Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 19 decembrie 2012

Comisia adoptă o foaie de parcurs pentru reforma agențiilor

Comisia a adoptat astăzi o foaie de parcurs care va contribui la atingerea unui grad mai ridicat de eficiență, responsabilitate, coerență și transparență a agențiilor descentralizate ale UE, precum și a unei guvernanțe mai echilibrate a acestora. Documentul întregește „abordarea comună” – primul acord politic privind agențiile UE, la care au ajuns Comisia, Consiliul și Parlamentul European în iulie 2012, după trei ani de analiză și negocieri.

Vicepreședintele Maroš Šefčovič a declarat: „Această foaie de parcurs va permite obținerea unei eficiențe sporite, care este vitală în momentul în care agenda politică are ca prioritate eforturile de raționalizare. Dar aceasta nu înseamnă doar realizarea de economii. Documentul stabilește, într-un mod foarte clar, o serie întreagă de măsuri care vor îmbunătăți performanța, guvernanța și transparența agențiilor noastre și care vor contribui la capacitatea agențiilor de a pune în practică politicile UE și mai bine decât până acum.

Foaia de parcurs reprezintă un inventar al tuturor inițiativelor care urmează a fi luate de către Comisie, precum și de către agenții, Consiliu, statele membre și Parlamentul European pentru a transpune abordarea comună în acțiune. În plus, aceasta arată cazurile în care cooperarea cu agențiile este necesară și utilă, precum și cazurile în care agențiile au început deja punerea în aplicare a abordării comune.

Pentru acțiunile de care este responsabilă Comisia a fost stabilit un termen-limită ambițios, și anume sfârșitul anului 2014. Cu toate acestea, foaia de parcurs subliniază mai multe acțiuni pe care Comisia le consideră prioritare și pe care le va pune deja în aplicare în 2013 (acolo unde este cazul în cooperare cu agențiile sau alte instituții). Printre aceste acțiuni se numără:

  • prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în cadrul agențiilor, pentru membrii Consiliului de administrație și directori, pentru experții din comitetele științifice și pentru membrii camerelor de recurs;

  • includerea unor indicatori cheie de performanță în programele anuale de lucru ale agențiilor și pentru directorii executivi ai acestora;

  • elaborarea unor dispoziții standard care să fie incluse în acordurile de găzduire ale agențiilor, având la bază cele mai bune practici existente;

  • elaborarea, împreună cu agențiile, a unor orientări privind aplicarea întocmirii bugetului pe activități și a gestiunii pe activități;

  • elaborarea de orientări pentru evaluările periodice.

O serie de dispoziții din abordarea comună vor necesita, de asemenea, modificări ale actelor de bază ale agențiilor. Prin urmare, Comisia se va asigura că viitoarele propuneri de revizuire a acestor acte sunt în conformitate cu abordarea comună. O anexă la foaia de parcurs subliniază cazurile în care acest lucru va fi necesar. În acest context și în vederea consolidării eficienței și responsabilității agențiilor, unul dintre obiectivele prevăzute în abordarea comună este căutarea de sinergii, prin partajarea serviciilor sau prin fuzionarea agențiilor ale căror sarcini se suprapun sau care ar fi mai eficiente dacă ar fi incluse într-o structură mai amplă.

Context

Abordarea comună reprezintă primul acord politic de acest tip privind agențiile descentralizate ale UE. Deși fără caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, aceasta va servi drept model politic pentru orientarea viitoarelor inițiative orizontale și a reformelor agențiilor UE individuale. Comisiei îi revine principala responsabilitate pentru punerea în aplicare a acordului.

Acesta este rezultatul unui exercițiu comun la care au participat cele trei instituții principale ale UE. În martie 2009, în urma unei comunicări a Comisiei intitulată „Agențiile europene – calea de urmat”, cele trei instituții au lansat un grup de lucru interinstituțional prezidat de Comisie, pentru a discuta despre guvernanța și funcționarea agențiilor UE. Grupul de lucru a abordat o serie de aspecte esențiale, printre care rolul și poziția agențiilor în peisajul instituțional al UE, crearea, structura și funcționarea acestor agenții, precum și aspecte legate de finanțare, buget, supraveghere și gestionare.

Abordarea comună se referă la 32 de agenții descentralizate, care sunt situate în diferitele state membre, acționează în numeroase domenii de politică și îndeplinesc o gamă largă de sarcini. Nu sunt reglementate de acord trei agenții descentralizate care acționează în domeniul politicii externe și de securitate și nici cele șase agenții executive și întreprinderile comune.

Agențiile oferă o prezență reală a Uniunii Europene în statele membre. Activitățile acestora sunt diferite – unele dintre ele sprijină procesul decizional al Uniunii reunind expertiza disponibilă, altele adoptă decizii individuale aplicând standarde ale UE recunoscute sau contribuie la punerea în aplicare a politicilor Uniunii. Cu toate acestea, înființarea ad‑hoc a agențiilor de-a lungul anilor nu a fost însoțită de o viziune globală asupra poziției lor în cadrul Uniunii. Abordarea comună, transpusă în acțiune prin foaia de parcurs adoptată astăzi, ar trebui să contribuie la schimbarea acestei situații.

Agențiile descentralizate ale UE au peste 7 000 de angajați și au primit 750 de milioane EUR din bugetul UE în anul 2012.

Link

Foaia de parcurs privind măsurile luate ca urmare a abordării comune referitoare la agențiile descentralizate ale UE

Persoană de contact:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar