616 ex-werknemers van de aluminiumproducent Zalco Aluminium Zeeland Company NV in Nederland. De ontslagen waren een gevolg van de financiële en economische crisis die voor een aanzienlijke daling zorgde in de vraag naar aluminiumproducten.

Achtergrond

Sinds het EFG in 2007 operationeel werd, heeft het 102 aanvragen ontvangen. De aanvragen betroffen ongeveer 438,4 miljoen euro en waren bedoeld om ongeveer 91 000 werknemers te helpen. Steeds meer lidstaten dienen EFG-aanvragen in om ontslagen werknemers te helpen in een groeiend aantal sectoren.

Opener handel met de rest van de wereld houdt algemene voordelen in voor groei en werkgelegenheid, maar kan ook banen kosten, met name in kwetsbare sectoren en onder lagergeschoolde werknemers. Daarom heeft Commissievoorzitter Barroso voorgesteld om een fonds op te richten om hulp te bieden bij aanpassingen aan de gevolgen van globalisering. Het EFG is eind 2006 opgericht; het is een teken van solidariteit van de velen die van de open handel profiteren met de weinigen die plots worden geconfronteerd met het verlies van hun baan. In juni 2009 zijn in het kader van de reactie van Europa op de financiële en economische crisis de EFG-regels herzien om de rol van het EFG als instrument voor vroegtijdige interventie te versterken. De herziene EFG-verordening trad op 2 juli 2009 in werking en was van toepassing op alle aanvragen die de Commissie van 1 mei 2009 tot en met 31 december 2011 ontving. Door het gebrek aan overeenstemming in de Raad kon de rol van het EFG om op de crisis te reageren niet na 2011 worden verlengd.

Voortbouwend op de ervaring die zij sinds 2007 met het EFG heeft verworven en de toegevoegde waarde voor de ondersteunde werknemers en de getroffen regio's, heeft de Commissie voorgesteld om het fonds in het meerjarig financieel kader 2014-2020 te behouden en de werking ervan verder te verbeteren. Daardoor zou het ook kunnen worden gebruikt voor het dekken van ontslagen die het gevolg zijn van de economische crisis en voor nieuwe categorieën werknemers zoals tijdelijke werknemers en zelfstandigen. Het voorstel wordt momenteel besproken in de Raad en het Parlement.

Voor meer informatie over de voorstellen van de Commissie in die zaken, met onder meer details over de voorgestelde maatregelen om ontslagen werknemers te helpen, zie ook: IP/12/785 betreffende de Nederlandse bouwondernemingen; IP/12/786 betreffende het farmaceutische bedrijf AstraZeneca; IP/12/861 betreffende Talk Talk-breedbanddiensten, IP/12/892 betreffende de aluminiumproducent Zalco; IP/12/893 betreffende de Spaanse producenten van metalen producten voor scheepsbouwers en IP/12/907 betreffende PSA Peugeot-Citroën in Frankrijk.

Meer informatie

Website van commissaris László Andor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

EFG-website

Videospots:

Europe acts to fight the crisis: the European Globalisation Fund revitalised

Facing up to a globalised world – The European Globalisation Fund

Ga voor een abonnement op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie naar: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Volg László Andor op Twitter: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Contact:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Nadège Defrère (+32 22964544)


Side Bar