Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 19. prosince 2012

Komise přijala plán pro reformu agentur

Komise dnes přijala plán, který decentralizovaným agenturám EU pomůže dosáhnout větší účinnosti, odpovědnosti, soudržnosti a transparentnosti. Zároveň jim umožní vyváženější způsob správy. Dokument přináší konkretizaci „společného přístupu“ – vůbec první politické dohody o agenturách EU, které dosáhly Komise, Rada a Evropský parlament v červenci 2012 po třech letech analýz a jednání.

Místopředseda Komise Maroš Šefčovič k tomu řekl: „Větší účinnost, kterou tento plán přinese, má v situaci, kdy se z úsilí o racionalizaci stala priorita politického programu, zásadní význam. Nejde však jen o úsporu peněz. Tento dokument velmi jasně uvádí celou řadu opatření, která zlepší výkonnost, správu a transparentnost našich agentur. To agenturám pomůže k ještě účinnějšímu plnění politik EU, než je tomu dnes.“

Plán slouží jako soupis všech iniciativ, které mají přijmout Komise, samotné agentury, Rada, členské státy a Evropský parlament, aby se společný přístup převtělil do konkrétních opatření. Plán kromě toho ukazuje na místa, kde je spolupráce s agenturami nezbytná a užitečná a kde agentury již začaly s prováděním společného přístupu.

U opatření, za něž odpovídá Komise, byla stanovena ambiciózní lhůta na konec roku 2014. Plán ovšem vyzdvihuje některá opatření, která Komise považuje za prioritu a která bude provádět již v roce 2013 (v případě potřeby ve spolupráci s agenturami nebo jinými orgány). Patří k nim:

  • předcházení střetům zájmů v agenturách a jejich řešení; týká se to členů správních rad, ředitelů, odborníků ve vědeckých výborech a členů odvolacích senátů,

  • zahrnutí klíčových ukazatelů výkonnosti do ročních pracovních programů agentur a jejich platnost pro výkonné ředitele agentur,

  • sepsání standardních ustanovení, která budou součástí dohod agentur s hostitelským státem a která budou vycházet ze stávajících osvědčených postupů,

  • vypracování obecných zásad ve spolupráci s agenturami týkajících se sestavování rozpočtu a řízení v závislosti na činnostech,

  • vypracování pokynů pro pravidelná hodnocení.

Z řady ustanovení společného přístupu budou rovněž vyplývat nutné změny základních aktů agentur. Komise tudíž zajistí, aby budoucí návrhy na revizi těchto aktů byly v souladu se společným přístupem. Příloha k plánu vrhá světlo na oblasti, kde bude takový postup nezbytný. V tomto rámci a v zájmu zvýšení účinnosti a odpovědnosti agentur se jako jeden z cílů společného přístupu předpokládá dosažení součinnosti skrze sdílení služeb nebo sloučení agentur, pokud agentury mají úkoly, jež se překrývají, nebo pokud by byly účinnější jako součást větší struktury.

Souvislosti

Společný přístup je první politickou dohodou svého druhu o decentralizovaných agenturách EU. Ačkoli je právně nezávazný, poslouží jako politický projekt, který bude vodítkem pro budoucí horizontální iniciativy a reformy jednotlivých agentur EU. Hlavní odpovědnost za provádění této dohody má Komise.

Je výsledkem společné práce tři hlavních orgánů EU. V březnu 2009 v návaznosti na sdělení Komise nazvané „Evropské agentury – cesta vpřed“ zahájily tři zmíněné orgány činnost interinstitucionální pracovní skupiny, které předsedá zástupce Komise. Smyslem této iniciativy je debata o správě a fungování agentur EU. Interinstitucionální pracovní skupina se zabývala řadou klíčových otázek, včetně úlohy a postavení agentur v institucionální struktuře EU, dále se věnovala vytváření, struktuře a fungování těchto agentur a tématům souvisejícím s financováním, rozpočtem, správou a dohledem.

Společný přístup se týká 32 decentralizovaných agentur, které jsou rozmístěny v členských státech, působí v celé řadě oblastí politik a mají širokou škálu úkolů. Dohoda se nevztahuje na tři decentralizované agentury, jež působí v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky, ani na šest výkonných agentur a společné podniky.

Agentury do značné míry ztělesňují EU v členských státech, kde sídlí. Jejich činnosti jsou různé – některé připravují podklady pro rozhodovací proces Unie tím, že soustřeďují dostupné odborné znalosti, některé přijímají samostatná rozhodnutí uplatňující schválené normy EU a jiné pomáhají provádět politiky Společenství. Nahodilé zřizování agentur v průběhu let však nedoprovázela žádná celková vize o jejich postavení v Unii. Společný přístup, který na sebe díky dnes přijatému plánu bere formu konkrétních opatření, by měl pomoci toto změnit.

Decentralizované agentury EU zaměstnávají více než 7 000 lidí a v roce 2012 obdržely z rozpočtu EU 750 milionů EUR.

Odkaz

Plán opatření navazujících na společný přístup k decentralizovaným agenturám EU

Kontaktní osoby:

Antonio Gravili (+32 22954317)


Side Bar