Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. december 19.

A Bizottság elfogadta az ügynökségek reformjának ütemtervét

A Bizottság a mai napon ütemtervet fogadott el, amely elősegíti majd, hogy a decentralizált ügynökségeknél javítható legyen a hatékonyság és az elszámoltathatóság, fokozható legyen a következetesség és az átláthatóság és kiegyensúlyozottabb legyen az irányítás. A dokumentum a gyakorlatban érvényesíti a közös megközelítésben megfogalmazott elveket – e megközelítés az első politikai megegyezés az uniós ügynökségekről, amelyet 2012 júliusában három éven át folyó elemzés és tárgyalások után alakított ki a Bizottság, a Tanács és az Európai Parlament.

Maroš Šefčovič, a Bizottság alelnöke így nyilatkozott: „Tekintettel arra, hogy a racionalizációra irányuló erőfeszítések jelenleg elsődleges politikai elvárásnak számítanak, az ütemtervvel megvalósítható nagyobb hatékonyság elengedhetetlenül fontos. Ám nem csak a takarékoskodásról van szó. A dokumentum igen világos módon egy sor intézkedést határoz meg, amelyek javítani fogják az uniós ügynökségek teljesítményét, irányítását és átláthatóságát. Ennek köszönhetően az ügynökségek a jelenleginél is hatékonyabban tudják majd megvalósítani az uniós szakpolitikákat.”

Az ütemterv lajstromba veszi a Bizottság, az ügynökségek, a Tanács, a tagállamok és az Európai Parlament által indítandó valamennyi kezdeményezést, amelyek konkrét lépésekre váltják a közös megközelítés elveit. Emellett azt is bemutatja, milyen területeken szükséges és hasznos együttműködni az ügynökségekkel és az ügynökségek hol kezdték már meg a közös megközelítés végrehajtását.

A Bizottság felelősségi körébe tartozó fellépések esetében ambiciózus határidőt – 2014 vége – állapít meg. Az ütemterv ugyanakkor kiemel számos olyan fellépést, amelyet a Bizottság prioritásnak tekint, és már 2013-ban végre fog hajtani (adott esetben az ügynökségekkel vagy más intézményekkel együttműködve). Ezek közé tartoznak az alábbiak:

  • az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése az ügynökségeknél, az igazgatótanács tagjai és az igazgatók, a tudományos bizottságokban részt vevő szakértők, és a fellebbezési tanács tagjai esetében;

  • kiemelt teljesítménymutatók bevezetése az ügynökségek éves munkaprogramjában és az ügynökségek ügyvezető igazgatói számára;

  • az ügynökségekről a fogadó államokkal kötött megállapodásokba felveendő állandó rendelkezések kialakítása, a meglévő bevált gyakorlat alapján;

  • iránymutatás kialakítása az ügynökségekkel a tevékenységalapú költségvetés-tervezés és a tevékenységalapú irányítás alkalmazásáról;

  • a rendszeres értékelésekre vonatkozó iránymutatás kidolgozása.

A közös megközelítés számos rendelkezéséhez az ügynökségek alapító okiratait is módosítani kell. A Bizottság ezért biztosítani fogja, hogy az okiratok felülvizsgálatára vonatkozó jövőbeli javaslatok összhangban legyenek a közös megközelítéssel. Az ütemterv melléklete kiemeli, hogy mely tekintetben van erre szükség. Ennek keretében, és az ügynökségek hatékonyságának és elszámoltathatóságának javítása érdekében a közös megközelítésben kitűzött célok egyike a szinergiákra törekvés, közös szolgálati egységekkel, vagy az ügynökségek egyesítésével, amennyiben feladataik között átfedések vannak, vagy nagyobb szerkezetbe beágyazva hatékonyabban működhetnének.

Előzmények

A közös megközelítés az első ilyen jellegű politikai megállapodás a decentralizált uniós ügynökségekről. Ugyan jogilag nem kötelező erejű, iránymutató politikai programtervként szolgál a jövőbeli horizontális kezdeményezésekhez és az egyes uniós ügynökségek reformjához. A megállapodás végrehajtásáért elsődlegesen a Bizottság felel.

Ez a három fő uniós intézmény közös erőfeszítésének eredménye. 2009 márciusában, az „Európai ügynökségek – A további teendők” című bizottsági közleményt követően az uniós ügynökségek irányításának és működésének megvitatása érdekében a három intézmény intézményközi munkacsoportot alakított ki, amelynek elnöki feladatait a Bizottság tölti be. Az intézményközi munkacsoport számos fontos kérdéssel foglalkozott, többek között az ügynökségek által az Unió intézményes szerkezetében betöltött feladatkörről és pozícióról, az ügynökségek létrehozásáról, szerkezetéről és működéséről, valamint finanszírozási, költségvetési, felügyeleti és igazgatási kérdésekről.

A közös megközelítés 32 decentralizált ügynökséget érint, melyek különböző tagállamokban, számos szakpolitikai területen működnek és széles körű feladatokat végeznek. A megállapodás nem vonatkozik a kül- és biztonságpolitika területén működő három decentralizált ügynökségre, sem pedig a hat végrehajtó ügynökségre és a közös vállalkozásokra.

Az ügynökségek jól érzékelhető jelenlétet biztosítanak az Unió számára a tagállamokban. Tevékenységük szerteágazó – egyesek a rendelkezésre álló szakértelem összegyűjtésével az unió döntéshozatali folyamatát támogatják, mások az elfogadott uniós előírások alkalmazásával egyedi döntéseket hoznak, és vannak olyanok is, amelyek az uniós szakpolitikák végrehajtását segítik. Az évek során azonban úgy jöttek létre ügynökségek eseti alapon, hogy ehhez nem társult átfogó elképzelés az Unióban betöltött szerepükről. A ma elfogadott ütemtervben konkrét lépésekre váltott közös megközelítés hozzájárul ahhoz, hogy ez változzon.

Az EU decentralizált ügynökségei több mint 7000 főt foglalkoztatnak, 2012-ben az uniós költségvetés 750 millió eurót biztosított számukra.

Link

A decentralizált uniós ügynökségekre vonatkozó közös megközelítés nyomon követéséről szóló ütemterv

Kapcsolattartók:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar